Gebelik ve Tiroid Hastalıkları,Tiroid Testleri(ST3,ST4,TSH)

22.06.2018 08:00 | Güncelleme: 29.04.2020 03:03 | Yazar: Prof. Dr. Mustafa Cesur
Sevgili okurlar,gebelerde ve gebeliği planlayan tiroid hastalarında tiroid testlerinin sonuçları ve yorumlanması sıkça merak edilir.Bu yazımızda gebelikte görülen tiroid bezi hastalıklarınun belirtileri, tanıda kullanılan tiroid testleri ve tedavi ile ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Gebelik ve Tiroid Hastalıkları,Tiroid Testleri(ST3,ST4,TSH)
A

Sevgili okurlar,gebelerde ve gebeliği planlayan tiroid hastalarında tiroid testlerinin sonuçları ve yorumlanması sıkça merak edilir.
Son günlerde yaptığım tahlil yorumlarında bu konuya dair soruların sıklığını görüyorum .Bu nedenle daha önce de yayınlanmış ve gebelik sürecinde tiroid hastalıkları konusunda ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gebeler ve gebeliği düşünen tiroid hastalarına faydalı olacağını umuyorum. Gebelikte, gebeliğe özgün hormonal değişiklikler, plasenta etkisi ve gebelikteki metabolik gereksinimlerin farklı olması nedeniyle tiroid bezinde ve tiroid ile ilgili fonksiyonlarda değişiklik olabilmektedir. Bu nedenle tiroid ile ilgili hastalıklara yatkınlığı olan kişilerde veya önceden tiroid ile ilgili hastalığı bulunanlarda, gerek gebe kalmadan önce, gerekse gebelik varlığında tiroide yönelik olarak daha fazla özen gösterilmelidir. Ancak şu kesinlikle bilinmelidir; tiroid hastalıkları, kontrol altında oldukları sürece ne gebe kalmaya, ne de gebeliğin normal şekilde seyretmesine engel durumlar değildir.

Gebelikte tiroidle ilgili önemli değişiklikler olmaktadır. Bunun sonucu normal gebelik sırasında tiroid fonksiyonları ve yapısı değişebilir. Bu nedenle, özellikle daha önce tiroid ile ilgili bir hastalığı olan gebelerde hastalık aktif hale gelebilir veya şekil değiştirebilir. Gebelik sonrası dönem de normalden farklı bir fizyolojik durumdur ve tiroid ile ilgili hastalıklar bu dönemde de ortaya çıkabilir veya mevcut hastalıklar alevlenebilir. 

Tiroid Bezi Hastalıkları Nedir?

Tiroid hastalıkları aslında iki şekilde karşımıza çıkar:

1) Tiroidin boyutu ile ilgili bozulmalar
2) Tiroidin hormonal fonksiyonu ile ilgili bozulmalar

Guatr Nedir?

Tiroid bezinin boyutunun her türlü büyümesine guatr denilir. Halk arasında bütün tiroid hastalıklarına guatr denilmesi gibi bir yaklaşım vardır. Aslında bu yanlış bir yaklaşımdır. Çoğu tiroid hastalığı tiroid bezinin boyutu büyümeden, yani guatr oluşmadan gelişir.
Bunlar tiroidin salgısının azalması veya artmasıyla kendini gösteren tiroid salgı fonksiyonu ile ilgili hastalıklardır ve guatr demek değildir. Gebelik ile birlikte her türlü tiroid hastalığı görülebilir. Özellikle fizyolojik olarak gebelik süresince tiroid fonksiyonlarında değişiklik olabileceği için, hormonal değişiklik olduğu zaman bunun ayırımını yapmak ve gereğinde tedavi başlamak önemlidir.
Ayrıca yine fizyolojik olarak, gebelik süresince tiroid boyutlarında da büyüme olur, bunu guatr ile karıştırmamak gereklidir.

ÖTİROİD DİFFÜZ GUATR

Tiroid bezinin tamamının, yaygın şekilde büyümesidir. Esas neden iyot eksikliğidir. Tiroid hormonları normal sınırlardadır. Çoğu zaman ilaç vermeden izlenebilir.
Gebelik sırasında tespit edilirse tiroid fonksiyonu değerlendirilir. Ultrasonla bezin boyutu ve nodül varlığı araştırılır.
Tiroid hormonları normalse ilaç kullanmaya gerek yoktur. Ancak tiroid bezi az çalışıyorsa, yani hipotiroidi varsa, Levotiroksin tedavisi gereklidir.
Özellikle iyot yetersizliği hala büyük bir sorun olan ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İyot yetersizliğinin tanısında idrar iyot miktarı ölçülebilir.
Gebelikte iyot alımını artırmak genellikle gerekli olur. Bunun için iyotlu tuz alımı artırılabilir veya 125-150 mgr/gün iyot içeren preperatlar ile günde 1 veya 2 tablet alarak iyot ihtiyacı karşılanabilir.

NODÜLER GUATR

Tiroidde nodül tespit edildiği zaman öncelikle tiroid fonksiyonları değerlendirilir. 24. haftadan sonra yapılan cerrahi müdahalelerde erken doğum riski vardır.
24 haftadan sonraki gebeliklerde tiroidde nodül tespit edildiği zaman, tiroid fonksiyonları normal sınırlarda, yani  ötiroid nodüler guatr mevcut ise ultrason hariç her türlü tetkik doğum sonrasına bırakılmalıdır.
Herhangi bir doğum haftasında tespit edilmiş 2 cm.’den (bazı klinikler 1.5 cm. olarak kabul eder) küçük solid nodüllerde ultrason hariç her türlü tetkik doğum sonrasına bırakılmalıdır.
20. haftadan önce saptanan büyük nodüllerde ise tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi (TİAB) yapılmalı, malign yani kötü huylu ise cerrahi, benign yani iyi huylu ise takip edilmelidir.
İhtiyaç olduğu zaman cerrahi için en uygun zaman ikinci trimestredir. Birinci trimestrede düşük, üçüncü trimestrede erken doğum riski vardır. 

Tiroid Bezi Fonksiyon Bozukları Nedir?

Tiroid Fonksiyon Bozuklukları: Tiroid hormonun kan dolaşımına normalden az veya çok salgılanması, dokuda hormonların azalmasına veya normalden fazla olmasına neden olabilir.
Tiroid hormonları vücudun motor hormonlarındandır ve azlığı da, fazlalığı da tepeden tırnağa bütün sistemleri olumsuz etkileyebilir.
Tiroid bezinin yavaş çalışmasına hipotiroidizm, hızlı çalışmasına hipertiroidizm (tirotoksikoz) denir. Gebelik öncesinde, sırasında veya sonrasında tespit edilirse mutlaka nedeni araştırılmalı ve hızla tedavi edilmelidir.

HİPOTİROİDİZM

Hipotiroidizm tiroid bezinin yavaş çalışmasıdır.
Gebelik öncesi dönemde saptanmış hipotiroidi ile gebelik sırasında saptanmış hipotiroidilerde sorunlar farklıdır.
Gebelik öncesi dönemde önemli bir infertilite ve amenore (adet görememe) nedenidir.
Bu şikayetlere sahip, gebelik isteyen kadınlarda mutlaka hipotiroidi araştırılmalıdır.   
Ancak tekrar vurgulanmalıdır ki Levotiroksin (Levotiron-Tefor-Euthyrox) tedavisiyle sorunlar tamamiyle çözülebilir, yani sorunlar geçici kabul edilmelidir.
Bilinen hipotiroidi varlığında kişinin hormonal dengesi normale geldikten yani ötiroid olduktan sonra gebe kalması önerilir.
Hipotiroidi tanısı ilk kez gebelikte konulabilir veya Levotiroksin kullanan hipotiroidili anne fetusa zarar verir endişesiyle ilacını kesebilir. Böyle olunca hastalık alevlenir. Bu çok yanlış bir davranıştır, çünkü hipotiroidisi bulunan gebenin hormon ihtiyacı hamile kaldıktan hemen sonra % 25-50 artar.
Özellikle ilk trimestrede tedavisiz kalan hipotiroidi, fetus gelişimine çok zararlıdır. Çünkü fetus kendi hormonunu üretmeye gebeliğin 10-12. haftalarından itibaren başlar ve bunu da çok etkin kullanamaz. Bebeğin sinir yapısının ve zekasının gelişiminde tiroid hormonları çok önemlidir.
Bu nedenle hipotiroidi mutlaka tedavi edilmelidir.
Gebelik sırasında görülme sıklığı % 2’dir. Tanı tiroid fonksiyon testleriyle konulur.
Özellikle iyot yetersizliği bulunan bölgelerde hipotiroidinin nedeni iyot yetersizliği olabilir.
Ancak otoimmün tiroid hastalığı (Haşimoto Tiroidit) gebelikte görülen hipotiroidinin en sık nedeni olarak karşımıza çıkar.
TSH yüksekliği tanıyı koydurur. Gebelik tespit edildikten sonra mutlaka tiroid fonksiyon testlerine bakılması gereklidir.
Hipotiroidi, Serbest T4 ve/veya Serbet T3’ün düşük olduğu aşikar hipotiroidi veya Serbest T4 ve Serbest T3’ün normal sınırlarda olduğu ve yalnız TSH’nın yüksek bulunduğu subklinik hipotiroidi şeklinde karşımıza çıkabilir.
Tiroid otoantikorları (Anti-TG, Anti-TPO) yüksek olabilir. Tanı amaçlı ultrason yapılır ve tiroidin diffüz büyümesi, bazen de atrofiye uğrayıp küçülmesi tespit edilebilir.
Tanı ve takip için TSH kadar ST4 düzeyi de önemlidir. Kontrol altına alınmazsa, yani etkin tedavi edilmezse annede (maternal) ve bebekte (fetal) komplikasyonlara yol açabilir.

Hipotiroidinin Maternal Etkileri(Annede Etkileri): 

Gebelik nedenli hipertansiyon
Plesantanın Ayrılması (Plasenta abruptio)
Doğum sonrası kanaması (Postpartum hemoraji)
Ölü doğum
Düşük
Anemi

Hipotiroidinin Fetal Etkileri(bebeğe etkileri) 

Mental ve motor gerilik (Zeka ve kas-iskelet sisteminde gerilik)
Düşük doğum ağırlığı
Vücut gelişiminde gerilik (Somatik gerilik)
Doğumsal bozukluklar (Konjenital malformasyon)
Doğuma yakın bebeğin kaybı

Gebede (Hamilelerde) Hipotiroidi Tedavisi:

Gebede hipotiroidi saptandığında aktif olarak ve süratle tedavi edilmelidir.
Tedaviyle bu yukarda sayılan komplikasyonlar gelişmez, yani tedaviye iyi cevap verir.
Kişinin gebelik öncesinde hipotiroidisi var ve tedavi alıyorsa, gebelik tespit edilir edilmez
Levotiroksin dozu % 25-30 oranında artırılmalıdır.
Yeni tespit edilen hipotiroidi varlığında bir kontrendikasyon yoksa Levotiroksin hemen başlanmalıdır. Gebelik süresince yakın takip gerekir.
Tedaviye başladıktan 1 ay sonra TSH ve ST4 ölçümü ve 1-1.5 aylık kontroller gerekir. İdeal TSH düzeyi 1-2.5 uIU/ml arasında olmalı, serbest T4 değerinin de 14 pmol/ml’nin altına düşürülmemesine çalışılmalıdır. 

HİPERTİROİDİZM

Hipertiroidizm tiroid bezinin fazla çalışmasıdır. Tirotoksikoz ile eş anlamlı olarak kullanılabilir. Tirotoksikoz gerek gebelik öncesi dönemde, gerek gebelik sırasında, gerekse gebelik sonrasında sorun olarak karşımıza gelebilir.
Çeşitli nedenlerle hipertiroidi gelişebilir.
En sık nedenler; gebelikte görülen geçici tirotoksikoz, aşırı bulantı ve kusmayla seyreden hiperemezis gravidarum ve bir otoimmün tiroid hastalığı olan Graves hastalığıdır.
Hipertiroidizm aynı zamanda kadınlarda infertilite( kısırlık)  ve amenore nedenidir.

Hipertiroidi öyküsü olanların gebe kalmadan ötiroid hale gelmesi gereklidir. Kontrol altına alınmazsa annede (maternal) ve fetusta (fetal) komplikasyonlara yol açabilir.

Hipetiroidinin Maternal Etkileri(Annede Etkileri):  

Erken doğum
Plesantanın Ayrılması (Plasenta abruptio)
Gebelik nedenli hipertansiyon
Düşük
Kalp yetmezliği

Hipetiroidinin Fetal Etkileri (Bebeğe Etkileri) :

Gelişme geriliği
Prematürite
Ölü doğum
Yenidoğan dönemine ait rahatsızlıklar
Fetal ve yenidoğan hipertiroidi
Yenidoğan ölümü

Gebede (Hamilelerde) Hipetiroidi Tedavisi:

Gebelikte yükselen b-hCG hormonu, TSH hormonu ile yapı olarak benzerlik gösterir.
Bu nedenle özellikle gebeliğin ilk üç ayında tiroidi etkileyerek geçici hipertiroidiye neden olabilir.
Böyle bir durumun varlığında tedaviye gerek yoktur, ilk trimestre sonunda kendiliğinden düzelir. Hiperemezis gravidarum gelişen daha ciddi olgularda bulantı ve kusma çok fazla olur. Gebelerde kilo kaybı olabilir. İdrarda ketonüri görülebilir.Sodyum, potasyum gibi elektrolitlerde dengesizlik olabilir.
Tiroid otoantikorları normal sınırlardadır. Hipertiroidi semptomları daha hafiftir.
Göz bulguları ve guatr yoktur.
Ellerde hafif titreme ve taşikardi görülebilir. Özellikle çoğul gebeliklerde daha sıktır. Genellikle 16-20. haftalarda sona erer.
Tedavide hafif olgularda bulantı ve kusmanın kesilmesi yeterlidir.Ciddi olgularda hastaneye yatış gerekebilir. Sıvı tedavisi uygulanabilir.
Düşük dozda antitiroid tedavi (Propycil) kullanımından fayda görebilir.
Tedavi ihtiyacı genellikle 22 haftanın üstüne çıkmaz. Graves hastalığında gebelik mevcut hastalığı alevlendirebilir veya ilk kez gebelikte ortaya çıkabilir. Bazı semptomlar gebelik semptomlarıyla karışır, bu nedenle ilk anda akla gelmeyebilir.

Normal gebelikte de görülebilen semptomlar veya belirtiler ise:
Yorgunluk
Çarpıntı
Sıcak intoleransı(Sıcağa tahammülsüzlük)
Uykusuzluk
Nemli deri
Nefes darlığı
Bunun dışında hipertiroidiye özel semptomlar,yani belirtiler, gebelik semptomlarıyla karışmaz ve bulunduğu zaman mutlaka hipertiroidi akla gelmelidir.

Hipertiroidiye ait belirtiler nelerdir?

Kilo alamama veya kilo kaybı
İstirahat taşikardisi
Guatr varlığı
Bacak kaslarında ciddi güçsüzlük

Bu semptomlar belirleyici semptomlardır. Göz bulguları ise % 30 olguda görülür.

Hipertiroidi Tanısı Nasıl Koyulur?

Tanı tiroid fonksiyon testleriyle konulur. Tiroid otoantikorları yüksektir. Tanı amaçlı ultrason yapılır ve tiroidin diffüz büyümesi tespit edilebilir.
Tiroid sintigrafisi ve radyoaktif iyot uptake testi gebelik süresince kontrendikedir ve kesinlikle yapılmamalıdır.
İlk trimestrede ve doğum sonrası dönemde semptomlar alevlenir. Gebeliğin ikinci yarısından itibaren hafifler.
Tedavide antitiroid ilaçlar (Propycil) kullanılır. Tedavide amaç ST4 düzeylerini normal sınırlarda tutmak olmalıdır. Aşırı dozda kullanıldığında fetusta guatr ve hipotiroidizme yol açabilir. Nadiren 2. trimestrede cerrahi düşünülebilir.
Gebelik sırasında radyoaktif iyot tedavisi yapılamaz, kontrendikedir. Toksik nodüler guatr genellikle daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ancak gebelikte görülürse, gebelik boyunca antitiroid tedavi yapmak gereklidir.
Gebelik ve laktasyon dönemleri sona erince kalıcı tedaviye gereksinim duyar. Kalıcı tedavide cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi yapılır.

DOĞUM SONRASI (POSTPARTUM) TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI

Doğum sonrası 1 yıl içinde görülür, en sık görülme zamanı 4.-6. aylardır.
Yaklaşık görülme oranı % 5-10’dur. Mevcut bir hastalığın alevlenmesi veya ilk kez postpartum dönemde görülmesi şeklinde olabilir.
Fetusun yarısı babanın yarısı annenin genlerini taşıdığı için, aslında fetus annenin bağışıklık sistemi için yabancı bir oluşumdur.
Gebelik sırasında fetusa karşı oluşabilecek olumsuz immun reaksiyon nedeniyle, gebe kadınlarda immun sistem baskılamıştır.
Doğumla birlikte bu baskılanma ortadan kalkınca otoimmun hastalıklarda artış olur.
Her türlü otoimmün tiroid hastalığıyla karşılaşılabilir.

Tipleri şöyledir;

Haşimoto Tiroidit (Kalıcı hipotiroidi nedenidir),
Sessiz Tiroidit (geçicidir),
Graves Hastalığı (hipertiroidi nedenidir).

Ayırıcı tanı zor olabilir. Hepsinde Anti-TG, Anti-TPO yüksektir.
Sessiz tiroiditte klinik genelde daha hafif seyreder.
Radyoiyot uptake ile tanı konulabilir ancak gebenin 24 saat süt vermesinin engellenmesi gerektiği için ve annelerde bebeğe zarar verme duygusu nedeniyle bu her zaman mümkün olmamaktadır.
Yapmak zorunluluğu olursa teknisyum-uptake tercih edilir ve 24 saat süt vermenin durdurulması veya süt sağılarak biriktirme önerilebilir.
Klasik hipertiroidi veya hipotiroidi bulguları olabileceği gibi semptomsuz da seyredebilir. Gebelik sonrası gelişen depresyonun nedeni olabilir.

Hipotiroidi varlığında Levotiroksin başlanır. Hipertiroidi tedavisi etyolojiye bağlıdır. Graves hastalığında Propycil verilebilir. Daha yüksek dozlar bebekte hipotiroidiye neden olabilir. İlaç bebek emzirildikten hemen sonra alınmalıdır.
Etki süresi 4 saattir, bu nedenle 4 saat bebeği emzirmemek gerekir. Sessiz tiroidit kendiliğinden iyileşir.
Sonuç olarak gebelikte tiroid ile ilişkili hastalıklara özel önem verilmeli, mutlaka erken tanı konulmalı, mevcut bir tiroid hastalığı varsa, hastalık gebelik sırasında ortaya çıkmışsa veya gebelik sonrasında görülmüşse mutlaka bir uzmana danışılmalı ve yakın takip ve tedavi edilmelidir.

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...

YORUMLAR

muge-06_ | 11.02.2015 12:23

Dün verdiğim kan sonucumda doktorum yaşıma göre yumurtlamamın az olduğunu söyledi sizce de öyle mi ne yapmam gerekiyor
TSH Fast    1.753
E2(Estradiol )    47.81
FSH    10.9
Luteinizan hormon (LH)    7.76
Prolaktin    13.76
Testesteron - Total    44.41

Tahlil.Com | 12.02.2015 11:03

Kadın okurlarımızdan sıklıkla hormon tahlillerinin değerlendirilmesine dair Tahlil.com'a sorular geliyor.
Hormon tetkiklerinin yorumu ve değerlendirilmesinde, testlerin referans değerleri, kanın adetin hangi döneminde alındığı ve  yaş gibi bilgilere gerek vardır.
Sorunuzu belirtilen kurallarımıza göre  sormanız durumunda cevaplayabiliriz.

Aşağıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Hormon tahlili soran bayanların okuması gereken uyarılar


yaman_emrehan | 19.12.2014 09:02

hocam son zamanlarda iştahım çok arttı canım sürekli yemek ve tatlı istiyor.iki yemek arasını biraz uzatırsam ayakta durmakta dahi zorlanıyorum.kan tahlilim düzgün çıktı.şeker olmadığına göre guatrdan şüpheleniyorum siz ne dersiniz.(erkeğim 190 boyundayım 63 kiloyum yediğim halde kilo alamıyorum)

Tahlil.Com | 20.12.2014 10:34
En kısa sürede bir endokrinoloji uzmanına başvurun.Gerekli tahliller ve muayene sonrası sizi bilgilendirecektir.
gmz.drnx | 05.11.2014 11:45

Hocam 18 yasindayim hamileyim TSH 4,13 H normal mi ?

Tahlil.Com | 05.11.2014 12:17

TSH değeriniz gebelik için yüksek.Sağlıklı bir gebelik geçirmek ve daha önemlisi bebeğinizin de sağlıklı olması için TSH değerinizin 2,5 hatta 2 nin altında olması ideal.
Bir endokrinoloji uzmanına başvurmanızda yarar var.
Gebelik sürecinde TSH hormonu yüksekliğine dair sitemiz yazarlarından Endokrinoloji uzmanı Prof..Dr.Mustafa Cesur'un ilgili yazısı aşağıdadır.Gebelikte TSH yüksekliğinin değerlendirilmesi ile ilgili  detaylı bilgiler bulunmaktadır.
Okumanızı öneririz.

Gebelik ve Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Testlerinin Yorumlanması

TSH testleri ve TSH testlerinin yorumlanmasına dair detaylı bilgi sahibi olmak, bu konuda sorulmuş soru ve cevapları okumak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Tiroid ve TSH Testlerinin Yorumlanmasına Dair Bilgiler

esrosh89 | 04.10.2014 12:45

7 sene önce hipotiroid teshisi konuldu ilac kullaniyorum. 8 haftalik gebeyim ve HCG degerlerimin 2 ser gunluk ara ile 2200 den 1500 ve sonrasinda 1300e dustu. Bebegin kalp frekanslarini doktorum duymus. HCG nin dusmesi tiroidle alakali mi? tekrar yukselme ihtimali var mi?

Tahlil.Com | 04.10.2014 07:26
Beta HCG değerlerinde düşme, hamileliğin sağlıklı olmadığı konusunda bilgi verir.Doktorunuz gerek görürse ilave tahlil ve muayeneler gerçekleştirecektir.
tuba güven | 08.09.2014 11:54

hocam bugun tüp bebek için tedaviye başladım .Doktorum bana zıtromax diye bi antibiyotik verdi..ilacı arastırdım baya sorunlu bir ilac eslere antibiyotik veriyorlar ama herşeyim normalken niye bukadar agır bi ilaç verdi anlamadım.kullanmakta kararsızım..egzamam var buyuzden vermiş olabilirmi..

Tahlil.Com | 09.09.2014 04:52
Doktorunuzun ne düşündüğü konusunda yorum yapamıyoruz..
haleakyar | 11.06.2014 06:29

Mrb. 5 hafta 3 günlük gebelik teşhisim konulduğunda kan tahlil sonucum;

ST3 2,7 / ST4 0,76 / TSH 2,83 çıkmıştır. Doktorum TSH 2,50 üzeri çıktığından ilaç başlamamı istedi. ޞžu anda 8 hafta 3 günlük hamileyim ilaca başlamalımıyım ?

Tahlil.Com | 11.06.2014 12:42

TSH değeriniz gebelik için yüksek. Bunun 2,5 hatta 2 nin altında olması ideal. Bir endokrinoloji uzmanına başvurmanızda yarar var.Bu konuda sitemiz yazarlarından Endokrinoloji uzmanı Doç.Dr.Mustafa Cesur'un ilgili yazısı aşağıda ve detaylı bilgiler bulunmakta.Okumanızı öneririz.

Gebelik ve Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Testlerinin Yorumlanması

TSH testleri ve TSH testlerinin yorumlanmasına dair detaylı bilgi sahibi olmak, bu konuda sorulmuş soru ve cevapları okumak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

http://tahlil.com/10-soru-ve-cevapta-tiroid-hastaliklaritiroid-testleri-st3-st4-tsh-ve-tiroid-testlerinin-yorumlanmasi

Doktorunuzun verdiği ilaç tedavisi konusunda ise prensip olarak yorum yapmayı doğru bulmuyoruz.Bu konuda tedavinizi planlayan doktorunuza danışmalısınız.


celestial84c | 09.06.2014 02:45

mrb, tsh mın 5.55 civarında çıktığını öğrendikten hemen sonra euthrox başladım.bir hafta sonra da hamile olduğumu öğrendim.15gün içinde tsh 2.56ya düştü.hamileliğim devam ediyor. endokrin uzmanı takibindeyim.fakat yüksek olduğu o ilk hamilelik haftalarında geçen süre bebeğe zarar vermiş midir?:(

Tahlil.Com | 10.06.2014 09:50

TSH değeriniz gebelik için yüksek. Bunun 2,5 hatta 2 nin altında olması ideal. Bir endokrinoloji uzmanına başvurmanızda yarar var.Bu konuda sitemiz yazarlarından Endokrinoloji uzmanı Doç.Dr.Mustafa Cesur'un ilgili yazısı aşağıda ve detaylı bilgiler bulunmakta.Okumanızı öneririz.

Gebelik ve Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Testlerinin Yorumlanması

TSH testleri ve TSH testlerinin yorumlanmasına dair detaylı bilgi sahibi olmak, bu konuda sorulmuş soru ve cevapları okumak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

http://tahlil.com/10-soru-ve-cevapta-tiroid-hastaliklaritiroid-testleri-st3-st4-tsh-ve-tiroid-testlerinin-yorumlanmasi


bakirli.mb | 22.01.2014 11:38

Ben şunu merak ediyorum: Burada tahlilleri yorumlayan şahıslar acaba doktorların makalelerini okuyorlar mı? Örnek: Eşimin TSH değeri: 2.37 Yapılan Yorum: Eşinizin TSH değeri çok hafif yüksek.Endokrinolojiye danışın.İlginç olan ise Mustafa Cesur hocama göre 1-2.5 arası ideal. Bu fark önemli mi?

Tahlil.Com | 23.01.2014 12:19

Herhalde cevabımızı dikkatli okumamışsınız. TSH değerinda çok hafif bir yükseklik olabileceği ve nihai karar ve değerlendirmenin  bir endokrinoloji uzmanı tarafından yapılacağı belirtilmiş. 2,5 ve 2,37 zaten birbirine çok yakın değerler. Bu tür ayrıntılara kafa yorana kadar önerilerimize uyup dilerseniz yazarımız Prof.Dr.Mustafa Cesur dilerseniz de başka bir endokrinoloji uzmanına başvurun.

esra_kalac | 17.12.2013 03:54

hocam kolay gelsin.. ben hamile kalır kalmaz tsh ölçtürdüm ve 25 çıktı tedaviye başladık ama ancak 8. haftada normal değerlere ualaştık.. serbest t3 ve serbest t4 başından beri normaldi.. bu yüksekliğin bebeğe bir zararı olmuş mudur?

Tahlil.Com | 17.12.2013 07:35
Endokrinoloji ve kadın doğum uzmanları tarafından takip ediliyorsanız sorun yoktur.. Geçmiş olsun..
ebrubilgin83 | 06.12.2013 03:28

32 haftalık hamileyim. Hamileliğimin başında bütün hormon testlerim temiz çıktı. Fakat iki aydır tsh, st3 ve st4 testi yaptırıyorum tsh ve st3 normalken st4 düşük çıkıyor. Değerlerim tsh 1.09 st3 3.20 st4 0.55 çıktı. Ne yapmalıyım, tedavi gerekir mi? Bebeğime herhangi olumsuz etkisi olmuşmudur?

Tahlil.Com | 06.12.2013 07:00

Tiroid testi sonuçlarınızda kayda değer bir problem görülmüyor, normal olarak değerlendirebiliriz.


DAHA FAZLA GÖSTER
Orak Hücre Anemisi ve Tanısı
Alyuvarlar diğer adıyla da eritrositler kanımızı oluşturan elemanlardandır.Eritrositler hemoglobin maddesi taşımaktadırlar.Orak hücre anemisi de hemoglobin yapısındaki bozukluklardan biridir.
AİDS (HIV) ELİSA Testleri Ne Zaman Sonuç Verir? HIV Şüphesinde En Hızlı Tanı Testi Nedir?
Şüpheli cinsel ilişki sonrası AİDS (HIV)  korkusu nedeniyle ELİSA testi yaptıran veya yaptırmak isteyenler AİDS (HIV) ELİSA Testlerinin ne zaman sonuç verdiğini ve HIV şüphesinde…
PET/CT Testi Nedir?
Pet CT, tahlil yöntemi günümüzde giderak daha da sık tercih edilmektedir.
Kısırlık Sorunu Yaşayan Erkeklerden İstenen 5 Tahlil
Çocuğu olmayan çiftlere bunun nedenlerine yönelik çeşitli tahliller yapılmaktadır. Bu tahlilleri erkeklerden genellikle üroloji doktorları istemektedir. Doktorlarca kısırlık…
Lökosit Yüksekliği Nedir?
Lökosit, vücudun beyaz kan hücrelerinden bir tanesidir.Kanda lökosit yüksekliği de özellikle kan sayımı tahlillerinde çıktığında sebebi merak edilen bir durumdur.
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com