A-Z Filtre

ALFA-FETOPROTEİN (AFP; a-Fetoprotein)


AFP testi,, hepatoselüler ve germ hücreli (nonseminomlar) karsinomlarda kullanılan bir tümör belirleyicisidir.
Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin takibinde değerlidir.
Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmsinde HCG testi  ile birlikte kullanılır.
Diğer bazı kanserlerde de (ör.pankreas, mide, kolon, akciğer vb) AFP düzeyi yükselebilir.
Ayrıca siroz, hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı gibi bazı benign durumlarda da serum AFP seviyelerinde artış görülebilir.
Gebelik sırasında meteral AFP düzeyinin ölçümü de önemlidir. Meternal AFP 12. haftadan itibaren artmaya başlar (gebelikte AFP’nin kullanımı için üçlü tarama testi).

AFP testinin normal değerleri aşağıda verilmiştir

0-3 ay                          0-400 ng/ml
4-6 ay                          0-200 ng/ml
7-12 ay                        0-80 ng/ml
12 ay ve üstü kişiler:   0-14 ng/ml 


Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
b****** :

Test Adı    *    Sonuç    Birim    Referans Değerleri

     ÜRE         33    mg/dl    8 - 50

     KREATİNİN (SERUM)         0,5    mg/dl    ,32 - ,79

     ÜRİK ASİT (SERUM)         4,68    mg/dL    2,4 - 5,7

     İDRAR TETKİKİ (TAM İDRAR)                 

     MİKTAR                 

     RENK         SARI        

     GÖRÜNÜM         HAFİF BULANIK        

     TORTU         AZ


Cevap:

Kan sonuçlarınız normal sınırlardadır, idrarda bulanıklık ve tortu mevcut olduğundan öncelikle enfeksiyon açısından idrar kültürü yaptırmanızı öneririz..