A-Z Filtre

ASETİLKOLİSNESTERAZ (Serum)


Orak hücreli anemide serum asetilkolinesteraz düzeyi yükselirken, organofosfat zehirlenmeleri ve paroksismal noktürnal hemoglobinüride asetilkolinesteraz düzeyi düşer.

Normal Değer:
Serum : 40-120 Rap. U/ml
Amniyon mayi : 2,5-9,0 Rap. U/ml 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş