A-Z Filtre

KALSİTONİN (Tirokalsitonin, hCT)


Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Ekseriyetle endokrinoloji uzmanları ve genel cerrahi doktorlarınca istenir.
Bazı akciğer, meme ve pankreas kanserleri, Zollinger-Ellison sendromu, pernisyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, pseudohipoparatiroidizm, APUD hücreli tümörler, karsinoid sendrom, alkolik siroz, gebelik ve benign akciğer hastalıklarında serum kalsitonin seviyesi yükselir.

Normal Değer: 0-50 pg/ml 
 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş