A-Z Filtre

CA 72-4 (Kanser antijen 72-4; TAG 72; Tümör associatedd glikoprotein 72)


Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır.Kanser tanısında ise yeri yoktur.
Özellikle metastatik gastrik karsinomlarda CA 72-4 düzeyi yükselir. Ayrıca bazı benign durumlarda da (pankreatit, karaciğer sirozu, pulmoner hastalıklar, romatoid hastalıklar, jinekolojik hastalıklar, gastrointestinal sistem hastalıkları vb) CA 72-4 düzeyi artabilir.
Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
Normal Değer: 0-4 U/ml'dir.
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş