Meslek Hastalığı Nedir?

Yayın Tarihi : 2018/02/02 12:08 • Güncelleme Tarihi : 2018/02/02 12:08 •
Meslek hastalıklarısigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan birsebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreklihastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hali olarak tanımlanmaktadır
Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalıklarısigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan birsebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreklihastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hali olarak tanımlanmaktadır.

Gelişmekte olan bir ülkeolarak günümüzün minimum 3’te 1’ inive hayatımızın %40 ‘ını işte geçiriyoruz. Ortalama %80 imiz de ağır vetehlikeli işlerde çalışıyor. Bu durum meslek hastalıklarının çalışanlaraetkisinin daha da artmasına sebep olmakta.

Fakat kayıtlara baktığımızdameslek hastalığının oranlarını çok düşük olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi bukonuda farkındalığın çok düşük olması ve kayıtlara girilmemesidir. Çalışanlarolarak bu konuda bilgilenmeli ve etrafımızı bilgilendirmeyi bir görev olarakgörmeliyiz.

Yapılan araştırmalardabirçok çalışma alanında meslek hastalığı tehlikesi ile karsı karşıya kalmaktaolduğumuzu göstermektedir. Meslek hastalıklarını sınıflandırmamız gerekirse.

 

-Gürültü, titreşim,aydınlanma, ısı, nem, tozlar, radyasyon, basınç gibi fiziksel etkilere maruzkalarak

- Madenler, solventler,zehirli gazlar, asit ve alkaliler, pestisitler, plastik maddeler, tozlar gibikimyasal maruziyetlerinde.

-Brusella, şarbon, veba,KKKA, gibi biyolojik risk durumlarında

-İş güvencesizliği, gelecekkaygısı, iş stresi, şiddet gibi psikolojik durumlarda

-Uzun çalışma süreleri,yorgunluk, duruş bozuklukları, ağır yük taşıma ve kaldırma gibi ergonomik bozukluklardameslek hastalıklarına sebep olmaktadır.

Bu durumlarda çalışanameslek hastalığı tanısı SGK İl Müdürlüğüne bireysel başvuruyla, yetkili birhastaneye sevk ile konur.Tanı konduktan sonra işverene giderek, SGK’yabaşvurması istenir. İşveren  bildirimyaptıktan sonra. İşyeri teftişleri, analizler ile bir dosya tamamlama sürecibaşlar. Dosya SGK Meslek Hastalıkları Tanı Kurulu’na gider, onaylanırsa bir işgöremezlik oranı belirlenir. Oran yüzde 10’u geçerse iş göremezlik ödeneğibağlanır ve meslek hastalığı kesinleşirmiş olur.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?