A-Z Filtre

BİLİRUBİN (Direk) (Konjuge bilirubin)


Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. İntrahepatik ve ekstrahepatik safya yolları tıkanıklıkları, hepatoselüler hasar, kolestazis, Dubin-Johnson sendromu ve Rotor sendromunda serum direk bilirubin düzeyi artar.

Normal Değerler aşağıda belirtilmiştir:

 Kord kanı 0,00-0,20 mg/dl
 Prematüre 0,00-1,00 mg/dl
 0-7 gün 0,00-1,00 mg/dl
 >7 gün 0,10-0,50 mg/dl
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş