A-Z Filtre

ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST, SGOT)


Sık olarak istenen bir karaciğer fonksiyon testidir.
Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır.
Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, kolestatik ve obstrüktif sarılık, kronik hepatitler, enfeksiyoz mononükleoz, kalp veya iskelet kası nekroz veya travması, kalp veya iskelet kası inflamatuar hastalıkları, akut MI, ağır egzersiz, kalp yetmezliği, ciddi yanıklar, hipotiroidizm, intestinal obstrüksiyon, malign hipertermi ve talasemi majorde serum AST düzeyi artar.

Normal değerleri aşağıda verilmiştir.

 0-7 gün           25-70 IU/L
 7 gün-1 yaş     15-60 IU/L
 2-12 yaş          15-50 IU/L
 13-15 yaş         10-45 IU/L
 16-60 yaş         10-42 IU/L
 60 yaş ve üstü: 12-50 IU/LBu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş