İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi) Hakkında Bilgi

Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve melilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir.

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...