A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


GAİTA KÜLTÜRÜ

Gaita kültürü ,gaitada(dışkıda) barsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için ...

Devamını Oku

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT, Gama GT, Gama Glutamil transpeptidaz)

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede kullanılır.
Obstrüktif sa...

Devamını Oku

GLUKOZ (Açlık kan şekeri, AKŞ)

Glukoz diğer adıyla da açlık kan şekeri en çok diabet hastalığının tanı ve takibinde istenen bir biyokimya kan tahlilidir. E...

Devamını Oku

GLUKOZ (İdrar)

Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve diabetes mellitus takibinde kullanılır.
İdrar tahlilinde glukoz görülüp sadece bu bulgu...

Devamını Oku

GRUBER-WİDAL TESTİ

Salmonella enfeksiyonlarının bakteriyolojik tanısında kullanılır.
Tifo ve paratifo enfeksiyonlarında O aglütininleri 8.günden, H agl...

Devamını Oku

GAİTA ANALİZİ

Gaitada mikrobiyolojik ve biyokimyasal analizlerin yapıldığı detaylı bir tahlildir.
Bu laboratuvar incelemesinde,gaita mikroskopisi, parazi...

Devamını Oku

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ

Gaita mikroskopisinde paraziter etken aranmasında kullanılan bir parazitoloji tahlilidir.Mikroskopik yöntemle,gaitadan alınan preperat inceleni...

Devamını Oku

GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM İNCELEMESİ

Cryptosporidium bir parazit türüdür.HIV pozitif hastalarda, gündüz bakım evlerinde ve su kaynaklı salgınlarda diareye neden olan bir protoz...

Devamını Oku

GAİTADA GİZLİ KAN ARAŞTIRILMASI

Gaitada (dışkıda) sindirim sisteminden kaynaklanan  kan varlığında uygulanan bir tahlildir. Gaitada kimyasal kan reaksiyonunun araştırıl...

Devamını Oku

Gaitada Mikroskopik İnceleme

Gaita mikroskopisi sık olarak istenen bir tahlildir.
Hemen her laboratuvarda çalışılır.
Gaita yani dışkıda mikroskopik olarak eritro...

Devamını Oku

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRILMASI

Mikroskop aracılığı ile yapılan bir tahlildir.
Gaitada parazit yumurtaları ve protozoalarının araştırılması amacıyla yapılmaktadı...

Devamını Oku

GAİTADA pH ARAŞTIRILMASI

Gaita normalde nötral veya hafif alkali pH’a sahiptir. Karbonhidrat ve protein yıkımının izlenmesinde kullanılır.

...

Devamını Oku

GAİTADA REDÜKTAN MADDE

Laktoz intoleransı tanısında kullanılır.Normalde negatif olmalıdır.

...

Devamını Oku

GAİTADA ROTA VİRÜS ANTİJEN (Rota virüs antijeni)

Yenidoğanlarda ve 6 ay 2 yaş grubu çoçuklarda, özellikle kış döneminde ishal yapan en önemli nonbakteriyel gastroenterit etkeni olan rota ...

Devamını Oku

GAİTADA STERKOBİLİNOJEN

Safranın duodenuma ulaşmasını engelleyen obstrüksiyonların değerlendirilmesinde ve özellikle de bilier atrezi olasılığının araştırı...

Devamını Oku

GAİTADA TRİPSİN

Kistik fibrozis için tarama testlerinden biridir. Gaitadaki tripsin miktarı malabsorbsiyonda artmışken, pankreas fonksiyon kaybı ve kistik fib...

Devamını Oku

GASTRİN

Zollinger-Ellison sendromu, aklorhidri veya pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi ve diğer hipergastrinemilerin tanısında kullanılır.<...

Devamını Oku

GLİADİN ANTİKORLARI IgA ve IgG (Anti-gliadin antikorları)

Bu testler Celiac sprue hastalığında tanı ve tedavinin takibinde kullanılır.
Tedaviden sonra önce IgA (3 ay), daha sonra IgG (12 ay) dü...

Devamını Oku

GLUKOHEMOGLOBİN (HbAIC)

 Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 4-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

Normal Değ...

Devamını Oku

GLUKOZ (Mayi)

Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir.
Bakteriyel menenjitler, merkezi sinir sistemi maligniteleri,...

Devamını Oku

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD)

Bu test, G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır.
Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek old...

Devamını Oku

GLUKOZAMİNOGLİKAN

Mukopolisakkaridozislerin taranması amacıyla kullanılan ve Spektrofotometri metoduyla yapılan bir biyokimya testidir.

Glikozaminoglikanla...

Devamını Oku

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)

Cinsel ilişkiyle geçen Gonore enfeksiyonu tanısında kullanılan mikrobiyolojik bir kültür yöntemidir.
Hassas bir mikroorganizma olan  Ne...

Devamını Oku

GÖZ KÜLTÜRÜ (Konjonktiva kültürü)

Göz enfeksiyonlarında bakteriyolojik ajanın izolasyonu için kullanılır.Bakteriyolojik bir tahlildir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapıl...

Devamını Oku

GRAM BOYALI PREPARAT (Gram Boyama Mikroskopisi)

 Klinik materyalde hücre ve mikroorganizma  varlığının araştırılması ve bakteri morfolojisinin belirlenmesi amacıyla kulalnılan ve mik...

Devamını Oku

GROWTH HORMON (GH, Somatotropin, STH)

Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde ku...

Devamını Oku