Boğaz Kültürü Neden Yapılır?

25.08.2018 11:35 | Güncelleme: 06.01.2021 03:21 | Yazar: Dr. Cem Argun
Boğaz kültür testi ile  özellikle A grubu Streptokok bakterilerine bağlı ve halk arasında Beta mikrobu olarak da bilinen boğaz enfeksiyonlarının tanısı kolaylıkla konulmaktadır.
Boğaz Kültürü Neden Yapılır?
A

Boğaz kültür testi ile  özellikle A grubu Streptokok bakterilerine bağlı ve halk arasında Beta mikrobu olarak da bilinen boğaz iltihabının tanısı kolaylıkla konulmaktadır.
Ekseriyetle çocuklar olmak üzere her yaş grubu kişiye yapılabilen kolay ve pratik bir tanı yöntemi olan tahlildir.Boğaz kültürü tahlili mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikrobiyoloji uzmanlarınca analiz edilmektedir.

Boğaz Kültürü Neden Yapılır? 

Boğaz ağrısı, boğazda şişme, yutkunmada güçlük, ateş, boğazda yanma gibi şikayeti olanlarda tanı ve gerekirse tedavi uygulanması amacıyla yapılmaktadır.
Boğaz kültürünün doktorlarca istenmesinin temel nedeni ise hastada bulunan boğaz ağrısı ve enfeksiyon sebebiyle antibiyotik tedavisi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda nihai kararın verilmesidir.
Boğaz kültüründe Beta Hemolitik Streptokok ürediğinde doktorlar tedavide antibiyotiğe başvurur ancak bu bakteri üremez ise boğaz enfeksiyonunun virüs kaynaklı olacağından şüphelenilir ve antibiyotik tedavisine gerek duyulmaz.

Boğaz Kültürü Nasıl Yapılır? 

Boğaz kültürünün en doğru sonuç verebilmesi için boğazdan pamuklu çubukla alınan sürüntü örneğinin uygun besiyerine ekilmesi önemlidir.
Bu tahlil için en uygun besiyeri koyun kanı kullanılarak üretilen koyun kanlı besiyeridir .Koyun kanlı besiyerine ekilen örneklerde beta hemolitik Streptokok bakterisi bulunduğunda besiyerinde beta hemoliz yapan bakteriler kolaylıkla tespit edilebilmektedir.Boğaz kültürü için boğazdan pamuklu steril eküvyonla alınan kültür örneği uygun besiyerine ekildikten sonra 18 saat ile 24 saat arası bir süre 37 derece santigrat olan etüvde inkübe edilir.Bu süre sonrası etüvden çıkarılan besiyeri mikrobiyoloji uzmanınca değerlendirilerek sonuç analiz edilir.

Boğaz Kültürü Nasıl Yorumlanır?

Ekimin yapıldığı ve etüvd euygun süre kuluçkaya yatırılan besiyeri mikrobiyoloji uzmanı doktor tarafından değerlendirilir. Beta hemoliz yapan Streptokok bakterilerinin bulunup bulunmadığı incelenir.Uzman gerek görür ise streptokok lateks testi, basitrasin ve swab testi gibi ilave testler ile sonucu yorumlar. Normal çıkan sonuçlar NBF ( NORMAL BOĞAZ FLORASI) olarak değerlendirilir ve rapor edilir. Pozitif çıkan yani Beta Hemolitik Streptokok çıkan sonuçlar ise BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK üredi şeklinde rapor edilir.
Bu tahlilin sonucuna göre hastalığı takip eden doktor kişiye antibiyotik tedavisi verebilir.
Bu tahlil yapılmadan boğaz enfeksiyonu şüphesi olan kişilere ezbere antibiyotik verilmesi tıbbi yönden uygun bir yaklaşım değildir.

SGOT (AST) Testi Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Yapılır?
AST vücuttaki tüm hücreler  ve en fazla karaciğer, kalp, kaslar ve böbrekler tarafından üretilir.
Ağır Metal (Toksik Metaller) Tahlili Nedir Nasıl Yapılır?
Bu tahlili belirli ağır metallere aşırı maruziyeti araştırmak, saptamak ve izlemek için  yapılır.
Kadınlarda Kısırlık Tanısına Yardımcı Tahliller Nelerdir?
Kısırlık, yumurta ve sperm hücresinin çeşitli sebeplerden dolayı birleşememesi veya döllenme olayı olsa bile sonrasında gelişmenin olmaması durumudur.Kısırlık araştırmasında kadınlara…
Sedimentasyon Tahlili Nedir? Sedimentasyon Soru ve Cevapları
Sedimantasyon tahlili ile kanda eritrositlerin(alyuvarların) çökme hızları ölçülür. Bu ölçüm sonucuna göre doktorlar bazı hastalıkların nedenleri…
CPK Yüksekliği Nedir? CPK Testi Yüksekliği Nedenleri
CPK testi CK testi olarak da adlandırılabilir. CPK yülsekliği normal bir durum değildir ve bazı hastalıklarda görülebilir.CPK testi, normal değerleri ve yüksekliği konusunda aşağıdaki…
CK Yüksekliği Nedir? CK Testi Yüksekliği Nedenleri
Kanda CK testi CPK testi olarak da adlandırılabilir.Biyokimya laboratuvarlarında damardan alınan kan örneğinden çalışılmaktadır.CK testi sonucunun normal değerlerden yüksekliği farklı…
Kalp Kastalıklarının Tanısında Kullanılan Efor Testi Nedir?
Efor testi en çok koroner yetersizlik (kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması) tanısının koyulması amacıyla yapılır.Efor testini kardiyoloji uzmanları yorumlamalıdır.
Anti Gliadin IgG ve IgA Testi (AGA) Nedir?
Anti Gliadin IgG ve IgA Testi gluten enteropatisi (Çölyak hastalığı) hastalığı tanısında kullanılan testlerdir.Bu testler kısaca AGA testi olarak da isimlendirilir.
APTT Testi Nedir? APTT Yüksekliği Hangi Hastalıklarda Görülür?
APTT testi genel olarak pıhtılaşma sisteminin bozukluklarının tanısında kullanılan bir koagulasyon testidir.Hematoloji laboratuvarlarında otomatik cihazlarla yapılır.
Hepatit B Test ve Tahlilleri Nasıl Yorumlanır?
Hepaptit B hastalığı akut veya kronik olarak gözlemlenebilir. Yapılan kan tahlil sonuçlarına göre doktorlar hastalığın seyri ve takibi yönünden bilgi sahibi olur. Hepatit B…
Glutene Duyarlı Enteropati (çölyak hastalığı) Testi Nedir ?
Gluten enteropatisi olarak da bilinen Çölyak Hastalığı tanısında klinik bilgiler ve muayene bilgileri ile birlikte laboratuvar testlerinde gerek bulunmaktadır.Bu yazımızda glutene duyarlı…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com