a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

pANCA ANTİKORLARI (MPO ANCA)

Otoantikor hastalıklarının tanısında kullanılan bir kan testidir.
Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorlar ölçülür.…
Devamını Oku

PANKREATİK AMİLAZ

Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.Genellikle gastroenteroloji doktorlarınca istenir.
 Amilaz aktivitesinin en yüksek olduğu…
Devamını Oku

PARATİROİD HORMON (C TERMİNAL) (PTH, Parathyrin, PTH-C, Parathormon)

PTH’ın kendisi ve C-terminal fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Normal…
Devamını Oku

PARATİROİD HORMON (İNTAKT) (PTH, Parathyrin, Parathormon)

Önemli bir hormon tahlilidir.Bu testle sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür.
Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı…
Devamını Oku

PARVOVİRÜS B-19 ANTİKORLARI IgM ve IgG

Parvovirüs enfeksiyonları çocuklarda genellikle asemptomatik seyreder. Klinik bulgulara neden olmuşsa çoğunlukla eritema infeksiyozum veya 5.hastalığa…
Devamını Oku

PIHTILAŞMA ZAMANI

Kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.
Normal Değer: <15 dakika

Günümüzde popülerliğini kaybetmiş olup,…
Devamını Oku

PİRÜVAT (Pirüvik asit)

Metabolik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Plazma pirüvat düzeyi, diyet, cinsiyet, yaş, diurnal varyasyon, fiziksel aktivite, menstrüel siklus,…
Devamını Oku

PİRÜVAT KİNAZ (PK)

Pirüvat kinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitikk anemiye neden olur.
Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrofi ve egzersiz…
Devamını Oku