a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

HAM TESTİ

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ayırıcı  tanısında kullanılır.


Devamını Oku

HAPTOGLOBİN (HPT)

Haptoglobulin in vivo hemoliz tanısında kullanılan bir akut faz proteinidir. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kortikosteroid…
Devamını Oku

HAV IgG (Hepatit A antikoru IgG; Anti-HAV IgG)

Hepatit A şüphesinde doktorlarca istenen bir ELİSA testidir.Akut HAV (Hepatit A) enfeksiyonunun tanısında kullanılır.
15-45 günlük bir inkübasyonu…
Devamını Oku

HbeAg (Hepatit B E Antijeni)

HBV (Hepatit B) enfeksiyonunun takibinde kullanılır.
Özellikle bulaştırıcılığın takibi yönünde önem arz eder. Enfeksiyonun erken evrelerinde, HbsAg’den…
Devamını Oku

HbsAg (Hepatit B surface antigen)

Akut veya kronik HBV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.ELİSA yöntemi ile çalışılır.
HBV enfeksiyonu sırasında serumda ortaya çıkan ilk serolojik…
Devamını Oku

HBV DNA (Hibridizasyon)

Serumdaki HBV miktarını belirlemek için kullanılan polimeraz zincir reaksiyonu testidir.
Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın…
Devamını Oku

HCV RNA

Hepatit C hastalığının tanısını koymak için kullanılan son derece hassas ve güvenilir bir polimeraz zincir reaksiyonu testidir.
Hepatit C(HCV) enfeksiyonlarının…
Devamını Oku

HCV VİRAL YÜK

 Serum veya plazmadaki HCV RNA miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi…
Devamını Oku