Aids Nedir? Aids Belirtileri, HIV Testi ve Tahlilleri Nedir?

Yayın Tarihi : 2017/04/17 11:11 • Güncelleme Tarihi : 2020/04/20 03:10 • Yazar: Uz.Dr. Cem Argun
AİDS, HIV Virüsü belirtileri, nasıl bulaştığı ve tanılarında kullanılan test yöntemleri sıkça merak edilmektedir.HIV test ve tahlilleri ideal olarak enfeksiyon hastalıkları kontrolünde planlanmalı ve yorumlanmalıdır.Bu yazımızda HIV virüsünün yol açtığı enfeksiton sonucu olan AİDS nedir ve AİDS belirtileri ile HIV testleri hakkında merak ettiğiniz bilgileri bulabilirsiniz.
Aids Nedir? Aids Belirtileri, HIV Testi ve Tahlilleri Nedir?

AİDS, HIV Virüsü belirtileri, nasıl bulaştığı  ve tanılarında kullanılan test yöntemleri sıkça merak edilmektedir. Tahlil.com olarak bu konuda herkesin anlayacağını umduğumuz bir dille bilgilendirme yazısı hazırladık.

AİDS ve HIV Nedir?

HIV, bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüs olup yaş, cins, eğitim, sosyo-ekonomik düzey veya cinsel tercih gözetmeden herkese bulaşabilir.AIDS ise,etkeni HIV virüsü olan bulaşıcı bir hastalıktır.
Eğer HIV cinsel yolla alınmış ve hiç bir ilaç tedavisi uygulanmamışsa 3 ile 8 yıl içinde AIDS tablosu gelişebilir. Kan yoluyla alınan HIV’in yine ilaç kullanılmadığı zaman AIDS’e dönüşme süresi ise 1.5 ile 2 yıldır.
HIV bulaşmasıyla vücudun savunma gücü zayıflar ve birey bazı mikrop ve hastalıklara sağlıklı   kişilerden daha duyarlı hale gelir.
Sonuçta birden fazla hastalık ve kanserlerin ortaya çıkması ile AIDS, (Edinsel Immün Yetmezlik  Sendromu) tablosu oluşur.
AIDS belirtileri hemen ortaya çıkmaz HIV virüsü vücuda girdikten sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için ortalama 2 ile 10 yıl geçmesi gerekir.
Şüpheli ilişki sonrası bir kaç hafta veya ay sonra asla AİDS belirtileri görülmez.Bu konuda okurlarımızı özellikle uyarmak istiyoruz.Bir çok okurumuz ilişkiden hemen sonra yaşadığı bir takım belirtileri AİDS hastalığının belirtisi olarak görmekte ve gereksiz yere paniğe girmektedir. 

HIV Virusu Hangi Durumlarda Bulaşır?

Cinsel yolla bulaşma:  

HIV/AIDS her türlü cinsel temasla (homoilişkiüel, heteroilişkiüel, ağızdan, vajinal veya anal) bulaşmaktadır.
Bulaşma için virüsü taşıyan kişiyle yapılacak tek bir cinsel temas bile yeterli olmaktadır. HIV ile enfekte kişilerle yapılan cinsel temas sayısı arttıkça bulaşma olasılığı artmaktadır. Birden fazla cinsel eşi olanlar, sık eş değiştirenler, damar içi madde kullanma alışkanlığı olanlar, hemofili, diğer kanama bozukluğu, kronik böbrek hastalığı gibi hastalıkları nedeniyle sık kan verilmek zorunda olan kişilerle yapılan cinsel temasta bulaş riski daha yüksek olmaktadır.
ağızdan, vajinal veya an*l yolla yapılan cinsel temaslar da risk açısından farklılık göstermektedir.
an*l ilişkide bulaşma riski çok daha fazladır.

Kan ve kan ürünleri ile bulaşma:  

Kan ve kan ürünleri, organ ve doku nakli ile, tıraş bıçağı,diş fırçası ve enjektör paylaşımı ile, kesici ve delici aletler yolu ile bulaşır.
Virüsün kanda yoğun miktarda bulunması nedeni ile virüsü taşıyan kişilerden alınan kan ve kan ürünlerinin başka bir kişide kullanılması ile hastalık bulaşabilmektedir.
Günümüzde Kan Bankalarında ileri tahlil yöntemlerinin kullanılması ve kan nakli öncesi titiz incelemeler yapılması ile kan nakli ile bulaşma yolu ağırlığını yitirmiştir.Ancak damar içi madde alışkanlığı olan kişilerin aynı iğne/enjektörü paylaşmaları bulaş riskini önemli derecede artırmaktadır.

Anneden bebeğe bulaşma:

HIV virüsü , gebelik boyunca, doğum sırasında ve emzirme ile anneden bebeğe geçebilmektedir. 

HIV Virüsü Hangi Durumlarda Bulaşmaz?

* Günlük yaşamda ve sosyal ilişkilerle bulaşmaz
* El sıkışma,öpüşme, dokunma, sarılma ile bulaşmaz
* Tuvalet, havuz ve banyodan bulaşmaz
* Başkalarının kullandığı eşyaları kullanmakla bulaşmaz
* Sinek, böcek sokması, hayvan ısırması ile bulaşmaz

HIV Pozitiflik Nedir?

Kanında HIV virüsü bulunan kişilere HIV pozitif denir. Bu kişiler seropozitif olup Anti-HIV ELİSA testleri pozitiftir.

AIDS (HIV Enfeksiyonu) Belirtileri Nelerdir?

Bu belirtilerin, şüpheli ilişki sonrası bir kaç hafta yada ay sonra görülmesinin mümkün olmadığını özellikle tekrar tekrar vurguluyoruz.Ancak hastalığa yakalandıktan yıllar sonra ve hastalığın ilerlemesiyle görülmektedir.  
Vücut direnci zayıflayan hastada, normalde zararsız olan, hafif geçen ya da ender rastlanan bazı hastalıklar belirir. Ayrıca lenf bezlerinde büyümeler, ağız ve deride tekrarlanan uçuk, pamukçuk, yara ve lekeler, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük, tüberküloz, akciğer hastalıkları gibi belirtiler ortaya çıkar.
Kişide bu belirtilerin ancak birkaç tanesinin bir arada bulunması durumunda AIDS düşünülebilir.
Kaposi sarkomu ve bazı lenfomalar da, HIV enfeksiyonunu düşündüren önemli belirtilerdendir.

HIV Enfeksiyonu Tanısında Kullanılan Testler Nelerdir?  

Viral kültür yöntemleri:

Virüs izolasyonu için duyarlı olmalarına rağmen pahalı, zaman alıcı testlerdir .Sık olarak kullanılmazlar.

ELISA testleri:

İlk ticari ELISA test kitleri 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ de kan vericilerinde antikor taranması kullanıldı. ELISA testleri AIDS tarama ve tanısında yüksek duyarlılığa sahiptir. Günümüzde dünyada ve ülkemizde tarama ve tanı amaçlı olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. 
ELİSA testi pozitif çıkan hastalara % 100 HIV enfeksiyonu tanısı konulmaz ve aşağıda belirtilen Western Blot testi ile doğrulama yapılır.Bu nedenle sadece ELİSA testi pozitif çıkan hastalar hemen panik olmamalı ve doğrulayıcı tahlillerin de çıkmasını beklemelidir.

Antikor tespit eden ELISA testleri:

Günümüzde sık olarak kullanılmaktadırlar. HIV  virüsü ile enfekte olmuş hastalarda ortaya çıkan ve virusa (Human Immunodeficiency Virus) karşı oluşan spesifik ANTİ-HIV antikorlarının ELISA tekniği ile gösterilmesidir.
ELISA testlerinde MAKRO ve MİKRO ELISA yöntemleri kullanılmaktadır.

Antijen tespit eden ELISA testleri:

HIV enfeksiyonunun erken tanısında, antijen tespit eden testler, antikor tespit eden testlere göre daha yoğun tercih edilmektedir.
HIV P24 antijeni testi ise bu konuda güvenle kullanılan bir HIV testidir. Bu test antikor tespit eden ELİSA testlerine göre, şüpheli temas sonrası  çok daha erken zamanda HIV antijenleri tespit edip erken tanı koymaktadır. Bu testin en önemli üstünlüğü ise daha antikor oluşmasını beklemeden çok daha önce oluşan virusun antijenini tespit edebilmesidir.   

WESTERN BLOT Testi:

Bu yöntem AIDS şüphesi olan hasta serumlarında, plazmalarında ve diğer vücut sıvılarında HIV antikorlarını tespit etmek için kullanılır. Western blot testi, pozitif  ELISA testini doğrulamak amacıyla özellikle Referans laboratuvarlarda antikorların hangi viral antijenlere karşı yapıldığını göstermek amacıyla uygulanır. 
ELISA taraması yapıldıktan sonra ve pozitif olduğu iki kez pozitif sonuç veren serumlar Western blot ile analiz edilmelidir.Her laboratuvar ve hastanede çalışılan bir tahlil değildir.Örneğin Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurum olan Ankara Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü laboratuvarlarında bu tahlil yapılmaktadır. Buranın vereceği rapor HIV enfeksiyonu tanısında belirleyici olmaktadır.

RADYOİMMÜNOPRESİPİTASYON Yöntemi:

Western blot yönteminden daha detaylı ve zaman alıcı bir testtir. Western blot ile şüpheli bantlar görüldüğünde, HIV-1 HIV-2 ayrımında, pediatrik AIDS vak'alarında referans laboratuvarları tarafından kullanılan bir yöntemdir.
Western blot testinden daha spesifik ve sensitiftir.

İMMÜNFLORESAN Yöntemi:

HIV ile enfekte hücre kültüründen elde edilen hücrelerin bir lam üzerinde fiksasyonu ve üzerine konulan serum ile inkübasyonu sonucu muhtemel antikorların hücre içindeki antijenik yapılara bağlanması ile ilgili reaksiyon izlenerek yapılır.. Pahalı olması ve zaman alması nedeniyle sıkça kullanılmamaktadır.

HIV RNA Testi (VİRAL GENOM AMPLİFİKASYON TESTLERİ:

Pozitif ELISA ve Western blot testlerinin doğrulanmasında, serokonversiyon öncesi HIV enfeksiyonunu göstermede ve HIV ile enfekte bebeklerin erken tanısında faydalıdır.

HIV RIBA Testi:

HIV enfeksiyonu tanısında kullanılan doğrulayıcı testlerden biridir.

Alternatif HIV Testleri:

 Bunlar daha çok ticari ve pratik tanı amacıyla olup mutlaka uzman doktorların önerisi dahilinde yapılmalıdır.

*Tükürük testi: Tükürükteki antikorların ELISA ile saptanması, Western blot ile doğrulanması esasına dayanır.

*İdrar testi:

HIV Testlerine Genel Bir Bakış:

Akut HIV enfeksiyonunun ilk haftalarında standart ELISA ve Western blot testleri ile HIV antikorlarının çoğunlukla saptanamaz.Bu nedenle bu dönemde serum HIV p24 antijen seviyesi ölçülebilir.
İlk 24 saat içinde bile yüksek p24 antijenemi seviyeleri tespit edilebilir. HIV enfeksiyonundan kuvvetle şüphelenilen ve p24 antijenemi tespit edilemeyen hastalarda ise HIV RNA polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yapılmalıdır.
Enfeksiyona yakalanma sonrası antikor oluşana kadar geçen süre 2-14 hafta (ortalama 21) gündür. Anti retroviral ilaçlarla profilaksi yapılması ve akut hepatit C enfeksiyonu, antikor oluşmasına kadar geçen süreyi 12 aya kadar uzatabilir.
Virüsün vücuda girişini takiben %95 vak'ada 6-12 hafta içerisinde HIV’a karşı antikorlar gelişmektedir.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
m************** :

Hocam ben 48. günde HIV 1-2 ANTİKOR P24 ANTİJEN testi oldum. sonuçların karşısında NEGATİF yazıyor ancak aklıma şunlar takıldı. Doğru testi mi oldum? Sonuca güvenebilir miyim? Sonuçlarımın karşısında sadece NEGATİF yazıyordu sayılar ve değerler yoktu


Cevap:

HIV tahlil sonuçlarınız normal, doktorunuz gerek görmedikçe bir daha test yaptırmanıza gerek yok,

HIV testi ile ilgili  Tahlil.com'a sorulmuş yüzlerce soru, verilmiş cevap ve yayınlanmış yazıları okumak için tıklayınız..

a******* :

merhaba birkaç gün önce fazlasiyla iliski yasamis bir kadinla condomla iliskiye girdim.genital bolgemdeki killari alirken olsan tahriş benzeri ufak yaraların kadinin genital bolgesine surtmesiyle/kadinin eliyle bana mast. yapmasiyla bulasmismidir


Cevap:

Yazdıklarınızdan HIV enfeksiyonu ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız ve bazı yanlış bilgilere sahip olduğunuz anlaşılıyor.
HIV virusu, bulaşsa bile  bu kadar kısa zamanda enfeksiyona yol açıp belirti vermez. 
AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı  bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....y******** :

hocam ben 3 eylülde yabncı biri ile korunmsız ilişkiye girdm bir hafta snra ateşli bir şeklde hstalandım 34 gün ve 46.gün doktara söyldim yabancı biri ile oldugumu test negatif çıktı çok korkuyorum yemek bile yyemiyorum baska teste gerek varmı?


Cevap:

Yaşadığınız şüpheli temas sonrası yaptırdığınız ve TAHLİL.COM'a sormış bulunduğunuz HIV testi sonuçlarınız negatif.Negatif olmaları da sonuçların normal olduğunu gösteriyor.
Şüpheli ilişki sonrası HIV enfeksiyonuna yakalanma endişesiyle kendi başına ve  çoğu zaman doktora da danışmadan test yaptıran bir çok ziyaretçimiz bulunuyor.

Hangi HIV testinin,ilişki sonrası  ne zaman yapılacağı ve nasıl yorumlanacağına dair 
Tahlil.com doktorlarının sizler için hazırladığı yazımızı okumanızı öneriyoruz.
Aşağıdaki bağlantıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

u************** :

Hocam merhaba ben 8 ay once bir ilkski yasadim.Bir belirti goremedim ama icim rahat etmedim ve ANTI HIV p24 elfa testi yaptirdim ve sonuc;0,07 S/CO NEONRACTIVE NEGATIVE cikti acaba yeterli mi bu test? Tesekkurler


Cevap:

Şüpheli ilişki sonrası HIV testini  erken yaptırmışsın.
Bazı laboratuvarlar, HIV enfeksiyonu ile ilgili testleri kimi zaman  ilgili bir doktorun talebi olmadan para kazanmak uğruna erkenden yapabiliyor
Tahlil.com doktorları olarak önerimiz ise bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışmadan kendi başınıza test yaptırmamanız.
Doktorunuz ilişkinizin durumu, riskiniz  ve ilişki sonrası uygun zamanı analiz ederek testlerinizi isteyecektir.

 Konuya dair aşağıda yer alan yazımızı dikkatle okumanızı öneriyoruz.


b************ :

Hocam kolay gelsin benim şüpheli ilişkim olmuştu 48. gün
Anti Hiv Eliza testi yaptırdım sonuç negatif çıktı.
ama Vitamin B12 düşük çıktı
sizce bu hiv belirtisimidir. Bilgilendirirseniz sevinirim Kolay gelsin


Cevap:

B 12 eksikliği HIV bulgusu veya belirtisi değildir.

d********** :

Merhaba 1 hafta önce gürcistanlı bir hayat kadınıyla 2 dakika bile sürmeyen kondomsuz ilişki yaşadım 2 dakika anca sürdü çok kısaydı. Şu an akıntım var bel sogukluğu genta120 ml iğne kullanıyorum. Acaba aids varmıdır çok korkuyorum 2 dakikada bulaşırmı kadında akıntı yoktu.. temizim diyordu yardımm


Cevap:

Enfeksiyon uzmanına gitmenizi öneririz..

h******* :

Merhaba. 2.5-3 ay önce şüpheli ilişkiden sonra doktora muayene oldum ve anti hiv testi istedi. özel bir labaratuvarda hiv duo ultra testi ve diğer bulaşabilecek testleride yaptırdım sonuçlar negatif. bu test erken tanı için kullanılıyor. ben elisamı yaptırmalıydım? belirtilerin hala devam ediyor


Cevap:

HIV testi sonuçlarınızı  normal olarak değerlendirdik. Ancak yazdıklarınızdan HIV Testi, HIV Enfeksiyonu  ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor.
 AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....c********** :

Hocam.. ben mesela bir gun ishal bir gun kabız birgün ikisi birden oluyorum.
Ne yapmalıyım?


Cevap:

Bir gastroenteroloji uznanına muayene olmanızda yarar var.

a**** :

şüpheli ilişkiden sonra 10 ay geçti bu güne kadar yaklaşık 10 adet test yaptırdım, hepsi negatif ama bu konuyu aklımdan çıkaramıyorum, bunun sebebi de sitenizde yayınlan belirtiler yüksek ateş hariç belirtiler bende bulunuyor, acaba neden testler makine arızasından dolayı yanlış çıkmış olabilirmi.


Cevap:

Şüpheli iliş i sonrası hastalığa yakalanmak korkusuyla HIV paranoyası veya  HIV korkusu nedeniyle kafası karışan kimi zaman da psikolojisi bozulan  bir çok ziyaretçimiz var.
 Tahlil.com ekibi HIV ve AIDS e dair  yüzlerce soru cevapladı, sitemizde bir çok yazı  yayınladık.

HIV korkunuz  bilgisizliğinizden ötürüyse aşağıdaki bağlantılardan HIV testi, HIV  testinin ne zaman yapılacağı ve AİDS belirtileri hakkında yazdığımız yazıları dikkatle okuyunuz.
HIV  korkunuza yol açan durum hakkında bilgi sahibi olmanız korku ve şüphelerinizi yenmenize yardımcı olacaktır.


HIV korkusu ve bu sorundan nasıl kurtulacağınıza dair uyarıları ve tavsiyelerimizi öğrenmek için tıklayınız.....


c********** :

Ben hiç cinsel ilişkiye girmedim. Ama aids sadece aidsli birinden bulaştığını öğrenmek istiyorum.
çünki hafif ishallığım var. ama durmadan tualete girme ihtiyacımda yok.
karnımda ağrımıo ateşimde yok ama bu hafif ishal gidip geliyor.
bana başka birşeymi bulaştı yoksa ne? mastrbrsyn yaparsan bulasrmı


Cevap:

Kan ve kan ürünleri, cinsel ilişki, vb.. yok ise korkmanıza gerek yoktur, ishaliniz için enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmanızı öneririz..

y************** :

Merhabalar, Benım sorum hıv ile ılgılıdır,Arkadaşıma masturbasyon uyguladım, ve elıme ve popomun yan kısmına sperm bulaştı. Herhangi bir öpüşme Anal,ağızdan veya vajinal ılıskım olmadı, Sizce hıv testi yaptırmalı mıyım?
Saygılarımla.


Cevap:

Anlattığınız şekilde gerekmeyebilir..

b************** :

Hocam şüpheli ilişki sonrası bel soğuklu kaptım ve iyileştim.Şüpheli ilişkiden sonra 23. gün hıv vıdas dıo testi yaptırdım p24 antijen negatif ve anti hıv 1/2 negatif ve 40. gün eliza testi negatif ve 80. gün eliza testi negatif hocam testim normal mi ve bir daha test yaptırmam gerek var mı ?


Cevap:

6. ayda bir kez daha test yaptırmanızı öneririz..

k************ :

Mrblar bn Korunmasız bi ilişki yaşadım 60. Günde anti hiv testi negatif çıktı daha sonra hemogram değerlerimde plt wbc rbc degerlerim düşük çıktı hivden dolayı olabilir mi bnde hbs ag de pozitif lütfen yardım edin tekrar test yaptırim mi


Cevap:

Öncelikle enfeksiyon hastalıklarına başvurmanızı ve ayrıntılı bir muayene olmanızı öneririz, cinsel ilişki ile tek bulaşan hastalık AİDS değildir..

M************* :

Hocam merhaba,

Rutin olarak yaptırdiğim hiv testi ile ilgili doktorum bana, testlerinizde problemler gorunuyor, dogrulama icin ankaraya gondermemiz gerekiyor dedi. İlk konusmamizda , bana pozitifsin , sonra bircok test negatif cikiyor dedi. Burada nedemek istiyor. Ankaradan gelen cevap sizce nasil


Cevap:

HIV tanısı ELİSA ile konulamaz, mutlaka doğrulama testleri yapılmalıdır..

d******* :

Hocam merhaba. Benim p24 sonucum 0 geldi fakat hiv 1/2 0,3 gözüküyor. Negatif ama neden p24 gibi 0 çıkmadığını merak ettim. Teşekkürler


Cevap:

Bunun bir önemi yoktur..

b*** :

ޞžüpheli bir ilişkiden 6 ay sonra özel bir labaratuvarda P24 Antijen +anti-HIV testi yaptım test sonucum şöyle

tetkik :P24 Antijen +anti-HIV sonuc : Negatif normal değer : Negatif

SAMPLE RESULT:0.04 ,POSİTIVE RESULT>=0.25 (AB)

verilen sonuç kağıdında bu değerlerin olması yeterli mi ?


Cevap:

Tahlillerinizi inceledik, sonuçlarınız normal.Test sonuçlarınızda bir sorun görülmüyor.


W************ :

Ben 2 ay kadar önce cinsel ilişki yaşadım kondom kullandım ve dilimin ucunda kırlımızı kabarcık leke gibi birşeyle cıktı yanma oluyor ağız içimde de yanma oluyor bunun dışında sorunum yok vajinal ilişki yaptım 1 hafta kadardır gargara aldım gecti saylr hiv olabilir mi?


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. HIV virusu, bulaşsa bile  kısa zamanda hiç bir belirti vermez
AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı  bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....
k******** :

ޞžüpeli ilişkiden sonra, mikrobiyolok uzmanı nezlinde 17 gün sonra p24+hiv1/2 (negatif) ve 27 gün sonra p24+hiv1/2(negatif) , hiv duo ultra(VİDAS)(negatif) sonuçlarını aldım. Sitede yazılan 28. gün sonrası yapılır gibi durumlara kafam karıştı. Yalnış günlerde mi yaptım?


Cevap:

ޞüpheli ve korunmasız cinsel ilişki sonrası HIV enfeksiyonuna yakalanacağı şüphesi ve endişesiyle HIV testi yaptıran veya yaptırmak isteyen bir çok Tahlil.com okurundan benzer sorular geliyor.

Tahlil.com olarak, sitemizde sürekli yaptığımız bir uyarıyı tektar hatırlatmakta fayda görüyoruz .HIV şüphesi nedeniyle kendi başınıza asla test yaptırmayın.Gereksiz yere özel laboratuvarlara para harcayarak masrafa girmeyin ve vakit kaybına uğramayın. ޞüpheli bir durumunuz varsa bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurun  ve muayene sonrası gereken tahlilleri onun kontrolünde yaptırın.
 Aşağıdaki yazımızda şüpheli ilişki sonrası hangi HIV testinin ne zaman yapılacağına dair gerekli bilgileri bulabilirsiniz.


d************** :

şüpheli temastan 12.neg kart test 32.günelise 0.18 negatifin pozitifleşmesi ihtimali varmıdır?? iyi günler


Cevap:

Sonuçlarınız negatif yani normal ancak şüpheli ilişki sonrası HIV enfeksiyonuna yakalanma endişesiyle çoğu zaman doktora da danışmadan test yaptıran okurlarımız için, hangi HIV testinin ne zaman yapılacağı ve nasıl yorumlanacağına dair bir yazı hazırladık.
 Tahlil.com doktorlarının hazırladığı yazıımızı okumanızı öneriyoruz.

Aşağıdaki bağlantıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.


s************ :

Korunmasız ağızdan verici durumundan sonra 17. gün mikrobiyolok uzmanına başvurdum ve p24+hiv1/2 testi yaptırttı. sonuç negatif. Daha sonra bir daha aynı doktora gittim 27. gün p24+hiv1/2 ve hiv duo ultra(VIDAS) yaptırdım negatif. şu an 42. günümdeyim ve gırtlak borusunun iki yanında ufak iki beze var?


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. HIV virusu, bulaşsa bile  kısa zamanda hiç bir belirti vermez
AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı  bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....
Sonuçlarınız negatif yani normal ancak şüpheli ilişki sonrası HIV enfeksiyonuna yakalanma endişesiyle çoğu zaman doktora da danışmadan test yaptıran okurlarımız için, hangi HIV testinin ne zaman yapılacağı ve nasıl yorumlanacağına dair bir yazı hazırladık.
 Tahlil.com doktorlarının hazırladığı yazıımızı okumanızı öneriyoruz.

Aşağıdaki bağlantıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.


u*********** :

Merhaba her ameliyat öncesi aids hiv gibi zararlı cinsel yolla bulaşan bulaşmayan tahlillerin yapılması zorunlumudur ?


Cevap:

Aslında zorunlu değildir, ancak hastanelerde rutin yapılan bir testtir.

p***** :

Merhaba Özel bir laboratuarda anti-hiv eliza testi oldum ancak sadece anti hive bakmışlar test sonucunu aynen aktarıyorum..Test : ANTI HIV / Sonuç: N-0.06 / Birim : S/Co / Rererans aralığı NEGATİF<0.25 POZİTİF> 0.25 Burda okuduğum hiçbir birimle uyuşmuyor..5 yıl önce şüpheli ilişkim vardı


Cevap:

Yazılan sonuç negatif olarak değerlendirilir..

c************ :

merhaba devlet hastanesinde uzman kontrolunde 90.gün test sonucu

tetkik adı: VDRL (NEGATİF) çıktı tekrar test yapmama gerek varmı yoksa bu konuyu kapatayım mı? rica etsem yorumlarsanız!


Cevap:

Sonucunuz normaldir, içiniz rahat olsun..

t*********** :

Hocam ben 66. günde özel bir laboratuvarda hiv testi oldum fakat kanımı alan kişi bir kolumdan enjektör ile kan alamadı farklı enjektör ile diğer kolumdan kan aldı bana damar tutmadı dedi ondan alamadım fakat ben endişelendim acaba bu şekilde hiv bulaşır mı enjektörle bulaş olduğunu duydum


Cevap:

Laboratuarlarda kan alınırken tek kullanımlık enjektörler kullanılmalıdır. Bu durumlarda böyle bir risk söz konusu olamaz..

k******* :

merhaba hocam ben şüpheli ilişkiden birbuçuk yıl sonra HIV 1+2 Antikor/ p24 antijen testi oldum sonuç : NEGATİF O,282 çıktı bu degerler nasıl
ayrıca doktorum 6 ay sonra tekrar test ol dedi sizce neden böyle demiş olabilir degerlerimde sıkıntımı var
şimdiden teşekkür ederim


Cevap:

Testleriniz normal korkmanızı gerektiren bir durum yok..

b************* :

Hocam ben 21.gun combo combi testi,29.gun vidas hiv duo ultra,46.gun pcr rna testi oldum negatif hepsi cok sukur,sizin bilginize dayanarak korunmasiz supeli bir iliskim sonrasi baska test yaptirmama gerek varmi saygilar.


Cevap:

Sonuçlarınız negatif yani normal ancak şüpheli ilişki sonrası HIV enfeksiyonuna yakalanma endişesiyle çoğu zaman doktora da danışmadan test yaptıran okurlarımız için, hangi HIV testinin ne zaman yapılacağı ve nasıl yorumlanacağına dair bir yazı hazırladık.
 Tahlil.com doktorlarının hazırladığı yazıımızı okumanızı öneriyoruz.

Aşağıdaki bağlantıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.


k*********** :

hocam,sonuçlarım şöyle

HBsAG (MİKRO ELİSA) 0.14

Anti HCV (ELISA) 0.19

Anti HIV (ELISA) 0.64


Cevap:

Tahlillerinizi inceledik, sonuçlarınız normal.Bir sorun görülmüyor.


k********* :

merhaba hocam. ben şüpeli bir ilişkiden 6 ay sonra bir devlet hastanesinde makro elisa testi yaptırdım. test sonuçları;

HBs Ag 0,08 (neg) ,

HCV 0,02 (neg) ,

HIV 0,06 (neg) ,

tetkik adı:VDRL (NEGATİF)

cıktı sonuçları degerlendirirseniz sevinirim ve birdaha test yaptıtmama gerek varmı ??? Teşekkü


Cevap:

HIV testiniz normal, doktorunuz gerek görmedikçe bir daha test yaptırmanıza gerek yok,

HIV testi ile ilgili  Tahlil.com'a sorulmuş yüzlerce soru, verilmiş cevap ve yayınlanmış yazıları okumak için tıklayınız..


a********** :

hocam merhaba bundan bir hafta önce bir kafe de oturuyordum bir adam kulağına küpesini takamıyor du benden takmamı rica etti bende takarken kulağının arkasının biraz kanamış olduğunu ve yara gibi olduğunu farkettim ve takarken orta parmağımın kenarı yara gibiydi o kişide aıds varsa bana bulaşırmı


Cevap:

Eğer kan ile cildinizin zedelenmiş bir bölgesi temas ederse enfeksiyon yönünden riskli olabilirsiniz.Bundan sonra tanımadığınız kişiler ile bu tür temaslardan sakının

b******** :

merhaba.hiv virüsü taşıdığını düşündüğüm bir kişinin burun salgısı elimin üstüne bulaştı.herhangi bir yara vs yok elimde.şüphe duydum.bu şekilde bir bulaşma söz konusu olabilir mi?göz yaşı burun salgısı hastalık bulaştırmaya yeterli midir.şimdiden teşekkür ederim


Cevap:

Bu durumda hastalık bulaşma ihtimali cildinizde açık bir yara yok ise bulunmuyor

s****** :

Mrb yazınında 10. gün HIV RNA (PCR ) yapılması uygundur diye belitmişsiniz fakat 6. günde hiç bi belirtisi çıkmaz mı ? 6. Günde HIV RNA (PCR ) yaptırsak sonuç ne kadar doğru olur ?

Teşekkür ederim..


Cevap:

Aceleniz nedir, bir kaç gün sabredin.Yazılarımızda detaylı bilgiler var dikkatle okuyun

l********* :

Korunmasız,genelevde 2 ve 1 yıl önce,3 ay ve 16 gün önce ilişkim oldu.Dün siğil çıktğnı farkettm kulak arkamda.Bu sabah kalktığımda boğazım dayanlmaz ağrıyodu,KBB ve cilt doktoruna gittim.Cilt doktoru siğil türü bşy alınır dedi.KBB doktoruda boğazmda iltihap oldğunu söyledi.HIV bulaşmışmdır acaba


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. HIV virusu, bulaşsa bile  kısa zamanda hiç bir belirti vermez
AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı  bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....
o********** :

bundan 27 gün önce teste yaptığımda antı hıv oranı 0.15 iken bugün 0.20 çıktı ve ne pozitif ne de negatif yazılıyor mümkünse aşağıdaki sonucu açıklarmısınız.

VDRL-RPR NEGATİF -

Eliza

Anti HBs

(Mikropartikül)

0,03 Negatif 0 - 10

HBsAg 0,21 mIU/mL 0 - 2

HCV

(Kemoluminesans

veya benzeri)

0,06 Negatif mIU/mL 0 - 1

Anti HIV 0,20 mIU/mL 0 - 1


Cevap:

HIV testi sonuçların normal ancak HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....

o***** :

merhaba bundan iki yıl evvel şüpheli bir ilişkim oldu. geçenlerde özel bir lab da anti hiv combi testi oldum.test sonucu 0.3 negatif... herkes elisa önteminden bahsediyor alti ay için. szce elisa olmalı mıyım yoksa yeterli midir bu test? saygılar...


Cevap:

HIV testiniz normal, doktorunuz gerek görmedikçe bir daha test yaptırmanıza gerek yok,

HIV testi ile ilgili  Tahlil.com'a sorulmuş yüzlerce soru, verilmiş cevap ve yayınlanmış yazıları okumak için tıklayınız..
http://tahlil.com/tag/hiv


n************* :

merhaba bu yıl nisanın 13 de ilişkiye girdim . haziranda çok hafif 2 günlük bir nezle temmuzun 13 ü gibide faranjit oldum fakat lenf bezlerimde şişme vs olmadı sadece boğaz ağrısı ,burun akıntısı ve sesim değişti.başka hiç bir rahatsızlığım yok kadınsal olarak vs . yorumlarınız çok önemli lütfen


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. HIV virusu, bulaşsa bile  kısa zamanda hiç bir belirti vermez
AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı  bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....
k******* :

Hocam 37, 60,78 ve 92. gunlerde negatifim var.90 yeterli bulunuyor sanirim cogu kaynakca. Doktorum 6 ay ve 1 senede de yaptir dedi .Su anki sonuclarima guvenip konuyu kapatabilir miyim?


Cevap:

Tahlil.com'da tahlil yorumluyoruz.Test sonuçlarınız normal, sorun olmadığını söyleyebiliriz.Konuyu kapatıp kapatmayacağınız sizin bileceğiniz bir durum.Ancak eğer bir HIV korkunuz var ise, bu konuyu kafanızdan hiç atamıyorsanız aşağıdaki HIV korkusuna dair yazımızı okumanızı öneriyoruz.Bu yazımızı dikkatle okuyup bu konudaki uyarılarımızı dikkate almanız faydanıza olacaktır.

m*************** :

Hocam 42.gün elisa testim negatif konuyu kapatabilir miyim herhangi kronik ya da kanser tarzı rahatsızlığım yok testi tekrarlatmamım gereği var mı doktorum başka memlekette danışma ihtimalim olmadığı için sizden destek bekliyorum


Cevap:

Tahlil.com'da tahlil yorumluyoruz.Test sonuçlarınız normal, sorun olmadığını söyleyebiliriz.Konuyu kapatıp kapatmayacağınız sizin bileceğiniz bir durum.Ancak eğer bir HIV korkunuz var ise, bu konuyu kafanızdan hiç atamıyorsanız aşağıdaki HIV korkusuna dair yazımızı okumanızı öneriyoruz.Bu yazımızı dikkatle okuyup bu konudaki uyarılarımızı dikkate almanız faydanıza olacaktır.

t********** :

Hocam benim ilişkimden 1- 1,5 sene geçmesine ragmen anti hiv testi yaptırdım.Fakat testte Ani-HIV p24 (ELISA) yazıyor. bu testte sadece p24 antijenine mi bakmışlar yoksa anti-hıv e de bakmıslar mıdır? Çunku p24 1 sene sonra kaybolabiliyor deniliyor bazı sitelerde.Sonuç 0,12 negatif


Cevap:

Başka sitelere ne yazıyor bilemeyiz Siz Tahlil.com a güvenin ve bizim yazıları dikkatle okuyun

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv


t********** :

hocam anti hıv p24 ü 1 yıl sonrada yaptırsak aynı sonucu verir demi. yoksa 2 hafta ile 7 hafta arasındamı yaptırmamız lazım.


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv


t********** :

merhaba hocam ben 1 sene önce felan ilişki yaşadım test yaptırdım.Anti-HIV p24(ELISA) diye bir test yaptılar 0.12 refarans <1,0 negatif çıktı.Testi 1 sene sonra yaptırdım ben elisa testi dedim ama kağıtta Anti hıv p24 (elisa) yazıyor.p24 de aynı sonucu verir mi 1 sene sonra.


Cevap:

Sonuçlarınızda kayda değer bir problem görülmüyor, normal olarak değerlendirebiliriz.


k******* :

37.gunden sonra pozitif olma ihtimaliyle ilgili bilimsel bir kistas var mi hocam doktorum bir ay sonra gel tekrar dedi acaba degerlerimde duzensizlik gordugunden mi demistir ya da teyit amacli mi?


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv


k******* :

Hocam merhabalar, 37.gün elisa testim negatif çıktı fakat doktorum 1 ay sonra tekrar gel dedi.Siz de cevaplarınızda zaman zaman doktor gerek duymadığı sürece test önermiyorsunuz.Doktorumun bu izahatını kafama takmalı mıyım ayrıca 37.gün negatif nasıl sonuç sizce.Teşekkür ederim..


Cevap:

Demek doktorunuz gerek görmüşki testi bir daha istiyor Bir sonraki test sonucunu beklemelisiniz

A********** :

2 ay once kanli diarre oldum ondan sonra check up yaptdim lokasitim yuksek cikti sonra tedaviyle antibiyoikle normale dondu kanser olsaydi donmezmi heralde diilmi ay korkuyorum biraz...


Cevap:

Lökosit değeri enfeksiyonlarda yükselir. Korkmanıza gerek yok. 

A********** :

Cildimde ciban ve sivilceler ver normal yedigim halde bir haftada 4 kilo verdim sonra 2 kilo aldim halsizlik ve agrilar vardi supheli bi iliskimde olmustu test yaptirdim negatif cikti ama cildimdeki sorun hala devam ediyo ve cok artti 2 ay once check up yaptirdim hersey normal cikti ne olabilir bu??


Cevap:

Dermatoloji bölümüne muayene olun. ޞüpheli ilişkiye girip sivilcelerden AIDS mi oldum diye korkan tek siz değilsiniz. 

e***************** :

merhabalar ben bugun hıv tsti yaptırdım fakat çalışan bana bıraz pozitiflik var o yüzden ankaraya yollayacağız dediler ben çok korkuyorum açıkcası gelecek sonuç büyük ihtimalle kesin sonuç olacak fakat neden bugün yaptırdığım test pozitif çıktı yani negatif cıkarsa eğer sonuc bugunku neden pozitif?


Cevap:

ޞu anda kafanızı gereksiz yere karıştırmayın. Ankara'dan gelecek konfirmasyon testi sonucunu bekleyin.Çıkan sonucu da bize yazın.

a*********** :

Hocddahaoncede sormuştum ve suan korunmali iliskimin uzerinden 17 gun gectikten sonra test yyaptirdimdoktorum negatif oldugunu soyledi hiv her sey nnormaldedi guvenebilir miyim


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv


a*********** :

Merhabalar, iki hafta önce yurtdışında korunmalı olarak bir hayat kadını yla ilişkiye girdim, ağızdan silişkite de kondom kullanmamı istedi ve kullandım.Fakat iki haftadır bir sey olmus mudur diye düşünmekten uyuyamıyorum, kendimi çok kötü hissediyorum ne olur yardımcı olun


Cevap:

Prezervatif kullanmışsınız, korkmanıza gerek yok. 

j********** :

Mrb hocam benim ilişkiden 16 gün sonunda yaptığım Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) Anti HIV 0, 34 çıktı 35 gün sonunda aynı test 0, 74 çıktı acaba bu teste güvenebilirmiyim.


Cevap:

HIV testiniz normal, doktorunuz gerek görmedikçe bir daha test yaptırmanıza gerek yok,

HIV testi ile ilgili  Tahlil.com'a sorulmuş yüzlerce soru, verilmiş cevap ve yayınlanmış yazıları okumak için tıklayınız..
http://tahlil.com/tag/hiv


a******** :

sonuçlar normalde işte bni korkutan eliza testinin 45. gununde ne kadar guvenlir olması 3 ay beklemek gerektiğini soylerler hep normal eliza testinin sonuç vermesi için gerçektende oylemi yoksa 45. gundede bşeyler belli olablr mi?bide iki hafta içinde bazı belrtler oluyrmuş acba bnmki onlar mıydı?


Cevap:

HIV testi sonuçların normal ancak HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv

a******** :

mrb hocm 5 yıl once hyt kadınıyla korunmalı ilşkim oldu. 1 hafta onra bnde ishallik griplik dilde beyazlama 2 ay devam etti.45.gun gbii doktora gitim enfeksiyon kapmışsın dedi hiv testi falan yaptı sonuç negatifti sonrada yaptırmadım.sizce hasta olabilir miyyim test yaptırmam gerekiomu ?teşk


Cevap:

HIV testi sonuçların normal ancak HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv

b****** :

birbuçuk ay önce yeni tanıştığım bir kadınla korunmadan ilişkim oldu.6-7 kez ilişkiye girdik.yaklaşık 5-6 gün önce sırtımda ve kolumda sivilceler çıkmaya başladı.dermatoloji doktoruna göründüm ama ilişkiye girdiğimden bahsetmedim mevsimsel ddi.geçen senelerde çıkmamıştı hiç.HIV belrtsi olablrmi?


Cevap:

Anlaşılan yukarıdaki yazıyı iyi okumamışsın, dikkatli okursan aradığın bilgileri bulacaksın.Boş yere yazmadık o yazıyı.

o********* :

21 gün anti hıv 1.0.2 testi yaptırdım sonuç negatif 0,32 <1,0 BU YETERLİMİ başka birşey yaptırmalımıyım.


Cevap:

HIV testiniz normal, doktorunuz gerek görmedikçe bir daha test yaptırmanıza gerek yok,

HIV testi ile ilgili  Tahlil.com'a sorulmuş yüzlerce soru, verilmiş cevap ve yayınlanmış yazıları okumak için tıklayınız..
http://tahlil.com/tag/hiv


y***** :

Korunmalı ilişki oldu ve öpüşme ve ağızdan temasda korunma yoktu 17. gunde bu testi oldum sonuc negatif (Anti-HIV1+2 ve p24 Antijeni) Tekrar yaptırmama gerek olmadıgı söylendi. Bu testin güvenilirliği ne kadardır? sonradan pozitife dönermi ağızdande bulaş cok dusuk ıhtımal denıyor ama korku bıtırdı beni


Cevap:

HIV testi sonuçların normal ancak HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv

o****** :

hocam bi sorum olacak 7 gün önce cinsel ilişkiye girdim ve 2 gün sonra grip oldum 4. gün sonunda bademciğim şişti aşırı bir şekilde, bu günde baktım dilimde arka tarafında beyazlıklar var sizce aids kısa sürede bu belirtileri gösterirmi?


Cevap:

Yukarıdaki yazıyı bir kere daha dikkatlice oku, iyi okumamışsın anlaşılan.Aradığın cevaplar orada, boş yere yazmadık o yazıyı

b******* :

13.04.2013 Tarihinde Karaköy Genelevinde Hoslandıgım Bı Bayanla Cınsel Munasebetım Oldu.Ve Bu Esnada Vajınal Ve ağızdan ilişkite Kondom Kullandım.Dudak Dudaga Opustuk.Acaba HIV-AIDS Konusunda Herhangı Bırsey Yaptırmam Gerekırmı.Cevaplarsanız Sevınırım Iyı Calısmalar.


Cevap:

Korunarak bir ilişki kurmuşsunuz, doktorunuz gerek görmedikçe bir test yaptırmanıza gerek yok

o********* :

35 gun once supheli bir ilişkimoldu.uretrada hafif agrı kuyruk sokumunda hafif agrı. 3 gundur halsizlik var. hiv virusu olabilir mi? idrar testinde hepsi referans aralıgında ve kulturde ureme olmadı. kan testi ise: lök 9.33 nöt 4.22, lenf 3.66, mono 0.954, eosin 0.3, bazo 0.1, erit 5.6, hemt 51 tşk


Cevap:

Sen yukardaki yazıyı iyi okumamışsın anlaşılan, bu kadar erken HIV belirtisi olmayacağını yazıyı dikkatli okusan anlamış olman gerekirdi

p********* :

ޞžüpheli bir ilişki yaşadım 36.gün p24 antijen testi yaptım sonuçhiv p24 ag negatif(0.54)birim index referans ağırlığı negatif<1.0 48.gün ise elisa yaptım antihiv sonuç 0.15 negatif ünite s\co 1


Cevap:

Sonuçlarınızda kayda değer bir problem görülmüyor, normal olarak değerlendirebiliriz.


p********* :

slm ben bir hayat kadınıyla ilişkiye girdim 2gün sonra kusma ateş iştah kaybi 36.gün p24 antijen testiyaptım sonuç negatif(0.54)birim index referans ağirlı negatif<1 48 .gün elisa sonuçlar negatif idrar testin de eritrosit 3+ ve rahatsızlıklar devam ediyor sonuçlar nasıl bunlarsonra pozitifolurmu


Cevap:

HIV ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor. AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında deatylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....http://tahlil.com/tag/hiv


s***** :

öncelikle iyi çalışmalar diliyorum.şupeli bir ilişki sonrası hiv virüsü aklıma takılıp internet sitenizi okumaya başladım.dogru testi doğru zamanda yaptırmak için ve ilişki sonrasında 15,günde pcr testi yaptırdım.sonuç negatif cıktı.konuyu kapatabılırmıyım.tekrar yaptırmama gerek varmı


Cevap:

Sonucun normal çıkmış, ancak direkt bu testi yaptırmak yerine bir kaç hafta sonra Elisa yöntemiyle de test yaptırabilirdin.Çok daha ekonomik olurdu senin için.Doktoruna danışmadan bu tür testleri kendi başına yaptırma

e*********** :

İyi aksamlar hocam, Elisa testi Sonucumu değerlendirirseniz sevinirim. ANTI HIV (ELISA) Testi Sonuç : 0,15 Referans aralıkları; 0 - 0.90 NEGATIV 0,90 - 1.0 SUPHELI > 1.0 POZITIF


Cevap:

Sonuçlarınızda kayda değer bir problem görülmüyor, normal olarak değerlendirebiliriz.


y********* :

Hocam , ilgi alaka ve cevaplariniz icin tesekkurler. Allah herkese sifa versin yardimcisi olsun .

y********* :

Hocam , tekrar dan test yaptirmama gerek olmadigini solediler ancak tahlil.com da yazan hiv belirtilerinin birkaci bende var bunun hakkinda ne yapmam gerekiyor peki ?


Cevap:

HIV korkusu psikolojinizi oldukça bozmuş.Günümüzde bu durum artık psikiatrik bir sorun olarak kabul ediliyor.Bu korkuyu yaşayan bir çok okurumuz var sizin gibi, aşağıda bu durumda bulunna ziyaretçilerimiz için yazdığımız yazımızı okumanızı öneriyoruz.


http://tahlil.com/hiv-korkusu-hiv-fobisi-ve-aids-korkusu-nedir


y********* :

Hocam Merhaba, Bundan 6 ay once supheli bi iliski yasadim 4. Ay ve 6 ay olmasina 1 hafta kala elisa testi yaptirdim doktor bilgisinde 1. Si antihiv(0,607) 2.si (0,087) negativ cikti ama bogazlarimda ve kasiklarimda agri var tekrar teste gerek varmidir hiv belirtileriden oldugu icin kafama takildi..


Cevap:

HIV testiniz normal, doktorunuz gerek görmedikçe bir daha test yaptırmanıza gerek yok,

HIV testi ile ilgili  Tahlil.com'a sorulmuş yüzlerce soru, verilmiş cevap ve yayınlanmış yazıları okumak için tıklayınız..
http://tahlil.com/tag/hiv


b*********** :

iyi günler.ben 18 martta bir bayanla beraber oldum bu bayan haftalık olarak doktora görunurler muayene olan kişidir.night clubda calsıtıgı ıcın haftalık muayeneleri vardır normal cıkıor haftalık.ben 22martta kan bağışladım değerlerim normal cıktı.acaba herhangi birşey cıkar mı bende bundan sonra.


Cevap:

Korunmasız bir ilişki yaşadıysanız ve kuşku duyuyorsanız bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışmalısınız.ޞu aşamada yapılan tahliller bilgi vermez.Sitemizde bu konuda onlarca yazı var, arama motorumuzdan araştırma yapabilirsini.z

k*************** :

Hocam 22. gn doktorum bana meni ve idrar testi yaptı testte boyasız direkt miktoskobik inccelemeden bişey çıkmadı ve 7-8 lökosit bulundu bu testis ağrısından dolayıdır diyip tetradox yazdı ve bidaha teste girmene gerek yok hiv yoktur dedi sizce nasıldır doktorum proftu ama inandıramadım kendime :(


Cevap:

HIV testiniziz normal ise doktorunuzun önerilerine uymalısınız.

f*********** :

hocam bu hafta içerisinde şüpheli bir ilişkim oldu ama kondom kullandım ağızdan ilişkile bulaşma ihtimali nedir


Cevap:

Düşük ihtimal.

g******* :

bundan 5 hafta öce süpheli bir iliskim oldu, sonrasinda su testleri yaptirdim: süpheli ilsikiden 9 gün sonra pcr(hiv1) test-->neg 15 gün sonra p24 antigen ve hiv antkor(1/2)-->neg ayni gün pcr(hiv1)-->neg bu testler yeterlimi?


Cevap:

Sonuçlar normal çıkmış

y************** :

3 buçuk yıl önce korunmasız bir ilişkim oldu. Geçen hafta elisa testi yaptırdım Anti hıv aralık <1.00 benim sonucum ise 0.1 yani negatif. Kızılaya da kan bağışlamıştım. Kanın ıhtıyac sahibine iletildiğine dair bir mesaj da aldım. Sizce hala şüphelenmeli miyim? Lütfen cevap verin. Teşekkürler...


Cevap:

ޞüphelenecek bir durum kalmamış testlerin negatif.

m******** :

site için teşekür ve saygılar. 5 doz kuduz aşısı olduktan 6 ay sonra elisa testi yaptırdım.
1 üzerinden 0.09 la nonreactıve negative geldi. fakat bazı ilaçlar kullanmıştım.antibiyotik,antidepresan,ağrı kesici. narkoz, serum , atarax ve diderol. bunlar test sonucumu yanıltabılırmı. okudugum unıversıteyı dondurmak zorunda kaldım. yardımcı olursanız size hayat boyu minnettar kalırım. teşekürler


Cevap:

Sonucun normal çıkmış, yani negatif çıkmış.Kullandığın ilaçlar bu tür bir reaksiyon oluşturmaz.Merak edilecek bir durum yok

y************* :

Hayat kadını ile ilişkiye girdim. 22. gün HIV p24 ANTIJEN NEGATIF 0.00 referasn aralığı negatif <0.25 pozititfi >0.25 ve HIV ½ ANTIKOR NEGATIF 0.07 referasn aralığı negatif <0.25 pozititfi >0.25 testlerini yaptırdım sonuçlar bunlar. 40 .gün ise Anti Hcv 0.05 negatif min 0-max 1, Anti Hıv0.15 negatif min 0 max 1, ve Hbs Ag 0.42 negatif min 0 max 2 testlerini yaptırdım sonuçları bunlar. Teşekkürler


Cevap:

Sonuçlarınız normal

b**** :

hocam iyi günler yaklaşık 1 yıl dan beri ve en son 5 mayıs ta ilişki yaşadım. 17 mayıs günü özel bir laburatuvarda yaptırdığım testler ve sonuçları; 4. jenerasyon VIDAS Hıv Duo Ultra testinde: HIV Ag/Ab DUO ANTI-HIV 1/2 0.08 NEGATİF p24 ANTİJEN 0.00 NEGATİF, VIDAS Anti-HBs Total testinde: ANTI-Hbs    < 5.00 NEGATİF     mUI/mL, VIDAS HBs Ag Ultra Testinde Hbs Ag    0.01 NEGATİF, VIDAS Anti HCV Testinde: ANTİ HCV 0,06 NEGATİF, VDRL NEGATİF, TPHA NEGATİF, C-REAKTİF PROTEİN ( Kantitatif )    <8.0 şeklinde sonuçlar elde ettim test yaptırdığım yerdeki doktorun HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bir problemim olmadığını söylemesine ve konunun psikolojik yönüyle ilgili yazınızı okumama rağmen bir süredir psikolojik sıkıntı cekmekteyim. Hocam, tekrar test yapmam gerekiyormu? yardımcı olursanız sevinirim
.


Cevap:

Yazıyı okuduğunuza göre, önerilerimizi de anlamış olmanız gerekir.Psikiatri uzmanına başvurabilirsiniz.

i******** :

Merhaba ben 2 bucuk hafta önce hayat kadınıyla birliktelik yasadım fakat ilk olarak korunmasız ağızdan daha sonra korunarak vajinal ilişkim oldu.Prezervatif mi patladı yada herhangi birşeymi oldu bilmiyorum İlişkiden 2 gün sonra durduk yere halsizleştim ateşim çıktı başım çok fena ağrımaya başladı ateşim var gibi hissediyorum ama ateşim olmadığını söylüyor etrafımdakiler yüzüm falan ateş içersinde.Bunlardan 1 hafta sonra faranjit oldum ve dilimde beyaz beyaz şeyler var pamukçuk sanırım şu pamukcugun çıkması ve olanlar hiv in belirtilerimi yardımcı olursanınz sevinirim...


Cevap:

Aşağıdaki yazımızı okuyunuz.
http://tahlil.com/hiv-korkusu-hiv-fobisi-ve-aids-korkusu-nedir/

e***** :

Merhaba Hocam,
Tam benzer bir durum göremediğim için yazıyorum,
şüpheli ilişkiden 9 ve 45 gün sonra elisa testi, 1 sene sonra da p24 antijen testi yaptırdım, sonuçların hepsi negatif çıktı, başka test yaptırmama gerek var mı? ne kadar güvenebilirim sonuçlara
Çok teşekkürler yardımlarınız için..


Cevap:

Sonuçlar negatif , problem yok.

g**** :

Dün endoskopi ile böbrek taşımı aldırdım.Ancak doktorum yapılan tahlilde 1 olan üst sınırın benim tahlilimde 2.7 çıktığını, hiv taşıyıcısı olabileceğimi,yeniden test yapılmak üzere örneğin ankaraya gönderildiğini söyledi… Tocas,buscopan,molit,dicloron gibi kronik böbrek yetmezliğine sebep olabilecek ilaçları uzun süre ve nispeten yüksek dozda kullandım… test sonucundaki değerlerin yüksek çıkmasının sebebi bunlar olabilir mi? tahlil sonuçları 7 gün sonra gelecek ve ben çok endişe duyduğum için size danışmak istedim...Ayrıca 3 ayda bir düzenli kan veriyorum kızılaya, en son aralık ayında vermiştim.Herhangi bir problem bildirilmedi bana...3-4 kere aynı eşle korunmasız ilişkim oldu son 1 ayda.


Cevap:

HIV ELİSA testiniz pozitif çıkmış.Ama hemen de panik olmayın, çoğu zaman doğrulama testi negatif de çıkabiliyor.Şu aşamada Ankara'dan gelecek sonucu beklemelisiniz.

o********* :

iyi günler hocam vücudumda yaklaşık 45 dakikalık bir yaraya birlikte olduğum hayat kadınının vajinal sıvısının çok az da olsa temas ettiğinden şüpheleniyorum ve bu temas direk olmadı benim elim aracılığıyla oldu sizce hiv testi yaptırmam gerekirmi ilişkide korundum


Cevap:

Korunduysanız sorun yok

p************ :

Merhabalar, yaklaşık bir hafta önce korunmalı olarak bir hayat kadını ile (travesti) ile birlikte oldum. Merak ettiğim şey şu prezarvatifi kendim çıkartırken hastalığın bulaşma riski var mıdır?

İyi çalışmalar...


Cevap:

Korunmuşsunız iliski sırasında. Ancak iciniz rahat etsin diye bir kaç ay sonra test yaptırabilirsiniz

******* ******* :

MERHABALAR ÖNCELİKLE BÖYLE BİR SİTE YAPMANIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM BENİM ŞÜPHELİ İLİŞKİM OLDU BU İLİŞKİDE KORUNDUM AMA GENEDE RAHATLAMAM İÇİN TEST YAPTIRDIM BU TEST SONUÇU 0,422 ÇIKTI BU NORMAL BİR SONUÇMUDUR BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM


Cevap:

Normal sonuç

******* ******* :

hayat kadınıyla cinsel iliskiye girdim bana bulasmısmıdır acaba napmam lazım


Cevap:

Korunmadan bir ilişki yaşamışsan bir enfeksiyon varsa bayanda bulaşma ihtimali de tabii ki vardır

******* ******* :

hıv(+)poz.bir hastanın insülin enjektörü ele batmışsa bulaşma riski nedir?

******* ******* :

profilaktik tedavi anti hiv testlerinin sonuçlarını etkiler mi yazıda 12 aya kadar antıkor olusumunu uzatabılır denmıs ama yenı nesıl testlerle bu antıkorların tespıtı mumkun mu?ben şupheli ilişkıden 3 gun sonra koruyucu ıkı ılac kullandanım 1 ay sureyle ve50.gun antı hıv testım negatıf test zamanım anlamsız mıdır bunun poztıfe donme olasılıgı yuksekmı cvp verebılırsenız cok tesekkur ederım...

?