A-Z Filtre

FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR (Bethesda titresi)


Faktör replasman tedavisi alanlarda veya spontan olarak (doğum sonrası, immünolojik bozukluklar, antibiyotik kullanımı, maligniteler, ileri yaş) faktör inhibitörleri gelişebilmekte ve ilgili faktörleri inhibe etmektedir.

Normal Değer: 0-1,0 Bethesda ünitesi 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş