a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

SAFRA ASİTLERİ

Genel olarak gastroenteroloji doktorlarınca istenen tahlillerdir.
Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır…
Devamını Oku

SALİSİLAT (Asetilsalisilik asit, ASA, Salisilik asit)

İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Analjezik konsantrasyon 2-10 mg/dl
Anti inflamatuar konsantrasyon 15-30 mg/dl
Toksik konsantrasyon…
Devamını Oku

SALMONELLA KÜLTÜRÜ (Selektif Salmonella kültürü)

Salmonella bakterisinin izolasyonu amacıyla yapılan bakteriyolojik tahlildir.


Devamını Oku

SCL-70 ANTİKORLARI

Oto immün hastalıkların tanısında kullanılan tahlillerden biridir.
Skleroderma tanısında kullanılan ENA grubu antikorlardan biridir ve topoizomeraz…
Devamını Oku

SEDİMENTASYON TESTİ VE TAHLİLİ

Eritrosit çökme hızı olarak da bilinir.Bayanlarda 1 saatte 20mm ve üstü,erkeklerde ise 1 saatte 15 mm ve üstü yüksek…
Devamını Oku

SEKS HORMON-BİNDİNG GLOBULİN (SHBG, Testesteron-estradiol-binding globulin, TeBG)

Testesteron ve östrojenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Hipertiroidizm, anoreksia nervosa, gebelik ve sirozda…
Devamını Oku

SELENYUM (Se)

Retiküloendotelial neoplazi ve endüstriyel selenyum toksisitelerinde kan Se düzeyi artarken, gastrointestinal sistem kanserleri, malnutrisyon, total…
Devamını Oku

SEMEN KÜLTÜRÜ (Sperm Kültürü)(Ejakülat kültürü, sperm kültürü)

Sperm diğer adıyla da semende enfeksiyon etkeni olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu.amacıyla uygulanır.
Klinik olarak çok anlamlı…
Devamını Oku