Maruz Kalma ve Bulaş Yoluna Göre Enfeksiyonlardan Korunma ve Önlemler

Yayın Tarihi : 2018/06/27 00:59 • Güncelleme Tarihi : 2018/06/27 00:59 •
Enfeksiyon hastalıkları insan hayatı boyunca hemen herkesin defalarca karşılaştığı kimi zaman hafif kimi zaman da hayatı tehdit edebilen ciddi sağlık problemleridir
Maruz Kalma ve Bulaş Yoluna Göre Enfeksiyonlardan Korunma ve Önlemler

Enfeksiyon hastalıkları insan hayatı boyunca hemen herkesin defalarca karşılaştığı kimi zaman hafif kimi zaman da hayatı tehdit edebilen ciddi sağlık problemleridir.
Enfeksiyon hastalıklarına 4 temel mikroorganizma yol açabilmektedir.
Bunlar aynı zamanda enfeksiyonlara yakalanmamız açısından biyolojik risk etmenleridir.

Enfeksiyonlara yol açan biyolojik risk etmenleri nelerdir?

1.Bakteriler
2.Virüsler
3.Mantarlar
4.Parazitler

Her  enfeksiyon hastalığı kişide kendine özgü belirti ve işaretlerle seyreder.
Bunda hastalığa yakalanan kişinin cinsiyeti, yaşı, bağışıklık durumu, varsa sistemik hastalıkları gibi bir çok faktör rol oynamaktadır.
Bu faktörlere göre enfeksiyon hastalıklarının seyri ve klinik durumu değişebilmektedir.
Enfeksiyon hastalıklarının  en sık görülen genel ve temel belirtileri ise;  ateş, ishal, halsizlik, kas ağrısı ve öksürüktür.Bulantı, kusma, döküntü, boğaz ağrısı gibi belirtiler de kimi zaman bu enfeksiyonlara eşlik etmektedir.

Bu enfeksiyonlar hastalanan kişiye farklı yollarla geçebilmektedir.Damlacık yoluyla, hava yolu ile ve temas yolu ile enfeksiyon hastalıkları bulaşabilmektedir.
Her ne şekilde olursa olsun bulaşan enfeksiyonların hangi yollarla bulaşabileceği ve buna karşı alınabilecek önlemlerin bilinmesi insan sağlığı açısından son derece önemlidir.

Bulaşma yoluna göre geçebilecek ve maruz kalınabilecek enfeksiyonlar ile buna engel olabilecek önlemler aşağıda belirtilmiştir.


1.Damlacık yoluyla geçebilecek enfeksiyonlar ve alınması gereken önlemler
Damlacık yoluyla geçebilecek enfeksiyonlar; solunum yolu virüslerine (ör. İnfluenza ve parainfluenza virus, adenovirus, respiratuvar sinsityal virüs, human metapneumovirus, MERS-CoV, SARS-CoV) bağlı enfeksiyonlar ve boğmacadır. Ayrıca tedavi almamış ya da tedavinin ilk 24 saatinde olan Neisseria meningitidis enfeksiyonları ve A grubu streptokokların neden olduğu tonsillofarenjitlerdir.

Aşağıdaki kontrol önlemleri alınır:

• Hastayla temas öncesi ve sonrası el hijyeni uygulanır.• Hastaya tıbbi maske takılır.• Solunum yolu sekresyonlarının havaya saçılması veya sıçrama durumu varsa eldiven, kullanılır.• Solunum yolu sekresyonlarıyla temas ya da sekresyonlarla temas eden eşyalara dokunma sonrası eldiven çıkarılır ve el hijyeni uygulandıktan sonra yeni eldiven giyilir. Elde belirgin kirlenme varsa su ve sabunla yıkanmalıdır.

2.Hava yolu ile geçebilecek enfeksiyonlar ve alınması gereken önlemler

Hava yoluyla geçebilecek enfeksiyonlar; tüberküloz, kızamık, tüm lezyonlar kabuklanıncaya  kadar suçiçeği ve yaygın herpes zoster enfeksiyonlarıdır.

Aşağıdaki kontrol önlemleri alınır:

• Hastayla temas öncesi ve sonrası el hijyeni uygulanır.• Hastaya tıbbi maske takılır• Hasta ile temas etmeden önce maske takılır • Solunum yolu sekresyonlarıyla temas ya da sekresyonlarla temas eden eşyalara dokunma sonrası eldiven çıkarılır ve el hijyeni uygulandıktan sonra yeni eldiven giyilir. Elde belirgin kirlenme varsa su ve sabunla yıkanmalıdır.

3. Temas yoluyla geçebilecek enfeksiyonlar ve alınması gereken önlemler

Temasla bulaşan enfeksiyonlar; Hepatit A, rotavirüs, herpes simpleks virüs enfeksiyonları, enteroviral enfeksiyonlar, respiratuvar sinsityal virüs, parainfluenza virüs enfeksiyonları, çiçek ve viral hemorajik ateşler (Lassa, Marburg, Kırım-Kongo, Ebola ve diğer), Enterohemorajik E. coli (EHEC), Clostridium difficile ve shigella enfeksiyonları ve deri şarbonu, deri difterisi, impetigo, bit, zona ve uyuzdur. Temas izolasyonu, aşağıdaki durum ve/veya hastalıklardan herhangi biri varsa da uygulanır:• Gaita inkontinansı ( hastanın altına kaçırması)• Yaygın döküntü varlığı• Açık yara varlığı• Kolostomi varlığı (barsağın torbaya bağlandığı hastalar)

Aşağıdaki kontrol önlemleri alınır:

• Hastaya dokunmadan ve eldivenler giyilmeden önce el hijyeni uygulanır.• Hasta çevresi ya da eşyaları ile temas edileceğinde eldiven giyilir. • Hastalarla temastan sonra sabun ve su ile yıkanmalıdır. 

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?