;

KALSİYUM (İdrar)

Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D intoksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobilizasyon ve sarkoidozisde idrar Ca düzeyi artar.
Hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, rikets, akut nefrit, osteomalazi, serum Ca düzeyinin düşük olduğu durumlar, osteoblastikk metastazlar, hipotiroidizm ve çölyak sprue hastalığında idrar Ca düzeyi düşer.

Normal Değer: 24 saatlik idrar 0,10-0,30 g/gün 

Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş
;
;