A-Z Filtre

ANTİ-MİTOKONDRİAL ANTİKOR (AMA)


Önemli bir otoantikor testidir. Primer bilier siroz tanısında kullanılır ama tanı konulduktan sonra hastalığın seyri hakkında bilgi vermez. Ayrıca CREST sendromu ve bazı diğer otoimmün hastalıklarda da gözlenebilir.

Normal Değer: Negatiftir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş