a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

FAKTÖR II (Protrombin aktivitesi)

Protrombin zamanı ile aynı test olarak değerlendirilmemelidir. Herediter protrombin yetersizliği oldukça nadir görülen bir koagülasyon bozukluğudur.…
Devamını Oku

FAKTÖR IX (Antihemofilik faktör B, Christmas faktör, Otoprotrombin II)

Kalıtsal faktör IX eksikliği (Hemofili B), sekse bağlı geçiş gösteren, kanama diyatezi ve düşük plazma faktör IX aktivitesi ile karakterize bir bozukluktur.…
Devamını Oku

FAKTÖR V (AC globulin; Labil faktör, Plazma akseleratör globulin, Proakselerin)

Kalıtsal faktör V yetersizliği olan hastalarda (parahemofili) anormal kanamalar gözlenir ve pıhtılaşma zamanı, PT ve aPTT testlerinde uzamalar tespit…
Devamını Oku

FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ (FV-Leiden, FV eksikliği, F5)

Aktive protein C (APC), antikoagülan özelliğe sahip bir serin proteazdır. Normal hemostaz sırasında APC, factör Va ve VIIIa’nın proteolitik inaktivasyonunu…
Devamını Oku

FAKTÖR VII (Otoprotrombin I, Prokonvertin, Stabil Faktör)

Faktör VII eksikliği, nadir görülen, otozomal resesif geçişli kalıtsal bir bozukluktur. Etkilenen bireylerde PT uzamışken, aPTT normaldir.
Klinik…
Devamını Oku

FAKTÖR VIII (Antihemofilik faktör)

Önemli bir hematoloji tahlilidir.
Herediter faktör VIII eksikliği (Hemofili A) sekse bağlı geçiş gösteren ve kanamaya eğilimle karakterize bir bozukluktur.…
Devamını Oku

FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR (Bethesda titresi)

Faktör replasman tedavisi alanlarda veya spontan olarak (doğum sonrası, immünolojik bozukluklar, antibiyotik kullanımı, maligniteler, ileri yaş) faktör…
Devamını Oku

FAKTÖR X (Stuart faktör, Otoprotrobin C, Otoprotrombin III)

Kalıtsal faktör X eksikliği olan hastalarda PT ve aPTT uzamış, TT ise normaldir.
Faktör X eksikliği otozomal resesif geçiş gösterir. Akkiz faktör…
Devamını Oku