A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


RENİN (Plazma renin aktivitesi, PRA)

Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, OKS kaynaklı hipertansiyon, feokr...

Devamını Oku

RETİKÜLOSİT

Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılan bir hematoloji tahlilidir.
Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavi...

Devamını Oku

RNP ANTİKORLARI (Ribonükleoprotein antikorları)

Özellikle SLE miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve sklerodermada saptanan ENA grubu antikorlardandır.

Normal Değer: Ne...

Devamını Oku

ROMATOİD FAKTÖR (RF)

Genellikle romatizmal hastalıkların tanısında kullanılmakta olan bir seroloji tahlilidir.Temel kullanımı ise, romatoid artritin tanısı vey...

Devamını Oku

RUBELLA IgG AVİDİTE

Konjenital Rubella (kızamıkçık) enfeksiyonları ağır sekellere neden olabilir. Özellikle rahim içi enfeksiyonlar hamilelik sırasında bebe...

Devamını Oku

REDÜKTAN MADDE (İdrar)

İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esan...

Devamını Oku

REDÜKTAN MADDE GAİTADA

Gaitada redüktan madde laktoz intolereransı tanısında kullanılır.

Gaitada pozitiflik laktoz, sükroz, glukoz, galaktoz gibi şekerlerin...

Devamını Oku

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (İdrar)

Renal tübüler fonksiyonların takibinde kullanılır. Tübüler fonksiyon kaybı varsa idrar RBP düzeyi artar.

Normal Değer: 0-0,10 mg/g...

Devamını Oku

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP)

RPB testi böbrek fonksiyonları ve malnutrisyonun takibinde kullanılır. Kronik böbrek yetmezliğinde serum RBP düzeyi artar.

RBP düş...

Devamını Oku

RİSTOSETİN VON WİLLEBRAND KOFAKTÖR AKTİVİTESİ (Ristosetin kofaktör)

Hemofili A ve von Willebrand hastalığı arasında ayırıcı tanının yapılmasında kullanılan bir tahlil yöntemidir.

Normal Değer: %...

Devamını Oku

RPR TESTİ (Rapid plasma reagin sifilis testi, VDRL kart test)

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan sifilis tanısında kullanılır.
Aktif sifilis enfeksiyonu veya aktif enfeksiyonun başlangıç evre...

Devamını Oku

RSV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Respiratory syncytial virüs antikorları)

Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır.
RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen al...

Devamını Oku

RUBELLA ANTİKORLARI IgM ve IgG (Kızamıkçık antikorları IgM ve IgG)

Rubella enfeksiyonunun tanısında kullanılan ELİSA testleridir.Rubella virüsü çocuk ve erişkinlerde hafif egzantamatöz hastalıklara neden ...

Devamını Oku