A-Z Filtre

VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)


Hematoloji laboratuvarlarında çalışılan bir testtir.
Akkiz (sonradan olma)  veya konjenital (doğuştan) von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılır.

Normal Değer: %60-150'dir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş