Ürik Asit Testi Nedir? Yüksekliği, düşüklüğü ve kullanım alanları

21.11.2016 09:01 | Güncelleme: 20.09.2020 01:16
Ürik asit testi biyokimyasal bir test olup genellikle  gut hastalığı tanısında kullanılır bunun yanı sıra böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis gibi hastalıkların tanısında da kullanılmaktadır.
Ürik Asit Testi Nedir? Yüksekliği, düşüklüğü ve kullanım alanları
A

Ürik Asit Testi Nedir?

Ürik asit testi biyokimyasal bir test olup genellikle  gut hastalığı tanısında kullanılır bunun yanı sıra böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis gibi hastalıkların tanısında da kullanılmaktadır.  Ürik asit  tahlilinin normal değerleri yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
Ürik asit tahlili öncelikle gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. 

 Ürik Asit Normal Değerleri:

Ürik asit  tahlilinin normal değerleri yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir.


              1 hafta-5 yaş              2,0-5,5 mg/dl 
              6-12 yaş                     2,0-5,8 mg/dl 
              13-15 yaş                   2,0-6,0 mg/dl

                                      Erkek                    Kadın 

 6-50 yaş                 3,0-7,2 mg/dl         2,6-6,0 mg/dl 
 51-60 yaş               3,5-7,2 mg/dl         2,6-6,3 mg/dl
 60 yaş ve üstü        3,5-7,5 mg/dl         2,6-6,5 mg/dl

 Ürik Asit Yüksekliği Hangi Durumlarda Olur?

Ürik asit tahlili öncelikle gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. 
Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb) ve ağır egzersizde serum ürik asit düzeyi yüksek çıkar.

Ürik Asit Düşüklüğü Hangi Durumlarda Olur?    

Wilson hastalığı, Fanconi sendromu, ksantinüri ve düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer.

Antibiyogram (antibiyotik duyarlılık testi)
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulan bakteriyolojik bir tahlil yöntemidir.Kültür sonucuna göre üreme olduğunda üreyen mikroorganizmaya hangi antibiyotiğin gerekli olup…
Topuk Kanı Neden Alınır?
Yeni doğan bebeklerde en rutin sağlık taramalarından biri, topuk kanı alınmasıdır. Bu uygulama sayesinde bebeğin tiroid hormonları kontrol edilir ve gerekirse tedavi başlanır.
Bir Bakışta Laboratuvar Testleri Laboratuar.com'da
Tahlil.com'da tahliller ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.
AST (Aspartat aminotransferaz enzimi)
Aspartat aminotransferaz enzimi; karaciğer, kalp, iskelet kaslarında, alyuvarlarda  ve böbreklerde bulunur. Özellikel karaciğer hastalıklarının araştırılmasında bu enzimin kabda seviyesini…
Tahlil Sonuçları ve Referans Değerleri: Önemli Uyarı
Tahlil sonuçlarının sağlıklı olarak değerlendirilip yorumlanmasında raporda belirtilen sonuçlarla birlikte referans değerlerinin de incelenmesi büyük önem taşımaktadır.
Kanser En Az Hangi Kan Grubunda Görülür?
Kan grubu; kişinin anne ve babasının baskın gruplarının etkileşimi neticesinde belirlenir. Kanser görülme riskinin en az hangi kan grubunda görüldüğü de merak edilen bir…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com