Biyokimya Laboratuvarı ve Klinik Biyokimya Nedir?

Yayın Tarihi : 2016/03/28 19:38 • Güncelleme Tarihi : 2023/07/05 05:56 •

Biyokimya bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimya Laboratuvarı ve Klinik Biyokimya Nedir?

Biyokimya bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimyanın amacı hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesini yapmaktır. Her yaşam bilimi ve kimya ile uğraşmakta olan tüm fakültelerde (tıp, eczacılık, biyoloji, ziraat, veterinerlik vs.) ilgili biyokimya kürsüsü bulunur.   

İnsan Sağlığıyla İlgili Bilimlerde İki Alanda İncelenir:

1.Temel Biyokimya

2.Klinik Biyokimya

İstatistiksel veriler tıbbi kararların yaklaşık % 70’inin laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verildiğini göstermektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin yürütülmesinde laboratuvar hizmeti büyük bir öneme sahiptir. Bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanı olan Klinik Biyokimya (tıbbi biyokimya) sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testlerin yapımı, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenlere ve hastalara danışmanlığı (konsültasyon) içeren bir tıbbi uzmanlık alanıdır.

Klinik biyokimya laboratuarları, başvuran hastalara en güvenilir ve en kaliteli sonucu en kısa sürede vermeyi amaçlayan birimlerdir. Bu laboratuvarlarda biyokimya uzmanları idareciliğinde biyologlar, kimyagerler, hemşireler, laboratuvar teknisyenleri ve diğer görevli personel koordineli bir şekilde çalışarak hastalara ve klinisyenlere hizmet ederler.

Laboratuarların test menüleri ve çeşitliliği, bağlı olduğu hastanenin tipine ve kapasitesine göre farklılık gösterir. Rutin biyokimya analizleri, temel hematolojik analizler ve idrar analizi hemen hemen tüm klinik biyokimya laboratuvarlarında çalışılan ortak testlerdir. Laboratuar ekibi eksternal ve internal kalite kontrol programları ile yapılan tetkiklerin doğru, güvenilir ve kaliteli sonuçlar verecek şekilde çalışılmasını sağlar.

Günümüz modern tıp anlayışı dahilinde tanı, tedavi ve hastalık takibi sürecinde laboratuvar testlerinin önemi giderek artmakta, klinik biyokimya da gelişmekte ve ilerlemektedir.

Biyokimya ve Teknoloji

Tıp litaratüründe de gelişen teknolojinin pek çok etkisi görülür. Eskiden tüm değerlendirmeler biyokimya ekibi tarafından yürütülürken, şimdi pek çok endüstriyel makinalar bu işi yapmaktadır. Ancak bazı özelleşmiş tahliller hala uzman elinde şekillenmektedir. Dolayısıyla teknoloji hem sonuca hızlı ulaşmayı sağlamış, hemde biyokimya ekibi üzerinden büyük bir yük almıştır.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
d************ :

Kesinlikle tanı, tedavi ve hastalık takibi sürecinde laboratuvar testlerinin önemi giderek artmaktadır..

?