A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


PROGESTERON (C-21 steroid, P4)

Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin tak...

Devamını Oku

PROLAKTİN (PRL)

Prolaktin hormonu normal değerleri ve prolaktin yüksekliği ile düşüklüğünün nedenleri aşağıda verilmiştir.

Devamını Oku

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (PSA, f/t PSA, Serbest/total PSA)

Erkeklerde prostat hastalıklarının tanısında kullanılan kan tahlillerinden biridir.Prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümeleri hakkınd...

Devamını Oku

PROTEİN ELEKTROFOREZİ

Elektroforez ile serum proteinleri 5 ana banta ayrılır. Kandaki protein dağılımı bazı hastalıkların tanısında değerlidir.

Al...

Devamını Oku

PROTROMBİN ZAMANI (PTZ)

Protrombin zamanı ekstrensek yolun göstergesidir.
Hematolojik hastalıklardan şüphelenilen durumlarda, ameliyat öncesi kanama sisteminin ...

Devamını Oku

pANCA ANTİKORLARI (MPO ANCA)

Otoantikor hastalıklarının tanısında kullanılan bir kan testidir.
Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorl...

Devamını Oku

PANKREATİK AMİLAZ

Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.Genellikle gastroenteroloji doktorlarınca istenir.
 Amilaz aktivitesinin en yü...

Devamını Oku

PARATİROİD HORMON (C TERMİNAL) (PTH, Parathyrin, PTH-C, Parathormon)

PTH’ın kendisi ve C-terminal fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır....

Devamını Oku

PARATİROİD HORMON (İNTAKT) (PTH, Parathyrin, Parathormon)

Önemli bir hormon tahlilidir.Bu testle sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür.
Primer hiperparatiroidizm ile malignit...

Devamını Oku

PARVOVİRÜS B-19 ANTİKORLARI IgM ve IgG

Parvovirüs enfeksiyonları çocuklarda genellikle asemptomatik seyreder. Klinik bulgulara neden olmuşsa çoğunlukla eritema infeksiyozum veya 5....

Devamını Oku

PIHTILAŞMA ZAMANI

Kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.
Normal Değer: <15 dakika

Günümüzde popülerliğin...

Devamını Oku

PİRÜVAT (Pirüvik asit)

Metabolik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Plazma pirüvat düzeyi, diyet, cinsiyet, yaş, diurnal varyasyon, fiziksel aktivite, menstr...

Devamını Oku

PİRÜVAT KİNAZ (PK)

Pirüvat kinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitikk anemiye neden olur.
Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrof...

Devamını Oku

PLASENTAL ALKALEN FOSFATAZ (PLAP)

Alkalen fosfatazın, ısıya dayanıklı, plasental izoenzimidir. Gebeliğin 12.haftasından itibaren görülür. Ayrıca seminomların %50’si ve...

Devamını Oku

PLAZMİNOJEN

Herediter plazminojen azlığı venözz tromboza eğilimle ilişkilidir. Ayrıca karaciğer hastalığı, DIC ve trombolitik tedavi esnasında da p...

Devamını Oku

PORFOBİLİNOJEN

Bu test porfiriaların değerlendirilmesi ve akut porfiria atağının tespitinde kullanılır.

Normal Değer: 0-2 mg/gün 


Devamını Oku

POTASYUM (BOS)

Beyin omurilik sıvısında potasyom oranının değerlendirilmesinde kullanılır.
Normal Değer: 2,20-3,30 mEq/L

...

Devamını Oku

POTASYUM (İdrar)

Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.
Cushing sendromu, primer ve sekonder...

Devamını Oku

POTASYUM (K+)

Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılan bir biyokimyasal testtir.

Trombosi...

Devamını Oku

PREALBUMİN (Transthyretin, PA)

PREALBUMİN (Transthyretin, PA) testi nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.
Özellikle prematüre infantlar ve parenteral nut...

Devamını Oku

PRENATAL TANI (Doğum öncesi tanı)

Genetik laboratuvarlarda yapılan bir tahlildir.
Ailede görülen ve kalıtsal hastalığa neden olan mutasyonlar veya aile içindeki “hastal...

Devamını Oku

PRİDİNOLİN KOLLAJEN CROSSLİNKS (Pyrilinks, Pyrilinks-D)

Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılmakta olan tahlildir.
Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hast...

Devamını Oku

PRİMİDON (Mysoline)

İlaç düzeyinin takibinde kullanılan biyokimyasal bir tahlildir.
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 5-15 mg/ml
Toksik konsantras...

Devamını Oku

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (Sensitif) (Sensitif PSA)

PSA, prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca prost...

Devamını Oku

PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP, Prostat spesifik asit fosfataz)

PROSTATİK ASİT FOSFATAZ prostattan salgılanan bir glikoproteindir.Bazı prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde üroloji doktorlarınca...

Devamını Oku

PROTEİN C AKTİVİTESİ (Protein C fonksiyonel)

 Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

Normal D...

Devamını Oku

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İdrar)

Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici o...

Devamını Oku

PROTEİN S AKTİVİTESİ (Protein S fonksiyonel)

Hematolojik hastalıkların tanısında yol gösteren bir tahlildir.Protein S Aktivitesi testi konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin sapta...

Devamını Oku

PROTROMİN GEN MUTASYON ANALİZİ (FII gen analizi, F2, Hiperprotrombinemia, Protrombin 20210)

İdiopatik serebral ven trombozu olan vakalarda protrombin gen mutasyonunun bulunduğu görülmüştür. Özellikle FV-Leiden mutasyonunu heterozig...

Devamını Oku

PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kull...

Devamını Oku

PÜ KÜLTÜRÜ

Bakteriyolojik analizde kullanılan bir mikrobiyoloji tahlilidir.
 Aerobik bakteriel enfeksiyon etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu amacıy...

Devamını Oku