Sarılık ( İkter) Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Yayın Tarihi : 2016/03/20 10:48 • Güncelleme Tarihi : 2020/04/18 19:03 •
Kandaki bilirubin düzeyinin artması sonucu deri, göz ve mukozaların sarı renk alması durumuna sarılık denir.
Sarılık ( İkter) Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

İkter (Sarılık) Nedir?

Kandaki bilirubin düzeyinin artması sonucu deri, göz ve mukozaların sarı renk alması durumuna ikter (sarılık)denir.
Bilirubin birincil olarak hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerinden kaynaklanan hemin parçalanması sonucu oluşan sarımsı bir pigmenttir. Hemoglobin eritrositlerin ana yapısını oluşturan bir proteindir. Hemoglobinin eritrositlerin (alyuvar) insan vücudundaki 4 ay ömrü sonrası hemoglobin yıkımınna bağlı bilirübin açığa çıkar. Oluşan bu bilirübin sarı renkldir ve sarılığın oluşmasında etkendir. İkter (sarılık)  bir belirti (semptom) olup çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir; Tek bir hastalığa işaret etmez. 
Halk arasında, viral hepatitle, sarılık karıştırılır ve her sarılık "viral hepatit" zannedilir.
Halbuki sarılık bir hastalık değil belirtidir. Birçok hastalık, sarılık belirtilerine neden olabilir. Örneğin, ana safra kanallarında taş olması sarılığa neden olabilir. Ancak viral hepatitle hiçbir ilgisi yoktur ve bulaşmaz.
Yeni doğanlarda rastlanan sarılığın da "viral hepatit"le bir ilgisi yoktur ve bulaşıcı özelliği yoktur.

İkter Belirtileri Nedir

Göz içinde ve deride sarılık,
Dışkı renginde değişiklik (rengin açıklaşması)
Kaşınma hissi,
Halsizlik,
İdrar renginde koyuluk,
Yüksek ateş.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
Y*************** :

Hocam beni perşembe günü kene ısırdı. Bende kabuk diye düşürdüm keneymiş. İlk gün tahlil yaptırdım. Aradan 2 gün geçti kenenin ısırdığı yerin yan tarafında damarlarım şişti doktora acile gittim sonuçlar bunlar. Kan Lab.Cihazı DMS-Aption Glukoz (AKŞ) 88 mg/dL N(74 - 106) 88n Üre 30 mg/dL N(20 - 50) 26n BUN 14 mg/dL N(9 - 23) 12n Kreatinin 1.0 mg/dL N(0.7 - 1.3) 1.0n Aspartat transaminaz (AST) 19 U/L N(0 - 34) 24n Alanin aminotransferaz (ALT) 14 U/L N(10 - 49) 20n Alkalen fosfataz (ALP) 58 U/L N(46 - 116) 59n Gamma glutamil transferaz (GGT) 17 U/L N(0 - 73) 22n Laktik Dehidrogenaz (LDH) 237 U/L N(120 - 246)n Sodyum (Na) 140 mmol/L N(132 - 146) 141n Potasyum (K) 4.0 mmol/L N(3.5 - 5.5) 4.0n Klor (Cl) 106 mmol/L N(99 - 109) 105n Kalsiyum (Ca) 9.4 mg/dL N(8.7 - 10.4) 9.2n Total Bilirubin 0.5 mg/dL N(0.3 - 1.2) 0.4n Direk Bilirubin 0.2 mg/dL N(0 - 0.3) 


Cevap:

Sonuçlarınızda kayda değer bir sorun yok.Ancak doktorunuzun önerdiği aralıklarla takiplerinizi devam ettiriniz.

?