IGF-1 Testi (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1) Nedir?

29.08.2018 10:02 | Güncelleme: 11.05.2020 09:46 | Yazar: Dr. Cem Argun
IGF-1 testi ( İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1) büyüme bozukluklarının nedenlerinin araştırılmasında genellikle endokrinoloji uzmanlarınca istenen bir tahlildir.
IGF-1 Testi (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1) Nedir?
A

IGF-1 Testi Nedir?

IGF-1 testi ( İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1) büyüme bozukluklarının nedenlerinin araştırılmasında genellikle endokrinoloji ve/veya çocuk endokrinoloji  uzmanlarınca istenen bir tahlildir. Somatomedin C de IGF-1 testinin diğer adıdır.
IGF-1 beyinde hipofiz bezinin işlevleri ve varsa bozukluk hakkında da fikir vermektedir.Ancak bu tahlil büyümede etkin olan Growth Hormon ( GH) eksikliği tanısı yönünden ise  bilgi vermemektedir. IGF-1 testi genellikle GH stimülasyon testi ile beraber istenmektedir.
IGF-1test değerleri ile GH değerleri, GH  duyarsızlığına dair de bilgi verebilir. IGF-1 testi yavaş büyüme ya da  ve boy kısalığı  ile birlikte GH eksikliği görülenlerde istenen bir tahlil yöntemidir.Ekseriyetle GH stimülasyon testi ile beraber değerlendirilir.
IGF-1,  hipofiz bezinin az çalıştığından şüphelenilen hastalar ile büyüme hormonu tedavisi görenleri takip etmek amacıyla da çalışılan bir tahlil yöntemidir.

IGF-1 Düşüklüğü Hangi Durumlarda Olur?

IGF-1 düşüklüğünde  GH eksikliği veya GH’a duyarsızlık olması akla gelir.
Bu tablo çocukta görülürse GH eksikliği boy kısalığına ve/veya gelişme geriliğine etken olmuş olarak düşünülür.
GH içeren ilaçlarla  tedavi uygulanabilir.
Erişkinlerde ise, yaşlanmayla ilgili olarak IGF-1 üretimde azalma görülebilir.Bu sonuç GH eksikliğini veya duyarsızlığını düşündürebilir.

IGF-1 seviyesindeki düşüklük  hipofiz fonksiyonunda bir azalmayla ilişkilidir:Buna hipopitüitarizm adı verilir.
Hipofiz fonksiyonundaki azalma  genetik rahatsızlıklar  nedeniyle de görülebilir.Ayrıca kafa travması, geçirilmiş enfeksiyonlar da hipofiz bezi fonksiyon bozukluğu etkenleri arasındadır.o

IGF-1 düşüklüğü;  beslenme eksikliği, çeşitli koronik hastalıklar ( böbrek, karaciğer vb.) ve yüksek doz östrojen kullanımına da bağlı olabilir.

IGF-1 Yüksekliği Hangi Durumlarda Olur?

IGF-1 yüksekliği, GH hormonu salımında artış olduğunu gösteren bir bulgudur.İnsanlarda GH seviye ve salınımı  gün boyunca değişiklik arz eder. IGF-1 değerleri kandaki gerçek GH miktarını göstermez.Ancak otalama olarak GH üretimini konusunda bilgi verir.
GH ve IGF-1 değerlerinin birlikte yüksek olması, gebelikte ve ergenlik dönemlerinde olağandır.
Bunun dışında bu yükseklik hipofiz tümörleri nedeniyle de olabilir.Bu tümürler çoğunlukla benign yani iyi huylu tümörlerden oluşmaktadır. Bu tür bir şüpheli durumda hastayı takip eden doktor hipofiz tümörü varlığı açısından hipofiz mr tahlili isteyebilir.

 

Pelvimetri Nedir? Amacı Nedir?
Pelvimetri, kadınlarda pelvis kemik açıklığının ölçülmesidir.Gebelik  için önem arz eden bir ölçüm aracıdır.Pelvimetri ölçümü…
Gaitada (dışkıda) Nişasta Neden Görülür?
Yetişkinlerde normalde dışkıda sindirilmemiş nişasta yer almaz. Gaita tahlilinde nişasta görülmesi normal bir durum değildir.
Kanda Ürik Asit Yüksekliği
Ürik asit; pürin adı verilen,  DNA ve RNA’nın temel yapı taşını oluşturan metabolizmanın son ürünüdür.
Boğaz Kültürü Neden Yapılır?
Boğaz kültür testi ile  özellikle A grubu Streptokok bakterilerine bağlı ve halk arasında Beta mikrobu olarak da bilinen boğaz enfeksiyonlarının tanısı kolaylıkla konulmaktadır.
ANA Tahlili Paterni Değerlendirmesi
ANA testi; otoimmün hastalıkları tanısında kullanılan bir tahlildir. IFA yöntemiyle yapılan ANA testlerinde, test paterninin değerlendirilmesi klinik yönden önem taşır.
Toxo IgG Ve Toxo IgM Testi Nedir?
Toxo IgG Ve Toxo IgM Testleri, Toxoplazma enfeksiyonunda tanı amacıyla doktorlarca istenen tahlillerdir.
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com