A-Z Filtre

C-PEPTİT (İnsülin C-peptit, CPR, Connecting peptide, C-Peptit reaktivitesi)


Diabet (şeker hastalığı) tanı ve takibinde kullanılan bir biyokimya tahlilidir.
C-peptit sadece pankreas b hücrelerinden salgılandığı için, özellikle eksojen insülin kullanan diabet hastalarında, endojen insülin salınımının değerlendirilmesinde kullanılır.

İnsülinoma, oral hipoglisemik ilaçlar, böbrek yetmezliği tip II diabetes mellitus, glukoz alımı, vagal stimülasyon, tiro-toksikozis, Cushing sendromu, hipokalemi, gebelik ve akromegalide serum C-peptit düzeyi artar.
Tip I diabetes mellitus, insülin tedavisi, tiazid diüretikler, alkol kullanımı ve pankreatektomi sonrasında C-peptit düzeyi düşer.

Normal Değer: 0,15-1,30 pmol/ml'dir.
Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
zekeriyya:

Kolay gelsin, 20 haftalık hamileyim, test yaptırdım, 3 prof.a göründüm, her biri farklı birşey diyor, enfeksiyon diyor, korkuyorm

ANTİ CMV IGG >475.0^reactive Pozitif

ANTİ CMV IGM H0,82 Poz/neg

RUBELLA IGG H269.1 Pozitif

RUBELLA IGM 0,8 Negatif

TOXOPLAZMA IGG 2.9 Negatif

TOXOPLAZMA IGM 0,16 Negatif


Cevap:

Anti CMV IGM testiniz anlaşılan hafif yüksek çıkmış.Bir daha tekrarlatmakta fayda var.Gerekirse avidite testi yapılır.