Alkol Kullananlarda Yapılması Önerilen Tahliller

01.08.2018 04:22 | Güncelleme: 08.10.2020 01:14
Alkol kullananlar alkolün zararlarına karşı tehdit altındadır.Aşırı alkol kullanımı kişinin sağlığını bozabildiği gibi günlük sosyal ilişkilerini ve iş gücünü de bozabilir.Bu tür bir durumsa olan kişi alkol bağımlısı olarak değerlendirilir.Alkolik olarak da değerlendirilen alkol bağımlılarının tedavi ve takiplerinde bazı tahliller kullanılır.
Alkol Kullananlarda Yapılması Önerilen Tahliller
A

Alkol kullananlar alkolün zararlarına karşı tehdit altındadır.Alkol kullananlar ,alkolün vücutlarına zarar verip vermediğinden sıkça endişe duyarlar.
Aynı zamanda sık alkol kullananların yakınları da bu durumdan muzdarip olup sevdiklerinin sağlık yönünden bir sorunu olup olmadığını merak etmektedirler.
Alkol en belirgin zararlı etkisini karaciğer üzerinde gösterir.

Aşağıda belirtilen kan tahlillerinin yapılması alkolün vücudumuza etkileri konusunda bir fikir verecektir.

Alkol Kullananlarda Yapılması Önerilen Tahliller Nelerdir?

  • Protein elektroforezi
  • AFP
  • SGOT,SGPT,GGT (Özellikle GGT tahlili sık alkol alanlarda belirgin olarak yüksek çıkar)
  • Alkalen fosfataz
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • HBsAg,Anti HCV testleri

YORUMLAR

elif-ipek | 04.04.2012 09:22

peki sirozun tedavisi var mı.

Tahlil.Com | 22.06.2018 07:54
Hastalığın derecesine ve nedenine bağlı değişebilir.Bu şekilde genel bir cevap verilemez
elif-ipek | 03.04.2012 03:54

babam alkol kullanıyordu.ayaklarının şişmesi ve ağrılar nedeniyle doktara gitti ve kan testi yapıldı.yüksek ve düşük çıkan sonuçları size sormak istedim..babam siroz olabilir mi

glukoz:147
ast:50
alp:316
ggt:918
ürik asit:3
ldh:256
direk bilirubin:0,6
wbc:3.97
plt:107
mono%:11.7

Tahlil.Com | 22.06.2018 07:54
Değerler çok iç açıcı değil.GGT ciddi oranda yüksek.Alkoliklerde yüksek çıkar.Ultrason yapılmalı, karaciğerin görüntülenmesi açısından.Glukoz yüksekliği de diyabet belirtisi
Çocuklarda Persantil Değeri Nedir? Nasıl Değerlendirilir?
Persantil değer; bebeklikten itibaren, çocuğun büyümesinin takipte tutulmasını sağlayan değerlerdir.
Nikotin Testi Nedir? Kanda Nikotin Testi Yapılır mı?
Sigara içenlerde nikotin araştırılması sıkça merak edilen bir konudur.Özellikle genç yaşta sigara içenler sigara içip içmediklerinin yapılacak testlerde…
ANCA Testi Nedir?
ANCA testi bazı bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısı için yapılır. Otoimmün hastalıkların tanısında kullanılan bir otoantikor testidir. ELİSA ve IFA yöntemleri en sık kullanılan…
Beta HCG Yüksekliği Nedir? Beta HCG Yükselmesi Nasıl Yorumlanmalıdır?
Gebelik şüphesinde doktorların ilk istediği test kanda Beta HCG testidir. Anne adayları gebe olup olmadıkları konusunda kan testinde Beta HCG testinin yükselmesinin nasıl yorumlanacağını merak…
RF Testi Yüksekliği Hangi Durumlarda Görülür?
RF genel olarak romatizmal hastalıkların varlığını araştırmak için uygulanan bir kan tahlilidir.
Yüksek Tansiyon Hastalarında Yapılan Tahliller
Yüksek tansiyonu (Hipertansiyonu)  olan hastalardan doktorlar çeşitli tahliller isterler.Tahlillere göre  yüksek tansiyonun sebepleri ortaya koyulabilir.
Gut Hastalığı ve Tanısında Kullanılan Ürik Asit Testi Nedir?
  Gut Hastalığı bazı eklemlerde ağrı, duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ile ani olarak gelişen, şiddetli ataklarla seyreden bir hastalıktır. Ürik asit testi, gut hastalığı tanı ve…
Kolon Transit Marker Ne İçin Kullanılır?
Kolon Transit Marker kabızlığın organik bir sebeple olmadığı anlaşılan hastalara uygulanan bir tahlil yöntemidir.
Transaminazlar Hangi Durumlarda Artar?
Transaminazlar; karaciğer hücrelerinde bulunan, karaciğer hasarında dışa sızan enzimlerdir. Bu grupta yer alan enzimler özellikle karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde sıklıkla kullanılan…
Direkt ve İndirekt Bilirubin Nedir?
Dolaşıma katılan kan hücrelerinin 120 günlük ömürleri vardır.Bu hücrelerin parçalanması sonrası ise bilirübin maddesi açığa çıkar.
Epilepsi Tedavisinde Wada Testi Nedir?
Wada testi, ilaçla tedavide tam başarı sağlanamayan sara (epilepsi ) hastalarında epilepsi tedavisinde cerrahi seçenekler düşünüldüğünde değerlendirme amaçlı…
Akciğer Kanseri ve KOAH Hastalığı Erken Tanısında Yeni Yöntem
Her hastalıkta olduğu gibi; akciğer kanseri ve KOAH'ta da erken teşhis çok önemlidir.Akciğer kanseri ve KOAH Hastalığı erken tanısında kullanılan yeni yöntemler de geliştirilmektedir.
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com