Hepatit C Tanısı,Tedavi ve Takibinde Hangi Tahliller Uygulanır?

Yayın Tarihi : 2018/09/08 18:47 • Güncelleme Tarihi : 2020/04/25 12:10 •
Hepatit C enfeksiyonu tanısı, tedavisi ve Hepatit C hastalarının takipleri sürecinde çeşitli tahlillerden yararlanılmaktadır. Bu tahlillerin sonuçlarının değerlendirmesiyle birlikte doktorlar Hepatit C hastalarının tanı, tedavi ve takibinde planlamalar yapmaktadır.
Hepatit C Tanısı,Tedavi ve Takibinde Hangi Tahliller Uygulanır?

Hepatit C enfeksiyonu tanısı, tedavisi ve Hepatit C hastalarının takipleri sürecinde çeşitli tahlillerden yararlanılmaktadır.
Hepatit C hastalarının tanı ve tedavileri tercihen gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca yapılmaktadır.

Hepatit C Testleri Nelerdir?

Hepatit C Tanısı,Tedavi ve Takibinde Doktorlarca İstenen Tahlilleri 6 Başlıkta Toplayabiliriz :

Anti-HCV Tahlili:( Enzyme Immunoassay) (EIA)(ELİSA)

Hepatit C taramasında en sık kullanılan tahlil yöntemidir.Hepatit C yönünden riski olanlara, kan transfüzyonu için donör olacaklara, girişimsel tetkik veya cerrahi operasyon planlananlara yapılmaktadır. 

Anti-HCV testi virüs alındıktan sonra ilk 4-10 hafta süresince ve immün sistemi baskılanmış olanlarda    negatif bulunabilir.

HCV RIBA Tahlili:  

Hepatit C ye karşı antikorların oluştuğunu gösteren bir tahlil yöntemidir. RIBA testi HCV  virüse ile karşılaşılmış olduğunu gösterir.

Nükleik Asit Testleri: 

PCR yöntemiyle yapılan HCV RNA testidir.Genel olarak doğrulama testi olarak kullanılır.  HCV-RNA’nın serumda gösterilmesi ile tanı koydurur. 
HCV-RNA genellikle virüs alındıktan sonra 1-2 hafta içinde saptanır.
Kalitatif RNA testleri  Hepatit C enfeksiyonu tanısını koymak için yeterlidir.
Ancak  tedavi planlanan hastalarda ve tedavi takibinde HCV-RNA tahlili  kantitatif olarak belirlenmelidir.

Viral Genotip Tayini:

Bu tahlil yöntemi diğer yöntemlere göre daha yüksek maliyet gerektirdiğinden ancak doktorlarca gerekli görüldüğü durumlarda yapılmaktadır.
Hepatit C  enfeksiyonu geçiren hastalarda  tedavi süresini ve tedaviye yanıt olasılığını belirlemek için tedavi öncesi dönemde ,  genotip tayini yapılması önerilmektedir

Karaciğer Fonksiyonlarını Gösteren Biyokimyasal Testler: 

Bu tahliller hemen her sağlık kuruluşunda yapılabilen yaygın biyokimyasal testlerdir. Yapılmasındaki temel gaye varsa eğer  karaciğer hasarının gösterilmesidir.
ALT, AST ve GGT gibi testlerin  yüksek olması karaciğerde  inflamasyon ve fibrozisi düşündürmektedir.Ancak bu testlerin normal olması da karaciğerde  bir enfeksiyon veya tahribat olmadığını göstermez.

Karaciğer biyopsisi:

Hepatit C hastalarında yapılması gereken önemli tahlillerden birisidir.Biyopsi  karaciğer patolojilerinin  nedeninin anlaşılması ve varsa karaciğerde  nekroz ve inflamasyonun derecelendirilmesi için son derece önem taşımaktadır.
Karaciğer biyopsisi de tedavinin şekillendirilmesinde doktorlara yol göstericidir 

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
c**************** :

Hamileliğin ilk ayı yani daha hamilelikten habersizken Karaciğer Biyopsisi yapılabilir mi? Yapıldıysa herhangi bir sorun oluşur mu? Acil cevaplarsanız sevinirim.


Cevap:

Tabii ki yapılması önerilmez.Ancak hayati bir önemi var ise ve doktor da uygun görmüş ise böyle bir yönteme başvurulur.

b************** :

Hocam şüpheli ilişkiden 20 gün sonra anti hepatit c testi yaptırdim negatif ĞžÂ‡ıkti bir daha yaptitmam gerekiyor mu


Cevap:

6 ay sonra testi tekrarlamanızı öneririz..

?