İndirekt Floresan Antikor (IFA) Testi Nedir?

05.04.2020 08:41 | Güncelleme: 08.06.2020 04:27 | Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
İndirekt Floresan Antikor (IFA) testi özellikle otoimmün hastalıkların ayırıcı tanısında sıklıkla kullanılan bir tahlil testidir. Türkçe karşılığı ise dolaylı immunofloresan testidir. IFA testi nedir ve çeşitleri nelerdir gibi teste dair belli başlı soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.
İndirekt Floresan Antikor (IFA) Testi Nedir?
A

İndirekt Floresan Antikor (IFA) ANA Testi :

IFA test yöntemi özellikle bağışıklık sistemini ilgilendiren otoimmün hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında sıklıkla  kullanılmaktadır. IFA testi ANA (Anti Nükleer Antikor)ları ortaya koymak için en sık kullanılan iki testten biridir. Tipik olarak, HEp-2 hücreleri, insan serumundaki antikorları tespit etmek için bir substrat olarak kullanılır.
HEp-2 hücreleri şu anda IFA tarafından ANA tespiti için en yaygın substratlardan biridir. Lamlar HEp-2 hücreleri ile kaplanır ve serum hücrelerle inkübe edilir. Antikorlar varsa, hücreler üzerindeki antijenlere bağlanırlar ve ANA'larda antikorlar tipik olarak çekirdeğe bağlanır.
Bağlanma, antikorlara bağlanan bir floresan etiketli anti-insan antikoru eklenerek görselleştirilir. Tipik olarak, floresin izotiyosiyanat (FITC), ikincil antikor üzerinde floresan markeri olarak kullanılır. Bağlı bileşikler, mikroskop altında görülebilen belirli bir dalga boyunda floresanlaşacaktır. İnsan serumunda bulunan antikora ve hücredeki antijenin yerine bağlı olarak, HEp-2 hücrelerinde farklı floresan modelleri görülecektir.

Pozitif örneklerde, hücre çekirdekleri, hücreler içindeki belirli nükleer antijen dağılımının bir boyama modeline sahip parlak bir elma-yeşil floresan gösterecektir. Eğer numune ANA için negatifse, çekirdek nükleer floresan açıkça ayırt edilebilir bir modelini göstermeyecektir.
Sitoplazma zayıf lekelenme gösterebilirken, mitotik hücrelerin kromozom olmayan bölgesi daha parlak lekelenme gösterir.

Antikor seviyeleri serum numunesinde dilüsyonlar yapılarak analiz edilir ve bir titre olarak rapor edilir. Bu, otoantikorların hala tespit edilebildiği serumun en yüksek dilüsyonudur.

IFA ANA Normal Değeri Nedir?

Laboratuvara ve kullanılan spesifik yönteme bağlı olarak, bir ANA titresi tipik olarak 1:40'a eşit veya daha az olduğunda negatif olarak kabul edilir. 1:80'den büyük bir titre pozitif olarak kabul edilirken, 1:80'e eşit veya daha az bir titre genellikle sınır olarak kabul edilir. Yüksek titreler klinik olarak daha önemlidir, oysa sağlıklı bireylerin (özellikle yaşlıların)% 20'sinde düşük pozitifler (≤1: 160) bulunabilir. Her ne kadar 1: 160 veya daha yüksek pozitif titreler otoimmün bozukluklarla güçlü bir şekilde ilişkili olsa da, sağlıklı bireylerin %5'inde de bulunur.

Otoantikor taramasının otoimmün bozuklukların teşhisinde yararlı olduğunu ve izleme seviyelerinin hastalığın ilerlemesini tahmin etmeye yardımcı olduğunu vurgulamak önemlidir. Bununla birlikte, tanıyı destekleyen diğer klinik veya laboratuvar verileri mevcut değilse, pozitif bir ANA testi nadiren yararlıdır.

IFA Test Sonuçları ve Otoimmün Hastalıklar

ANA titreye ek olarak, IFA'DAKİ pozitif sonuçlar, görülen belirli floresan modelinin bir tanımını içerir. Farklı desenler farklı otoimmün bozukluklarla ilişkilendirilmiştir, ancak bazı örtüşmeler meydana gelebilir. Daha yaygın modellerden bazıları şunlardır:

  • Homojen (yaygın) modeli: Tipik olarak SLE, karışık bağ dokusu hastalığı ve ilaca bağlı lupus ile ilişkilidir.
  • Benekli model: SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, polimiyozit, RA ve karışık bağ dokusu hastalığı ile ilişkilidir
  • Nükleolar model: skleroderma ve polimiyozit ile ilişkilidir.
  • Centromere (periferik) model: skleroderma ve KREST (Kalsinoz, Raynaud sendromu, özofogeal dismotilite, sklerodaktili, telanjiektazi) ile ilişkilidir.

IFA yöntemi kullanılarak bildirilen tipik sonuçlarda ANA dilüsyon titresi ve "homojen bir modelle 1: 320 dilüsyonda pozitif" gibi floresan modelinin bir açıklaması bulunur. Test sonuçlarını değerlendirirken, klinisyen aşağıdakileri dikkate almalıdır:

IFA Testi Nasıl Yorumlanır?

  • ANA test sonuçları bilinen herhangi bir otoimmün hastalığı olmayan kişilerde pozitif olabilir ve bu nedenle bireyin belirti ve semptomları ile dikkatle değerlendirilmesi gerekir.
  • Otoimmün bir hastalığın belirti ve semptomları gelişmeden önce bir ANA testi pozitif olabilir; bu nedenle semptomları olmayan bir kişide pozitif bir ANA testinin önemini yorumlamak zaman alabilir.
  • Bazı ilaçlar, ilaçlarla uyarılan prokainamid, hidralazin ve fenitoin ANA dahil olmak üzere ANA üretimini uyarabilir, ilaca bağlı ANA olarak adlandırılır.
  • Sonuçta ANA sonucu, bireysel bir hastanın semptomları, altta yatan tıbbi durumlar ve diğer test sonuçları bağlamında yorumlanmalıdır. Bir bireyde pozitif olsa bile önemli olabilir veya olmayabilir.

              Link: https://www.labce.com/spg913463_indirect_immunofluorescence_assay_ifa.aspx

Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir
Evde Gebelik Testi mi? Kan Tahlili mi?
Gebelik şüphesinde kullanılan iki yöntemdir,evde gebelik testi ve kan tahlili. Bunlardan hangisi güvenilir sonuç verir.
Adetliyken Muayene Olur mu?
Kadınların adet döneminde; hormonal dengeleri değişir.Ancak adet döneminde muayene olmak veya tahlil yapmak için doktorunuza danışmanızda yarar vardır.
Vücutta Potasyum Dengesinin Önemi, Eksikliği ve Fazlalığı
Potasyum besinler yoluyla aldığımız, en az sodyum kadar gerekli bir mineraldir.Vücutta potasyum eksikliği ve fazlalığı ise potasyum dengesi bozulacağından beraberinde bazı sağlık sorunları getirebilir.
Bebeklerde Tiroid Testleri İhmal Edilmemelidir
Ülkemizde tiroit bezi hastalıkları sıkça görülmektedir.Bebeklerde de tiroid bezi hastalıkları görüldüğünden tarana amaçlı olarak yapılan tiroid testleri…
Türkiye'de Covid 19 (Corona) Testi Ve Laboratuvar Tanısı Son Durum
Türkiye'de Covid (Corona) vakalarıın artmasıyla birlikte hastalığın kontrolü ve hastalığa yakalanan kişilerin tanısı, takibi ve gerekirse izole edilmelerinin sağlanması için laboratuvar…
Anti HBS Testi Pozitif Olması Ne Anlama Gelir?
Anti HBs genel olarak ELİSA yöntemiyle yapılan bir testtir.
Alkol Bağımlılarından İstenen Tahliller Nelerdir?
Alkolizm diğer adıyla da alkol bağımlılığı tıbbi tedavi gerektiren bir sağlık sorunudur. Tedavi için kliniklere başvuran alkol bağımlılarından bazı tahliller istenir.
CA-125 testi hangi durumlarda yapılmalıdır?
CA-125 testi, kadınlarda yumurtalık kanserinin erken tanısında veya tedavisinden sonra kanserin tamamen iyileşip iyileşmediğinin anlaşılmasında yapılır.
Kist Hidatik İndirek Hemaglütinasyon Testi Nedir?
Kist Hidatik İndirekt Hemaglütinasyon Testi , Aglütinasyon yöntemiyle çalışılan serolojik bir testtir.
BERA Testi (ABR) Nedir?
İşitsel beyin sapı cevabı anlamında kullanılan ve İngilizcesi Auditory Brainstem Response Audiometry olan bir işitme testidir.ABR veya BERA şeklinde kısaltılmış şekilde kullanılır. İşitsel uyaranlara…
Korunmasız Cinsel İlişkide Erkeklere HIV nasıl bulaşır? HIV Testi Ne Zaman Yapılır?
Korunmasız cinsel ilişki sırasında birlikte olunan kadının cinsel salgısı penisin uç kısmına gelmişse HIV enfeksiyonu  bulaşabilir.
WBC ( lökosit) Tahlili Nedir?
WBC çok sık istenen bir kan tahlilidir.Kanda akyuvar diğer adıyla da beyaz küre sayımı konusunda bilgi verir.
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com