B12 Vitamini Hangi Durumlarda Yükselir?

25.07.2015 08:26 | Güncelleme: 28.10.2020 03:42 | Yazar: Biyolog Nesibe Şanaldı Alpoğlu
Vitamin B12 tesi bazı durumlarda normal değerlerin üstünde çıkmaktadır. Landa B12 viyamin yüksekliğine yol açan durumları aşağıdaki yazımızda öğrenebilirsiniz.
B12 Vitamini Hangi Durumlarda Yükselir?
A

Vitamin B12 testi bazı durumlarda normal değerlerin üstünde çıkmaktadır.

B12 Hangi Durumlarda Yüksek Çıkar?
B12 vitamini testinin yüksek çıktığı durumlar;

Kronik böbrek yetmezliği, 
Konjenital kalp yetmezliği, 
Diabetes mellitus, 
Bazı lösemi türleri (AML, KML), 
Lökositoz, 
Polistemia vera, 
Karaciğer hastalıkları
Protein malnutrisyonu 

B12 Yüksekliği Tek Başına Tanı Koymaya Yeter mi?

Hastalar şikayetlerini dile getirdiklerinde, hekimler sorunun kaynağını düşünür. Bu durumda şikayetleri meydana getirebilecek hastalıkların ihtimali değerlendirilir ve bu hastalıkların sebep olduğu değerler araştırılır. Hastanın şikayetine göre bazen sadece bir tahlil ile teşhis konabilirken, bazen çok fazla tahlil yapılarak ancak neticeye ulaşılabilir.

Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, öncelikle hastanın, şikayetlerini doğru belirlemesi ve fiziksel muayene doğru teşhisin en önemli aşamasıdır.

Ardından yapılan tahlillerin şikayetle bağlantılı olması beklenir. Ve hastalığın sebep olabileceği her şikayet kayda değer bulunur ve gerekli tahliller istenir. Eğer tahlillerde farklı değerler, şikayeti destekliyorsa hastanın teşhisi konur. Bu sebeple çoğu zaman tek bir değere bakılarak teşhis konması tercih edilmez.

Çünkü bazı değerlerde anlık değişimler veya makine hataları olabilir. İşte bu sebeplere dayalı olarak yanlış teşhisleri önlemek adına, pek çok tahlilin birbirini desteklemesi beklenir.

Bu sebeple anormal bir test sonucu çıktığında ya hastalığın etki edebileceği ilave tahliller istenir ve sonuç desteklenir. Veya testler tekrar edilerek güvenirliğinden emin olmak gerekir. Bu durumda en doğru kararı verecek olan hekiminizdir. Yani B12 değeriniz devamlı yüksek çıkıyorsa; bu durumda doğru teşhis için; kalp , karaciğer gibi diğer organlarında detaylı taramasının yapılması ve doğru tanının konması gerekir.

Hastalığın seyri, tedaviye cevabı da bu kapsamda incelenir. Bu sebepledir ki; bir şikayete bağlı rahatsızlıkta devamlı farklı doktorlara gitmek doğru bir davranış değildir. Tek bir doktorun takibinde olmak; hastanın tedavi sürecinin de düzenli devam etmesi için son derece önemlidir.

Meme Kanseri Kesin Tanısında İlk Basamak: Kalın İğne Biyopsisi
Kadınlarda meme kanseri tanısında kalın iğne biyopsisi son derece duyarlı bir tanı yöntemidir.Biyopsi sonrası çıkan sonuçlar BIRADS sınıflaması ile değerlendirilir. BIRADS…
Patolojik Tahliller Nelerdir?
Patoloji, dokuların yapısal ve işlevsel değişikliklerini her yönden inceleyen bilim dalıdır.
Serum Serbest Hafif Zincir Analizi Nasıl Değerlendirilir?
Kanın plazma ve serum olarak ayrıştıktan sonra, serum kısmının incelenmesi neticesinde alınan değerdir.
LH Testi Hangi Nedenle Yapılır?
LH testi hastada hipofiz bezinin analizi için,  kısırlık, cinsel bezlerin yetmezliği, ergenlik sorunları, hipofiz tümörü, düzensiz adet kanaması, yumurtalık ve testislerin…
GH (Growth Hormon) Eksikliği Nedir?
GH; büyüme (gençlik) hormonu olarak tanımlanır.
FSH Hormon Testi Nedir?
Özellikle kadınlarda çocuk sahip olma sorunları, cinsel organ ile sorunlar, ergenlikle ilgili problemler ve hipofiz tümörlerini düşündüren bulgular varsa doktorlarca…
PT ve INR Testi Nedir? PT ve INR Hangi Durumda Kullanılır?
Her iki test de, kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kan sulandırıcı tedavilerin (anti-koagülanlar) ne kadar etkili olduğunu kontrol etmek ve kanamalara yol açabilen hastalıkları belirlemek…
Gen Takviyesiyle Uykusuzluk Çözülecek
Meyve sinekleri üzerinde uygulanan araştırma, insanların uyku düzenini sağlayan geni ortaya koymuştur.
Tahlil Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirim?
Günümüzde bilişim teknolojilerinin giderek gelişmesi ile birlikte hemen her hastanenin web sayfalarında hastanede yaptırdığınız tahlil sonuçlarına ulaşabileceğiniz linkler bulunmakta.
Kortizol Nedir?
Vücudun strese gösterdiği tepki olarak kortizol hormonu salgılanır.
Anti HAV IgG ve Anti HAV IgM Testleri Nedir?
Bu testler hastanın hepatit A virüsü taşıyıp taşımadığını gösterir.ELISA yöntemi ile çalışılan testlerdir.
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com