A-Z Filtre

ANTİBİYOGRAM (Kantitatif)


Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışılan vazgeçilmez testlerden biridir.
Kültür sonrası hastalık yapıcı yani patojen olarak değerlendirilen mikroorganizmalara karşı tedavide kullanılacak antibitotiklerin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Test edilen bakteriye karşı antibiyotik duyarlılığının ve MIK (minimum inhibitör konsantrasyon = mikroorganizmanın üremesini engelleyen minumum antibiyotik konsantrasyonu) değerlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Aynı zamanda  antibiyotiğin kullanılması gereken dozu hakkında da genel bilgi verir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş