Tetanos Nedir?

07.03.2017 07:47
Tetanos merkez sinir sisteminin et­kilendiği akut bir enfeksiyon hastalığı­dır
Tetanos Nedir?
A

Tetanos merkez sinir sisteminin et­kilendiği akut bir enfeksiyon hastalığı­dır. Önce çiğneme kaslarında, daha sonra kalça, kol, bacak ve gövde kasla­rında ağrılı kasılmalara yol açmaktadır.
Tetanos etkeni, sporlu bir bakteridir. Bu bakteri uygun koşulların yokluğunda dinlenme evresine girer ve yıllarca sürebilen bu dönemin ardın­dan yine uygun koşul bulduğunda yeniden etkinleşerek çoğalır. Tetanos basili doğada son derece yay­gın olarak bulunmaktadır. Toprakta, suda ve hatta havada bol miktarda bulunur. Başta otçul hay­vanlar, özellikle de atlar olmak üzere hayvanların sindirim sisteminde yaşar ve dışkıyla dışarı atılırlar. Bu nedenle kırsal ke­sim yollarındaki tozlar ve hayvan dışkı­sının gübre olarak kullanıldığı tarla ve bahçe toprağı başlıca bulaşma yollarıdır. Mikrobun varlığını sürdüre­bilmesini sağlayan iklim koşulları ve toprağın cinsi gibi etkenler hastalığın yayılmasında rol oynamaktadır. İnsan doğduğu andan başlayarak bütün yaşamı boyunca hastalığın bulaş­masına açıktır. Hastalığı geçirmiş olmak bile bağışıklık sağlayamaz. Tetanos sosyoekonomik açıdan az­gelişmiş ülkelerde çok yaygın, aşının kitlesel olarak uygulandığı gelişmiş ül­kelerde ise gittikçe daha az görülen bir hastalıktır olmaktadır. Tetanos enfeksiyonunun deri ya da mukoza sıyrıkların­dan girmesi sonucunda hastalık ortaya çıkar. Toprak, dışkı ya da başka atıklarla kirlenmiş sivri cisimlerin ya da kıymık­ların yol açtığı yaralanmalar özellikle tehlikelidirler. Yaranın tetanos enfeksiyonu açısın­dan tehlikeli olup olmadığını belirle­mek için kesin ölçütler yoktur. Birçok insanda hastalık önemsiz sanılan ve normalde tetanos tehlikesi göstermeyen hafif bir yaralanma sonrasında gelişir. Dokulara ulaşan tetanos enfeksiyonu uzun süre etkinlik göstermeden can­lı kalabilmektedir. Mikrop ise yaranın bulunduğu yerde ka­lır ve hiçbir zaman vücudun öbür bölge­lerine ulaşamaz. Spor yeniden etkinleşip çoğalabilen basil biçimini aldığında zehir üretmeye başlar. Kan yoluyla hız­la bütün dokulara yayılan zehir özellik­le omurilik ve beyindeki sinir merkezle­rini etkilemektedir.
Tetanosun kuluçka dönemi birkaç gün­den başlayarak birkaç hafta ya da aya kadar uzayabilmektedir. Hastalığın ön belirtile­ri huzursuzluk, aşırı duyarlılık ve baş ağrısıyla sınırlandırılabilir. Ama tetanos basili vücuda hangi noktadan girerse girsin en önemli belirtiler değişmez. Ağrılı kas kasılmaları çiğneme kaslarından başla­yarak çene kilitlenmesine,bu­radan yemek borusuna yayılarak yutma güçlüğüne yol açmaktadır. Kasılma daha sonra ense ve sut kaslarına da yayılır. Bu ara­da kırıklık, genellikle ateş ve nabızda hızlanma gibi genel be­lirtiler de ortaya çıkar. Daha sonra bü­tün yüz kasları kasılmasıyla yüzde sü­rekli sırıtma ifadesi belirir. Gövde ve ense kaslarının sürekli kasılı kalması sonucunda baş geriye kayarak, gövde yay biçiminde öne doğru çıkar. Kas kasılmaları süreklidir, ama birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren şiddetli kriz dönemleri de olur. Hastalığın en azından başlan­gıç evrelerinde hastanın bilinci yerinde­dir ve zihinsel işlevleri normaldir. Ama ilk belirtilerin ortaya çıkmasından yak­laşık üç gün sonra zihinsel etkinlik ak­samaya başlar ve bu durum yaklaşık bir hafta sürer.
Tetanos tanısı yalnızca klinik bulgu ve belirtilere dayanılarak konulmaktadır. Laboratuvar testlerinin tanıya hiçbir yararı yok­tur. Tetanos hastasının yoğun bakım biri­minde tedavi görmesi gerekmektedir. Hastaya sakinleştirici ilaçlar verilerek genel ön­lemler alınır.
Tetanos bildirilmesi zorunlu hastalık­lardandır, ama hastaların öbür insanlar­dan ayrılması sağlığı korumadan çok tedavi amacına yöneliktir. Hastanın ya­tağının dezenfekte edilmesi fazla etkili ve önemli değildir. Ama ameliyat son­rasında ve lohusalık döneminde tetanos riski yüksek olduğundan ameliyathane­lerin dezenfekte edilmesi büyük önem taşımaktadır. Tetanos aşısı bütün bebek ve ço­cuklara birçok meslek grubu için zorun­ludur.

Bulumiya Nervoza Nedir? Zayıflatır Mı?
Bulumiya nervoza; tamamen psikolojik sebeplere dayanan yeme bozukluğudur
Çocukla Nasıl İletişim Kurulmalıdır?
Çocuğun ilk kişi münasebeti, konuşma adabı, psikolojik gelişimi ailede başlar
Cilt Kızarması Neden Olur?
Açık ten rengine sahip pek çok kişinin ortak sorunudur cilt kızarıklıkları
Kış Gebeliklerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
Gebelik; bebeğin, anne rahmine  düştüğü  ilk andan itibaren başlar
Saç Travması Nedir?
Saç travması; fazla kimyasal ve kinetik enerjiye maruz kalan saçların zayıflamasıdır
Öfke Halinde Alınan Kararlar Çocuğu Olumsuz Etkiler
Ailenin aldığı karar; çocuğun ailesine olan güvenin belirlenmesinde çok önemli bir ölçüttür
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com