A-Z Filtre

TEK MUTASYON ANALİZİ


Genetik laboratuvarlarında yapılan bir incelemedir.İndeks vakanın hastalık fenotipini göstermesine neden olan mutasyonun ailede bulunduğu durumlarda, diğer aile bireylerinde aynı mutasyonun varlığına bakılarak taşıyıcılık tanısı konabilir.

Normal Değer: N/N
Homozigot normal Mt/N
Heterozigot Mt/Mt
Homozigot mutant 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş