A-Z Filtre

SEROTONİN (5-OH triptamin)


Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde kullanılan bir testtir.Serum ve idrardan alınan örneklerle yapılabilir.

Normal Değerleri aşağıda belirtilmiştir:
Serum 50,00-230,00 ng/ml
24 saatlik idrar 26,60-182,20 ng/gün


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş