Klinik Psikolog Fatma Özdemir

Klinik Psikolog
Bilişsel Davranışçı Terapist

Klinik Psikolog Fatma Özdemir

1990 Isparta doğumludur. Ege Üniversitesi “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Esenyurt Üniversitesinde “Klinik Psikoloji” alanında yapmıştır. Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünden yararlanmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından Avrupa Davranış ve Kognitif(Bilişsel)Terapiler Birliği(EABCT) eğitim standartlarına göre düzenlenen Kognitif Davranış Terapileri eğimini tamamlamıştır. Depresyon, fobiler, obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, şizofreni, bipolar,  tedavisinde kognitif davranışçı terapi ile psikolojik hizmet vermektedir Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel ve grupla psikolojik danışma çalışmalarına devam etmektedir.

MAKALELERİ