A-Z Filtre

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)


Sıklıkla istenen bir biyokimya tahlilidir.
Alkalen fosfataz testi normal değerleri ve kullanımını aşağıda bulabilirsiniz.

Normal Değer:
Prematüre 105-500 IU/L
0-7 gün 95-380 IU/L
7 gün-1 ay 100-360 IU-L
2-3 ay 115-460 IU-L
4-6 ay 110-350 IU-L
7-12 ay 95-350 IU-L
1-3 yaş 90-350 IU-L
4-12 yaş 80-350 IU-L
13-15 yaş 75-400 IU-L (erkek), 75-350 IU-L (kadın)
16 yaş ve üstü: 25-100 IU-L

ALP testi karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.Düşük çıkmasının klinik olarak anlamı yoktur, yüksek çıkması ile ilgili durumlarda aşağıdaki ihtimaller akla gelmelidir.

ALP Yüksekliği:

Bilier obstrüksiyon, bilier atrezi, siroz,
Osteitis deformans, hiperparatiroidizm,
Paget hastalığı, infiltratif karaciğer hastalıkları,
Enfeksiyöz mononükleoz, metastatik kemik tümörleri,
Metabolik kemik hastalıkları, viral hepatitler,
Gebelik, konjestif kalp yetmezliği ve çocukların büyüme dönemlerinde ALP düzeyi artar.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş