a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

REDÜKTAN MADDE (İdrar)

İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri,…
Devamını Oku

REDÜKTAN MADDE GAİTADA

Gaitada redüktan madde laktoz intolereransı tanısında kullanılır.

Gaitada pozitiflik laktoz, sükroz, glukoz, galaktoz gibi şekerlerin bağırsaklardan…
Devamını Oku

RENİN (Plazma renin aktivitesi, PRA)

Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, OKS kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma,…
Devamını Oku

RETİKÜLOSİT

Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılan bir hematoloji tahlilidir.
Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında…
Devamını Oku

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (İdrar)

Renal tübüler fonksiyonların takibinde kullanılır. Tübüler fonksiyon kaybı varsa idrar RBP düzeyi artar.

Normal Değer: 0-0,10 mg/gün olarak bildirilmiştir.


Devamını Oku

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP)

RPB testi böbrek fonksiyonları ve malnutrisyonun takibinde kullanılır. Kronik böbrek yetmezliğinde serum RBP düzeyi artar.

RBP düşüklüğü olan…
Devamını Oku

RİSTOSETİN VON WİLLEBRAND KOFAKTÖR AKTİVİTESİ (Ristosetin kofaktör)

Hemofili A ve von Willebrand hastalığı arasında ayırıcı tanının yapılmasında kullanılan bir tahlil yöntemidir.

Normal Değer: %50-150 dir.


Devamını Oku

RNP ANTİKORLARI (Ribonükleoprotein antikorları)

Özellikle SLE miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve sklerodermada saptanan ENA grubu antikorlardandır.

Normal Değer: Negatiftir.


Devamını Oku