A-Z Filtre

ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE)


Sarkoidozis tanısında kullanılır. Aktif sarkoidozisde ACE düzeyi >35 U/L olur.
ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE), akut ve kronik bronşit, pulmoner fibrozis, romatoid artrit, servikal adenit, konnektif doku hastalıkları, Gaucher hastalığı, hipertiroidizm, fungal hastalıklar ve histoplazmozisde de artabilir.

Normal Değer: 8-52 U/L Kullanımı: 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş