A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


BETA-HCG (İdrar) (b-hCG; Gebelik testi (idrar)

10  ve altı değerler negatif olarak kabul edilmelidir.Bu durumda hamilelik yoktur.
Yüksek değerler kadında hamileliği erkekte ise testi...

Devamını Oku

BETA-HCG (Kantitatif) (b-hCG; Gebelik testi)

Beta HCG hormon testi genellikle gebelik tanısında kullanılan kan testidir. Her ne kadar halk arasında gebelik testi olarak bilinse de başka h...

Devamını Oku

BİLİRUBİN (Total)

Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan biyokimyasak bir kan tahlilidir.

Bilirubin yüks...

Devamını Oku

BOĞAZ KÜLTÜRÜ

Tonsillit enfeksiyonlarında boğazda antibiyotik tedavisi gerektiren  A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının araştırılması ama...

Devamını Oku

BOĞMACA KÜLTÜRÜ

Boğmaca enfeksiyonu etkeni olan Bordetella pertusis bakterisinin izolasyonu ve tanısında kullanılan bir mikrobiyolojik analizdir.
Bu tahli...

Devamını Oku

BACILLUS ANTHRACIS KÜLTÜRÜ (Şarbon kültürü)

Şarbon hastalığı tanısında kullanılan özel bir bakteriyolojik tahlildir.Büyük ve spesifik mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır.Öz...

Devamını Oku

BAĞLANTI ANALİZİ (Progresif müsküler distrofi (PMD)

Hasta bireyin annesinden aldığı allel, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir.
Mutasyonu belirlenmemiş hasta ailelerine...

Devamını Oku

BAKIR (Cu)

Bakır metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Enfeksiyon, enflamasyon, gebelik, lösemi, bilier siroz, Hodgkin hastalığı, pel...

Devamını Oku

BAKIR (Eritrosit İçi)

Pulmoner tüberkülozda eritrosit içi bakır düzeyinin artması karakteristiktir.Kurşun zehirlenmesinde eritrosit içi Cu düzeyi artarken, prot...

Devamını Oku

Bakır (İdrarda bakır araştırılması)

Wilson hastalığında tedavi takibinde kullanılır. İdrarda bakır düzeyinin ölçümünde 24 saatlik idrar tercih edilir.
Wilson hastalı...

Devamını Oku

BAKTERİYOLOJİK BESİN ANALİZİ

 Besinlerde hastalık veya zehirlenme etkeni olabilecek bakterilerin aranması amacıyla yapılan bir mikrobiyoloji tahlilidir.
Genellikle gıd...

Devamını Oku

BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ

Su örneklerinde hijyenik indikatör bakterilerin aranması için kullanılan bir tahlil yöntemidir.
Halk sağlığı ve gıda laboratuvarları...

Devamını Oku

BALGAM KÜLTÜRÜ

Akciğer enfeksiyonlarının tanısında sıklıkla kullanılan bakteriyolojik bir tahlildir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışılır.Veril...

Devamını Oku

BETA-2 MİKROGLOBULİN (b2M; Timotaksin)

İnflamasyon, otoimmün hastalıklar, lenfoid maligniteler (ör. Multiple myeloma) ve viral enfeksiyonlarda da serum b2M düzeyi artabilir.
Öz...

Devamını Oku

BETA-2 MİKROGLOBULİN (İdrar)

Böbreklerin tübüler fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmakta olan bir biyokimya tahlilidir.
Normal Değer: 0,02-0,25 mg/L olar...

Devamını Oku

BETA-2 TRANSFERRİN

 Burun veya kulaktan gelen akıntının beyin omurilik sıvısı ihtiva edip etmediğinin araştırılması amacıyla kullanılır.
Biyokimyasa...

Devamını Oku

BETA-KAROTEN (b-karoten; Karoten)

Malabsorbsiyon sendromları ve hipervitaminoz A tanısında kullanılır.
Karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus, hipotiroidzm, diyetle f...

Devamını Oku

BETA-TALASEMİ MUTASYON ANALİZİ (Akdeniz anemisi, Cooley anemisi (talasemi majör); Talasemi minör (taşıyıcılık)

Beta globin geni üzerinde meydana gelen ve beta talasemi oluşumuna neden olan mutasyonların tespitinde kullanılır.Genetik laboratuvarlarında ...

Devamını Oku

BETA-TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİ TARAMASI (Hemoglobin elektroforezi; Hb elektroforezi)

Talasemi ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitinde kullanılan bir hematoloji tahlilidir.

Normal Değerler aşağıda belirtilmiş...

Devamını Oku

BİKARBONAT (HCO3)

Asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılan bir biyokimya tahlilidir.
Kompanse respratuvar asidoz, metabolik alkaloz, morfin, barbitur...

Devamını Oku

BİLİRUBİN (Direk) (Konjuge bilirubin)

Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. İntrahepatik ve ekstrahepatik safya yolları tıkanıklıkları,...

Devamını Oku

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (İkili Test)

Hamilelikte gebeliğin sağlıklı olup olmadığını anlamak iç.in yapılan testlerden biridir. Trizomi 21 için gebeliğin erken döneminde (9 ...

Devamını Oku

BORRELİA BURGDORFERİ ANTİKORU (Lyme screen (total antikoru)

Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu Lyme hastalığının tanısında kullanılan bir mikrobiyoloji tahlilidir.
Hastalığın erken evresin...

Devamını Oku

BOS KÜLTÜRÜ

Beyin omurilik sıvısından lomber ponksiyon ile alınan sıvı örneğinin bakteriyolojik yönden mikrobiyoloji laboratuvarında incelenmesi esas...

Devamını Oku

BRUCELLA ANTİHUMAN GLOBULİN

Halk arasında peynir hastalığı olarak da bilinen Brucella enfeksiyonu tanısı ve takibinde kullanılan mikrobiyolojik Kronik brucellozisde Ig...

Devamını Oku

BRUCELLA IgM

Peyni hastalığı veya bruselloz şüphesinde Brucella IgM antikorlarının belirlenmesinde kullanılır.
Normalde negatif olması beklenir.

Devamını Oku

BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL) (Brucella slide test)

 Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılan bir seroloji tahlilidir.Halk arasında peynir hastalığı olarak da bilinen h...

Devamını Oku

BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL) (Brucella slide test)

Bu test, Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılan serolojik ve kolay bir tahlil yöntemidir.
Bu hastalığın bir diğ...

Devamını Oku

BRUCELLA WRİGHT

Peynir hastalığı olarak da bilinen Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılan serolojik bir tahlil yöntemidir.
Özel...

Devamını Oku

BURUN AKINTISI KÜLTÜRÜ

Burun akıntısında patojen (hastalık yapıcı)  aerobik bakterilerin ve mikroorganizmaların  izolasyonu amacıyla yapılan bir mikrob...

Devamını Oku