A-Z Filtre

REDÜKTAN MADDE (İdrar)


İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantlarda idrarda redüktan madde görülebilir.

Normalde negatif olması gereken bir tahlildir.


Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
Bilgi Yok :

limit değerler ne olmalı


Cevap:

Beta 2 Transferrin testinde ana gaye alınan numunede beyin omurilik sıvısı bulunup bulunmadığının belirtilmesidir.Bu nedenle genelikle negatif veya pozitf gibi bir değer verilir.