A-Z Filtre

FAKTÖR IX (Antihemofilik faktör B, Christmas faktör, Otoprotrombin II)


Kalıtsal faktör IX eksikliği (Hemofili B), sekse bağlı geçiş gösteren, kanama diyatezi ve düşük plazma faktör IX aktivitesi ile karakterize bir bozukluktur. Başlıca erkekler etkilenirken, kadınlar taşıyıcıdır. 1:25000 sıklıkta görülür.
Etkilenmiş bireylerde aPTT uzamışken PT normaldir. Akkiz faktör IX eksikliği ise, oral antikoagülan kullanımı, şiddetli karaciğer hastalığı ve K vitamini yetersizliğinde gözlenir.

Normal Değer: Normal aktivitenin %50-150’si 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş