Aids Nedir? Aids Belirtileri, HIV Testi ve Tahlilleri Nedir?

17.04.2017 10:11 | Güncelleme: 20.04.2020 02:10 | Yazar: Dr. Cem Argun
AİDS, HIV Virüsü belirtileri, nasıl bulaştığı ve tanılarında kullanılan test yöntemleri sıkça merak edilmektedir.HIV test ve tahlilleri ideal olarak enfeksiyon hastalıkları kontrolünde planlanmalı ve yorumlanmalıdır.Bu yazımızda HIV virüsünün yol açtığı enfeksiton sonucu olan AİDS nedir ve AİDS belirtileri ile HIV testleri hakkında merak ettiğiniz bilgileri bulabilirsiniz.
Aids Nedir? Aids Belirtileri, HIV Testi ve Tahlilleri Nedir?
A

AİDS, HIV Virüsü belirtileri, nasıl bulaştığı  ve tanılarında kullanılan test yöntemleri sıkça merak edilmektedir. Tahlil.com olarak bu konuda herkesin anlayacağını umduğumuz bir dille bilgilendirme yazısı hazırladık.

AİDS ve HIV Nedir?

HIV, bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüs olup yaş, cins, eğitim, sosyo-ekonomik düzey veya cinsel tercih gözetmeden herkese bulaşabilir.AIDS ise,etkeni HIV virüsü olan bulaşıcı bir hastalıktır.
Eğer HIV cinsel yolla alınmış ve hiç bir ilaç tedavisi uygulanmamışsa 3 ile 8 yıl içinde AIDS tablosu gelişebilir. Kan yoluyla alınan HIV’in yine ilaç kullanılmadığı zaman AIDS’e dönüşme süresi ise 1.5 ile 2 yıldır.
HIV bulaşmasıyla vücudun savunma gücü zayıflar ve birey bazı mikrop ve hastalıklara sağlıklı   kişilerden daha duyarlı hale gelir.
Sonuçta birden fazla hastalık ve kanserlerin ortaya çıkması ile AIDS, (Edinsel Immün Yetmezlik  Sendromu) tablosu oluşur.
AIDS belirtileri hemen ortaya çıkmaz HIV virüsü vücuda girdikten sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için ortalama 2 ile 10 yıl geçmesi gerekir.
Şüpheli ilişki sonrası bir kaç hafta veya ay sonra asla AİDS belirtileri görülmez.Bu konuda okurlarımızı özellikle uyarmak istiyoruz.Bir çok okurumuz ilişkiden hemen sonra yaşadığı bir takım belirtileri AİDS hastalığının belirtisi olarak görmekte ve gereksiz yere paniğe girmektedir. 

HIV Virusu Hangi Durumlarda Bulaşır?

Cinsel yolla bulaşma:  

HIV/AIDS her türlü cinsel temasla (homoseksüel, heteroseksüel, oral, vajinal veya anal) bulaşmaktadır.
Bulaşma için virüsü taşıyan kişiyle yapılacak tek bir cinsel temas bile yeterli olmaktadır. HIV ile enfekte kişilerle yapılan cinsel temas sayısı arttıkça bulaşma olasılığı artmaktadır. Birden fazla cinsel eşi olanlar, sık eş değiştirenler, damar içi madde kullanma alışkanlığı olanlar, hemofili, diğer kanama bozukluğu, kronik böbrek hastalığı gibi hastalıkları nedeniyle sık kan verilmek zorunda olan kişilerle yapılan cinsel temasta bulaş riski daha yüksek olmaktadır.
Oral, vajinal veya anal yolla yapılan cinsel temaslar da risk açısından farklılık göstermektedir.
Anal ilişkide bulaşma riski çok daha fazladır.

Kan ve kan ürünleri ile bulaşma:  

Kan ve kan ürünleri, organ ve doku nakli ile, tıraş bıçağı,diş fırçası ve enjektör paylaşımı ile, kesici ve delici aletler yolu ile bulaşır.
Virüsün kanda yoğun miktarda bulunması nedeni ile virüsü taşıyan kişilerden alınan kan ve kan ürünlerinin başka bir kişide kullanılması ile hastalık bulaşabilmektedir.
Günümüzde Kan Bankalarında ileri tahlil yöntemlerinin kullanılması ve kan nakli öncesi titiz incelemeler yapılması ile kan nakli ile bulaşma yolu ağırlığını yitirmiştir.Ancak damar içi madde alışkanlığı olan kişilerin aynı iğne/enjektörü paylaşmaları bulaş riskini önemli derecede artırmaktadır.

Anneden bebeğe bulaşma:

HIV virüsü , gebelik boyunca, doğum sırasında ve emzirme ile anneden bebeğe geçebilmektedir. 

HIV Virüsü Hangi Durumlarda Bulaşmaz?

* Günlük yaşamda ve sosyal ilişkilerle bulaşmaz
* El sıkışma,öpüşme, dokunma, sarılma ile bulaşmaz
* Tuvalet, havuz ve banyodan bulaşmaz
* Başkalarının kullandığı eşyaları kullanmakla bulaşmaz
* Sinek, böcek sokması, hayvan ısırması ile bulaşmaz

HIV Pozitiflik Nedir?

Kanında HIV virüsü bulunan kişilere HIV pozitif denir. Bu kişiler seropozitif olup Anti-HIV ELİSA testleri pozitiftir.

AIDS (HIV Enfeksiyonu) Belirtileri Nelerdir?

Bu belirtilerin, şüpheli ilişki sonrası bir kaç hafta yada ay sonra görülmesinin mümkün olmadığını özellikle tekrar tekrar vurguluyoruz.Ancak hastalığa yakalandıktan yıllar sonra ve hastalığın ilerlemesiyle görülmektedir.  
Vücut direnci zayıflayan hastada, normalde zararsız olan, hafif geçen ya da ender rastlanan bazı hastalıklar belirir. Ayrıca lenf bezlerinde büyümeler, ağız ve deride tekrarlanan uçuk, pamukçuk, yara ve lekeler, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük, tüberküloz, akciğer hastalıkları gibi belirtiler ortaya çıkar.
Kişide bu belirtilerin ancak birkaç tanesinin bir arada bulunması durumunda AIDS düşünülebilir.
Kaposi sarkomu ve bazı lenfomalar da, HIV enfeksiyonunu düşündüren önemli belirtilerdendir.

HIV Enfeksiyonu Tanısında Kullanılan Testler Nelerdir?  

Viral kültür yöntemleri:

Virüs izolasyonu için duyarlı olmalarına rağmen pahalı, zaman alıcı testlerdir .Sık olarak kullanılmazlar.

ELISA testleri:

İlk ticari ELISA test kitleri 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ de kan vericilerinde antikor taranması kullanıldı. ELISA testleri AIDS tarama ve tanısında yüksek duyarlılığa sahiptir. Günümüzde dünyada ve ülkemizde tarama ve tanı amaçlı olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. 
ELİSA testi pozitif çıkan hastalara % 100 HIV enfeksiyonu tanısı konulmaz ve aşağıda belirtilen Western Blot testi ile doğrulama yapılır.Bu nedenle sadece ELİSA testi pozitif çıkan hastalar hemen panik olmamalı ve doğrulayıcı tahlillerin de çıkmasını beklemelidir.

Antikor tespit eden ELISA testleri:

Günümüzde sık olarak kullanılmaktadırlar. HIV  virüsü ile enfekte olmuş hastalarda ortaya çıkan ve virusa (Human Immunodeficiency Virus) karşı oluşan spesifik ANTİ-HIV antikorlarının ELISA tekniği ile gösterilmesidir.
ELISA testlerinde MAKRO ve MİKRO ELISA yöntemleri kullanılmaktadır.

Antijen tespit eden ELISA testleri:

HIV enfeksiyonunun erken tanısında, antijen tespit eden testler, antikor tespit eden testlere göre daha yoğun tercih edilmektedir.
HIV P24 antijeni testi ise bu konuda güvenle kullanılan bir HIV testidir. Bu test antikor tespit eden ELİSA testlerine göre, şüpheli temas sonrası  çok daha erken zamanda HIV antijenleri tespit edip erken tanı koymaktadır. Bu testin en önemli üstünlüğü ise daha antikor oluşmasını beklemeden çok daha önce oluşan virusun antijenini tespit edebilmesidir.   

WESTERN BLOT Testi:

Bu yöntem AIDS şüphesi olan hasta serumlarında, plazmalarında ve diğer vücut sıvılarında HIV antikorlarını tespit etmek için kullanılır. Western blot testi, pozitif  ELISA testini doğrulamak amacıyla özellikle Referans laboratuvarlarda antikorların hangi viral antijenlere karşı yapıldığını göstermek amacıyla uygulanır. 
ELISA taraması yapıldıktan sonra ve pozitif olduğu iki kez pozitif sonuç veren serumlar Western blot ile analiz edilmelidir.Her laboratuvar ve hastanede çalışılan bir tahlil değildir.Örneğin Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurum olan Ankara Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü laboratuvarlarında bu tahlil yapılmaktadır. Buranın vereceği rapor HIV enfeksiyonu tanısında belirleyici olmaktadır.

RADYOİMMÜNOPRESİPİTASYON Yöntemi:

Western blot yönteminden daha detaylı ve zaman alıcı bir testtir. Western blot ile şüpheli bantlar görüldüğünde, HIV-1 HIV-2 ayrımında, pediatrik AIDS vak'alarında referans laboratuvarları tarafından kullanılan bir yöntemdir.
Western blot testinden daha spesifik ve sensitiftir.

İMMÜNFLORESAN Yöntemi:

HIV ile enfekte hücre kültüründen elde edilen hücrelerin bir lam üzerinde fiksasyonu ve üzerine konulan serum ile inkübasyonu sonucu muhtemel antikorların hücre içindeki antijenik yapılara bağlanması ile ilgili reaksiyon izlenerek yapılır.. Pahalı olması ve zaman alması nedeniyle sıkça kullanılmamaktadır.

HIV RNA Testi (VİRAL GENOM AMPLİFİKASYON TESTLERİ:

Pozitif ELISA ve Western blot testlerinin doğrulanmasında, serokonversiyon öncesi HIV enfeksiyonunu göstermede ve HIV ile enfekte bebeklerin erken tanısında faydalıdır.

HIV RIBA Testi:

HIV enfeksiyonu tanısında kullanılan doğrulayıcı testlerden biridir.

Alternatif HIV Testleri:

 Bunlar daha çok ticari ve pratik tanı amacıyla olup mutlaka uzman doktorların önerisi dahilinde yapılmalıdır.

*Tükürük testi: Tükürükteki antikorların ELISA ile saptanması, Western blot ile doğrulanması esasına dayanır.

*İdrar testi:

HIV Testlerine Genel Bir Bakış:

Akut HIV enfeksiyonunun ilk haftalarında standart ELISA ve Western blot testleri ile HIV antikorlarının çoğunlukla saptanamaz.Bu nedenle bu dönemde serum HIV p24 antijen seviyesi ölçülebilir.
İlk 24 saat içinde bile yüksek p24 antijenemi seviyeleri tespit edilebilir. HIV enfeksiyonundan kuvvetle şüphelenilen ve p24 antijenemi tespit edilemeyen hastalarda ise HIV RNA polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yapılmalıdır.
Enfeksiyona yakalanma sonrası antikor oluşana kadar geçen süre 2-14 hafta (ortalama 21) gündür. Anti retroviral ilaçlarla profilaksi yapılması ve akut hepatit C enfeksiyonu, antikor oluşmasına kadar geçen süreyi 12 aya kadar uzatabilir.
Virüsün vücuda girişini takiben %95 vak'ada 6-12 hafta içerisinde HIV’a karşı antikorlar gelişmektedir.

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...

YORUMLAR

merhabadostlarr | 17.06.2016 03:39

Hocam ben 48. günde HIV 1-2 ANTİKOR P24 ANTİJEN testi oldum. sonuçların karşısında NEGATİF yazıyor ancak aklıma şunlar takıldı. Doğru testi mi oldum? Sonuca güvenebilir miyim? Sonuçlarımın karşısında sadece NEGATİF yazıyordu sayılar ve değerler yoktu

Tahlil.Com | 20.06.2016 11:36

HIV tahlil sonuçlarınız normal, doktorunuz gerek görmedikçe bir daha test yaptırmanıza gerek yok,

HIV testi ile ilgili  Tahlil.com'a sorulmuş yüzlerce soru, verilmiş cevap ve yayınlanmış yazıları okumak için tıklayınız..

anil95 | 02.04.2016 10:37

merhaba birkaç gün önce fazlasiyla iliski yasamis bir kadinla condomla iliskiye girdim.genital bolgemdeki killari alirken olsan tahriş benzeri ufak yaraların kadinin genital bolgesine surtmesiyle/kadinin eliyle bana mast. yapmasiyla bulasmismidir

Tahlil.Com | 07.04.2016 06:54

Yazdıklarınızdan HIV enfeksiyonu ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız ve bazı yanlış bilgilere sahip olduğunuz anlaşılıyor.
HIV virusu, bulaşsa bile  bu kadar kısa zamanda enfeksiyona yol açıp belirti vermez. 
AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı  bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....yusuf_678 | 18.11.2015 10:15

hocam ben 3 eylülde yabncı biri ile korunmsız ilişkiye girdm bir hafta snra ateşli bir şeklde hstalandım 34 gün ve 46.gün doktara söyldim yabancı biri ile oldugumu test negatif çıktı çok korkuyorum yemek bile yyemiyorum baska teste gerek varmı?

Tahlil.Com | 18.11.2015 04:50

Yaşadığınız şüpheli temas sonrası yaptırdığınız ve TAHLİL.COM'a sormış bulunduğunuz HIV testi sonuçlarınız negatif.Negatif olmaları da sonuçların normal olduğunu gösteriyor.
Şüpheli ilişki sonrası HIV enfeksiyonuna yakalanma endişesiyle kendi başına ve  çoğu zaman doktora da danışmadan test yaptıran bir çok ziyaretçimiz bulunuyor.

Hangi HIV testinin,ilişki sonrası  ne zaman yapılacağı ve nasıl yorumlanacağına dair 
Tahlil.com doktorlarının sizler için hazırladığı yazımızı okumanızı öneriyoruz.
Aşağıdaki bağlantıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

ultrahakan_1905 | 14.04.2015 10:27

Hocam merhaba ben 8 ay once bir ilkski yasadim.Bir belirti goremedim ama icim rahat etmedim ve ANTI HIV p24 elfa testi yaptirdim ve sonuc;0,07 S/CO NEONRACTIVE NEGATIVE cikti acaba yeterli mi bu test? Tesekkurler

Tahlil.Com | 14.04.2015 10:39

Şüpheli ilişki sonrası HIV testini  erken yaptırmışsın.
Bazı laboratuvarlar, HIV enfeksiyonu ile ilgili testleri kimi zaman  ilgili bir doktorun talebi olmadan para kazanmak uğruna erkenden yapabiliyor
Tahlil.com doktorları olarak önerimiz ise bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışmadan kendi başınıza test yaptırmamanız.
Doktorunuz ilişkinizin durumu, riskiniz  ve ilişki sonrası uygun zamanı analiz ederek testlerinizi isteyecektir.

 Konuya dair aşağıda yer alan yazımızı dikkatle okumanızı öneriyoruz.


buraktrgut.bt | 13.04.2015 08:12

Hocam kolay gelsin benim şüpheli ilişkim olmuştu 48. gün
Anti Hiv Eliza testi yaptırdım sonuç negatif çıktı.
ama Vitamin B12 düşük çıktı
sizce bu hiv belirtisimidir. Bilgilendirirseniz sevinirim Kolay gelsin

Tahlil.Com | 13.04.2015 10:56
B 12 eksikliği HIV bulgusu veya belirtisi değildir.
dinamok5353 | 16.09.2014 08:51

Merhaba 1 hafta önce gürcistanlı bir hayat kadınıyla 2 dakika bile sürmeyen kondomsuz ilişki yaşadım 2 dakika anca sürdü çok kısaydı. Şu an akıntım var bel sogukluğu genta120 ml iğne kullanıyorum. Acaba aids varmıdır çok korkuyorum 2 dakikada bulaşırmı kadında akıntı yoktu.. temizim diyordu yardımm

Tahlil.Com | 17.09.2014 10:57
Enfeksiyon uzmanına gitmenizi öneririz..
hadibak1 | 18.08.2014 10:05

Merhaba. 2.5-3 ay önce şüpheli ilişkiden sonra doktora muayene oldum ve anti hiv testi istedi. özel bir labaratuvarda hiv duo ultra testi ve diğer bulaşabilecek testleride yaptırdım sonuçlar negatif. bu test erken tanı için kullanılıyor. ben elisamı yaptırmalıydım? belirtilerin hala devam ediyor

Tahlil.Com | 19.08.2014 10:58

HIV testi sonuçlarınızı  normal olarak değerlendirdik. Ancak yazdıklarınızdan HIV Testi, HIV Enfeksiyonu  ve AİDS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığınız anlaşılıyor.
 AİDS belirtileri, testin ne zaman yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgi almak ve benzer sorulmuş yüzlerce soru ve cevabı okumak için tıklayınız....criminozzie | 14.08.2014 01:24

Hocam.. ben mesela bir gun ishal bir gun kabız birgün ikisi birden oluyorum.
Ne yapmalıyım?

Tahlil.Com | 14.08.2014 02:25
Bir gastroenteroloji uznanına muayene olmanızda yarar var.
avade | 09.08.2014 09:48

şüpheli ilişkiden sonra 10 ay geçti bu güne kadar yaklaşık 10 adet test yaptırdım, hepsi negatif ama bu konuyu aklımdan çıkaramıyorum, bunun sebebi de sitenizde yayınlan belirtiler yüksek ateş hariç belirtiler bende bulunuyor, acaba neden testler makine arızasından dolayı yanlış çıkmış olabilirmi.

Tahlil.Com | 10.08.2014 02:18

Şüpheli iliş i sonrası hastalığa yakalanmak korkusuyla HIV paranoyası veya  HIV korkusu nedeniyle kafası karışan kimi zaman da psikolojisi bozulan  bir çok ziyaretçimiz var.
 Tahlil.com ekibi HIV ve AIDS e dair  yüzlerce soru cevapladı, sitemizde bir çok yazı  yayınladık.

HIV korkunuz  bilgisizliğinizden ötürüyse aşağıdaki bağlantılardan HIV testi, HIV  testinin ne zaman yapılacağı ve AİDS belirtileri hakkında yazdığımız yazıları dikkatle okuyunuz.
HIV  korkunuza yol açan durum hakkında bilgi sahibi olmanız korku ve şüphelerinizi yenmenize yardımcı olacaktır.


HIV korkusu ve bu sorundan nasıl kurtulacağınıza dair uyarıları ve tavsiyelerimizi öğrenmek için tıklayınız.....


criminozzie | 23.07.2014 03:11

Ben hiç cinsel ilişkiye girmedim. Ama aids sadece aidsli birinden bulaştığını öğrenmek istiyorum.
çünki hafif ishallığım var. ama durmadan tualete girme ihtiyacımda yok.
karnımda ağrımıo ateşimde yok ama bu hafif ishal gidip geliyor.
bana başka birşeymi bulaştı yoksa ne? mastrbrsyn yaparsan bulasrmı

Tahlil.Com | 23.07.2014 10:03
Kan ve kan ürünleri, cinsel ilişki, vb.. yok ise korkmanıza gerek yoktur, ishaliniz için enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmanızı öneririz..
DAHA FAZLA GÖSTER
Çocuklarda Persantil Değeri Nedir? Nasıl Değerlendirilir?
Persantil değer; bebeklikten itibaren, çocuğun büyümesinin takipte tutulmasını sağlayan değerlerdir.
Nikotin Testi Nedir? Kanda Nikotin Testi Yapılır mı?
Sigara içenlerde nikotin araştırılması sıkça merak edilen bir konudur.Özellikle genç yaşta sigara içenler sigara içip içmediklerinin yapılacak testlerde…
Gaitada (dışkıda) nişasta ne zaman görülür?
Yetişkinlerde normalde dışkıda sindirilmemiş nişasta yer almaz. Gaita tahlilinde nişasta görülmesi normal bir durum değildir.
ANCA Testi Nedir?
ANCA testi bazı bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısı için yapılır. Otoimmün hastalıkların tanısında kullanılan bir otoantikor testidir. ELİSA ve IFA yöntemleri en sık kullanılan…
Beta HCG Yüksekliği Nedir? Beta HCG Yükselmesi Nasıl Yorumlanmalıdır?
Gebelik şüphesinde doktorların ilk istediği test kanda Beta HCG testidir. Anne adayları gebe olup olmadıkları konusunda kan testinde Beta HCG testinin yükselmesinin nasıl yorumlanacağını merak…
RF Testi Yüksekliği Hangi Durumlarda Görülür?
RF genel olarak romatizmal hastalıkların varlığını araştırmak için uygulanan bir kan tahlilidir.
Yüksek Tansiyon Hastalarında Yapılan Tahliller
Yüksek tansiyonu (Hipertansiyonu)  olan hastalardan doktorlar çeşitli tahliller isterler.Tahlillere göre  yüksek tansiyonun sebepleri ortaya koyulabilir.
Gut Hastalığı ve Tanısında Kullanılan Ürik Asit Testi Nedir?
  Gut Hastalığı bazı eklemlerde ağrı, duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ile ani olarak gelişen, şiddetli ataklarla seyreden bir hastalıktır. Ürik asit testi, gut hastalığı tanı ve…
Kolon Transit Marker Ne İçin Kullanılır?
Kolon Transit Marker kabızlığın organik bir sebeple olmadığı anlaşılan hastalara uygulanan bir tahlil yöntemidir.
Transaminazlar Hangi Durumlarda Artar?
Transaminazlar; karaciğer hücrelerinde bulunan, karaciğer hasarında dışa sızan enzimlerdir. Bu grupta yer alan enzimler özellikle karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde sıklıkla kullanılan…
Direkt ve İndirekt Bilirubin Nedir?
Dolaşıma katılan kan hücrelerinin 120 günlük ömürleri vardır.Bu hücrelerin parçalanması sonrası ise bilirübin maddesi açığa çıkar.
Epilepsi Tedavisinde Wada Testi Nedir?
Wada testi, ilaçla tedavide tam başarı sağlanamayan sara (epilepsi ) hastalarında epilepsi tedavisinde cerrahi seçenekler düşünüldüğünde değerlendirme amaçlı…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com