A-Z Filtre

CA 125 (Kanser antijen 125)


Özellikle over malignitelerinin (kanserlerinin) takibinde kullanılan bir tümör markırıdır.
Kanser tanısında kullanılmasının ise yeri yoktur.Asla tanı ve tarama amaçlı kullanılmamalıdır.

Ca 125 testi bir çok durumda yüksek çıkabilmektedir.Aşağıda yüksek çıktığı durumlar hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over karsinomları, endometrium veya fallop tüplerinin adenokarsinomları, bazı nonjinekolojik maligniteler ve bazı benign durumlarda (hamilelik; menstrüasyon, peritoneal veya plevral inflamasyon, over kistleri, endometriozis) CA 125 düzeyi artar.

Ayrıca sağlıklı insanların %1’inde de CA 125 düzeyleri yüksek olabilir.
Bu nedenle normal bireylerde tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

Normal Değer: 35 U/ml 'den küçük olmalıdır. 

CA 125 testine dair Tahlil.com'a sorulmuş soru ve uzmanlarımızca verilmiş cevapları aşağıda okuyabilirsiniz.
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş