Laboratuvar Sonuçlarında Panik Değer ve Kritik Değer Nedir?

16.03.2017 07:39 | Güncelleme: 06.03.2019 10:44 | Yazar: Dr. Cem Argun
Laboratuvarlarda hastanın sağlığı için önemli ve tahlili isteyen doktoru acilen bilgilendirmek gerektiren tahlil sonuçlarında panik değer veya kritik değer terimleri kullanılmaktadır:Öncelikle şu bilgiyi verelim laboratuvarlarda  panik değer değil kritik değer ismi kullanılmalıdır.
Laboratuvar Sonuçlarında Panik Değer ve Kritik Değer Nedir?
A

Laboratuvar Sonuçlarında Panik Değer ve Kritik Değer Nedir?

Laboratuvarlarda hastanın sağlığı, takip ve tedavisi için önemli tahlillerde panik değer ve/veya kritik değer terimleri kullanılmaktadır. Burada temel gaye ise tahlil sonuçlandığında, tahlili isteyen doktoru ve hastanın tedavi gördüğü kliniği acilen tahlil sonucu hakkında bilgilendirmektir.

Sonuç olarak genellikle hastanede yatan hastalar başta olmak üzere tahlil istenen her hastada, normal değerlerin çok altında veya üstünde bir sonuç görüldüğünde veya ciddi bir enfeksiyonu düşündüren bulgu olduğunda hastanın sağlığı, takibi ve tedavisi yönünden tahlil sonuçlarında panik değer veya kritik değer terimleri kullanılmaktadır.
Tahlil sonuçlarında gözlenen panik veya kritik değer hastanın tedavi ve takibini üstlenen doktor veya kliniğe telefon ile veya hastanelerin bilgi işlem sistemleri üzerinden dijital ortamda en hızlı şekilde bildirilmelidir.

Panik Değer mi? Kritik Değer mi?

Öncelikle şu bilgiyi verelim laboratuvarlarda  panik değer değil kritik değer ismi kullanılmalıdır.

Bunun da nedeni "panik" kelimesinin insanlarda telaşa ve paniğe neden olduğu ve kritik değer teriminin kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Panik Değer ve Klinik Değerler Nasıl Belirlenmelidir?

Her hastanenin hasta popülasyonu göre kendi laboratuvarı için kritik değerleri belirlemesi gerekiyor.
Örneğin tüm steril vücut sıvılarında Gram boyama sonucu  ve kültür pozitifligi, ARB pozitifligi, HCV, HIV pozitifligi gibi kriterler zorunlu kriter olarak belirlenirken, bazi hastanelerde parazit için tüm pozitif değerleri değil, yalnız malarya pozitifliginin verilmesini öneriliyor.
Sonuç olarak her laboratuvar kendi kritik değerlerini belirlemelidir.
Her pozitif çıkan örneğin bildirilmesi gerekiyor. Aynı hastadan örneğin her defasında tüm kan kültür pozitif liginin bildirilmesi zorunludur. Bu da hasta takibi için son derece önemlidir.

Örneğin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında kritik değer olarak bildirilmesi önerilen tahliller aşağıda belirtilmiştir:

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kritik (Panik) Değerleri:

 1. Kan, BOS veya steril vücut sıvı örneklerinde Gram boyama pozitifliği
 2. Kan, BOS veya steril vücut sıvı örneklerinde asit-faz boyama (ARB) pozitifliği 
 3. Kan kültürü (her türlü üreme varlığı)
 4. BOS kültürü (her türlü üreme varlığı)
 5. Steril vücut sıvısı kültürü (her türlü üreme varlığı)
 6. Dışkı kültürü (seçilmiş patojenler) 
 7. Mikobakteri kültüründe  üreme varlığı
 8. Vankomisin dirençli Enterokok bakterisi
 9. Dışkıda parazit tespiti 
 10. Pozitif HBsAg, AntiHCV, AntiHIV sonuçları 
 11. Brucella aglütinasyonu pozitifliği
 12. Kanda pozitif VDRL sonucu

 

Biyokimya ve Hematoloji Laboratuvarı Kritik (Panik)  Değerleri:

Biyokimya Kritik (Panik) Değerleri:

Glukoz  50 mg/dL'den düşük veya  400 mg/dL'den büyük çıktığında 
Üre  160 mg/ dL 'den büyük ise
Kreatinin  10 mg/ dL'den büyük ise
T.Bilirubin 15 mg/ dL'den büyük ise
D.Bilirubin 10 mg/ dL'den büyük ise
Kalsiyum 6 mg/ dL'den küçük veya 12 mg/ dL'den büyük ise
Sodyum 125 mmol/L'den küçük veya 150 mmol/L'den büyük ise
Potasyum 3.0 mmol/L'den küçük veya 6.0 mmol/L'den büyük ise
Klor 75 mmol/L'den küçük veya 130 mmol/L'den büyük ise
Fosfor 1.2 mg/ dL'den küçük veya 10 mg/ dL'den büyük ise
Ürik asit 13 mg/d 'den büyük ise
TSH 150 U/mL'den büyük ise

Hematoloji Kritik (Panik)  Değerleri:

Hematokrit % 20'den küçük veya % 66'den büyük ise
Hemoglobin 6,5 g/ dL'den küçük veya 22 g/ dL'den büyük ise
WBC (lökosit) 1500/mm3'den küçük veya 35.000/mm³'den büyük ise
Trombosit (PLT) sayımı 30.000/mm3'den küçük veya 1.000.000/mm³'den büyük ise
INR 5,5'den büyük ise
PT (Protrombin Zamanı) 35 sn'den büyük ise
aPTT 150 sn'den büyük ise
Fibrinojen 75 mg/ dL'den küçük ise

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...
Metanefrin ve Normetanefrin Testleri
Hipertansiyonla seyreden ve Feokromositoma olarak bilinen hastalığın tanısında kullanılan testlerdir. Bu testlerin yapılıp değerlendirilmesi için hastadan idrar örneği alınmalıdır.
ENA Testleri Neleri İçerir? Hangi Hastalık Tanılarında İstenir?
ENA; Extractable nükleer antijeni antikorları anlamına gelen bir tahlildir. Genel olarak bağışıklık sistemini ilgilendiren otoimmün hastalıkların tanısında kullanılan tahlillerden biridir.
İdrarda Keton Görülmesi ve Keton Yüksekliği
İdrarda keton normal şartlar altında görülmemelidir.İdrarda keton görülmesi ve keton yüksekliği ise normal olmayan bir durumdur.
Beta Hcg Kaç Olursa Hamile Olunur?
Beta HCG testi hamilelik tanısında kullanılan en önemli kan testidir.
CA 125 Testi Nedir? CA 125 Yüksekliği
Ca 125 testi, cancer antigen yani kanser antijeni anlamına gelen bir tümör belirteç testidir.Ca 125 testi yüksekliğinde tahlil sonuçları yüksek bulunan hastaların bir çoğu kanser korkusuyla panik olabilmektedir.Oysa…
Fekal Transferritin Testi Nedir?
Fekal transferritin; gaitada gizli kan testi ile beraber kullanılan bir tahlildir. Genellikle gastroenteroloji ve genel cerrahi uzmanları tarafından istenen bir tahlildir.
MCH ve MCHC Testi Nedir? Normal Değerleri Nedir?
MCH, hemoglobinin alyuvarlardaki  ortalama miktarıdır.MCHC ise hemoglobinin alyuvarlardaki ortalama konsantrasyonudur. Her ikisi de kan sayımı diğer adıyla da hemogram testinin parametreleri arasındadır.
Ferritinin Testi Nedir?
Ferritinin vücuttaki demir depoların göstergesidir.Ferritin testi ile de vücudumuzdaki demir depolarının dolu olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olunur.
Dörtlü Tarama Testi Sonucu Nasıl Değerlendirilir?
Dörtlü tarama testi; gebeliğin 15 ile 20. haftalarında kadın doğum doktorlarınca istenen ve gebeliğin seyri açısından büyük öneme sahip son derece değerli bir tahlildir. Bu tahlil sonucuna göre amniyosentez…
İnsülin Direnci Tanısında HOMA Testi Nedir?
İnsülin Direnci Testi (HOMA testi), diyabet yani şeker hastalığının öncesi dönemde görülen insülin direncini ortaya koymada kullanılan bir tahlil yöntemidir. Bu tahlil temel olarak şeker hastalığı yönünden…
Alpha 1 Antitrypsin Phenotype Testi Nedir?
Alpha 1 Antitrypsin Phenotype karaciğer tarafından üretilip kana salgılanan bir protein türüdür.Bazı hastalıların ayırıcı tanısında doktorların istediği tahliller arasındadır.
BOS'da (Beyin omurilik sıvısı) albumin testi nedir?
Beyin omurilik sıvısında albumin testi beyin omurilik sıvısından yapılan biyokimyasal bir tahlildir. Menenjit şüphesi ve kafa iiçi basınç ile ilgili şüphelerde sıklıkla istenen ve hayati öneme haiz bir…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com