A-Z Filtre

CHLAMYDİA ANTİJEN


Chlamydia bakterisinin yol açtığı enfeksiyonun tanısında kullanılan mikrobiyolojik bir tahlil yöntemidir.
Kadınlarda servisit, pelvik inflamatuar hastalık, endometrit, perihepatit ve üretral sendroma; erkeklerde nongonokoksik üretrit ve epididimite ve yeni doğanlarda inklüzyon konjonktiviti ve pnömoniye neden olan bakterinin antijeninin belirlenmesinde kullanılır.




Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş