A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


HbsAg (Hepatit B surface antigen)

Akut veya kronik HBV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.ELİSA yöntemi ile çalışılır.
HBV enfeksiyonu sırasında serumda orta...

Devamını Oku

HDL KOLESTEROL (HDL-C)

HDL kolesterol iyi kolesterol olarak da bilinir.
Normal Değerleri:
  Prematüre 5-50 mg/dl
  0-1 yaş 30-65 mg/dl
  2-15 ...

Devamını Oku

HEMATOKRİT (Hct)

Hematokrit testi tam kan sayımı (hemogram) testinde sıkça bakılan parametrelerden biridir.Normal değeri yaş ve cinsiyete göre farklılık g...

Devamını Oku

HEMOGLOBİN (Hb)

Tam kan sayımında, kansızlık araştırmaya yarayan parametrelerden biridir.Normal değer yaşa ve cinsiyete göre değişebilmektedir.

Devamını Oku

HLA B-27

HLA testi doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artritte destekleyici bir bulgudur.
Otoimmün hastalıkların tan...

Devamını Oku

HAM TESTİ

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ayırıcı  tanısında kullanılır.

...

Devamını Oku

HAPTOGLOBİN (HPT)

Haptoglobulin in vivo hemoliz tanısında kullanılan bir akut faz proteinidir. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kortikoster...

Devamını Oku

HAV IgG (Hepatit A antikoru IgG; Anti-HAV IgG)

Hepatit A şüphesinde doktorlarca istenen bir ELİSA testidir.Akut HAV (Hepatit A) enfeksiyonunun tanısında kullanılır.
15-45 günlük bir...

Devamını Oku

HbeAg (Hepatit B E Antijeni)

HBV (Hepatit B) enfeksiyonunun takibinde kullanılır.
Özellikle bulaştırıcılığın takibi yönünde önem arz eder. Enfeksiyonun erken ev...

Devamını Oku

HBV DNA (Hibridizasyon)

Serumdaki HBV miktarını belirlemek için kullanılan polimeraz zincir reaksiyonu testidir.
Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber...

Devamını Oku

HCV RNA

Hepatit C hastalığının tanısını koymak için kullanılan son derece hassas ve güvenilir bir polimeraz zincir reaksiyonu testidir.
Hepati...

Devamını Oku

HCV VİRAL YÜK

 Serum veya plazmadaki HCV RNA miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın progno...

Devamını Oku

HDV RNA

Hepatittanısında kullanılan bir PCR testidir.
Serumdaki delta antijen düzeyi akut enfeksiyon sırasında değişkendir.
Kronik enfeksiyo...

Devamını Oku

HEGZANDİON

N-hegzan ile çalışan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.
Normal Değer:i ise 50 mg/L 'nin altı değerle...

Devamını Oku

HELICOBACTER PYLORİ ANTİJEN (HpSA)

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Erişkinlerde H.pylori varlığını göstermek ve tedavi sonrası eradikasyonu izlemekte kullanılır. H.pylori,...

Devamını Oku

HELICOBACTER PYLORİ ANTİKOR TARAMA

Mide rahatsızlıklarına yol açan H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerden biridir.
Aktif H.pylori ilişkili gastriti olan has...

Devamını Oku

HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORLARI IgA ve IgG

H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerdir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

Normal Değer: Nega...

Devamını Oku

HEMOFİLİ B BAĞLANTI ANALİZİ (FIX eksikliği; Christmas hastalığı)

Hemofili tanısında kullanılan bir tahlil yöntemidir.;
Hemofili B, faktör IX eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır....

Devamını Oku

HEMOGLOBİN A2 (HbA2)

Talasemi hastalığı tanısında kullanılan önemli bir tahlildir.Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise  HbA2 düzeyinin demir eksikliğinden e...

Devamını Oku

HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZi

Talasemi tanısında kullanılır. 
Normal Değer: %0-4 Kullanımı:


...

Devamını Oku

HEMOSİDERİN

Plazmadaki serbest hemoglobin miktarının yüksek olması ve buna bağlı olarak hemopeksin ve haptoglobulin düzeylerinin düşmesi, idrarda hemo...

Devamını Oku

HEPATİT D VİRÜS ANTİKORU (Delta antikoru, Anti-Delta, Anti-HDV)

Normal Değer: Negatif Kullanımı: HDV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Özellikle stabil kronik HBV enfeksiyonu olanlarda ani alevlenme old...

Devamını Oku

HETEROFİL ANTİKOR (Monospot test)

Normal Değer: Negatif Kullanımı: EBV enfeksiyonu tanısında kullanılır. EBV B lenfositleri etkilendiğinden spesifik ve non-spesifik antikor ol...

Devamını Oku

HİPOKONDROPLAZİ (HCH) MUTASYON ANALİZİ

Kullanımı: Bu kondrodistrofi, akondroplazi’nin allelik formudur. Radyolojik ve klinik bulgular sayesinde akondroplazi’den ayırdedilebilir. Otoz...

Devamını Oku

HİPPÜRİK ASİT

Tolven ve xylen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

Normal Değer: <1,5 g/g kreatinin...

Devamını Oku

HLA B-7

HLA doku grubu tayininde kullanılan özel teknikle yapılan testtir.

...

Devamını Oku

Homosistein Testi ve Normal Değerleri

Homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Homosistein düzeyi yüksek olanlarda ateroskleroz ve tromboemboli...

Devamını Oku

HOMOVANİLİK ASİT (HVA)

Dopaminin majör terminal metabolitidir. Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastomanın tanı ve takibinde kullanılan tahlildir.
24 saatl...

Devamını Oku

HPV PCR ve GENOTİP TAYİNİ

Kadınlarda servikal kanserler, servikal intraepitelial neoplazi (CIN) ve Condylomata acuminatada HPV varlığının tespit edilmesinde kullanılı...

Devamını Oku

HSV TİP-1 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip I IgM ve IgG)

Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-1 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları göstermektedir.
Sıklıkla gingivosto...

Devamını Oku

HSV TİP-2 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip II IgM ve IgG)

Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-2 enfeksiyonuna karşı oluşan antikorları serolojik yöntemlerle göstermektedir.

Devamını Oku

HSV TİP-2 ANTİKORLARI IgM ve IgG (Herpes Simplex tip II IgM ve IgG)

ELİSA yöntemi ile yapılan serolojik bir kan testidir.
Yakın bir süre önce veya geçmişte geçirilmiş HSV tip-2 enfeksiyonuna karşı olu...

Devamını Oku