A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


Kalsiyum , Ca

Kalsiyum testi çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metas...

Devamını Oku

KATEKOLAMİNLER

Hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır.
Selektif...

Devamını Oku

KREATİN KİNAZ, MB (CK-MB)

Özellikle, AMI( akut myokard infarktusu)  tanısında kullanılır.
CK/CK-MB oranı tercih edilir.  AMI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye ba...

Devamını Oku

KREATİNİN (İdrar)

Kreatinin testi  böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan bir biyokimya tahlilidir.

Yaş Gruplarına ve Cinsiyete G...

Devamını Oku

KREATİNİN (Kan)

Kreatinin kan testi böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.Biyokimya testidir.
Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler...

Devamını Oku

KABAKULAK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Mumps antikorları IgM ve IgG)

Kabakulak (Mumps) IgM akut enfeksiyonu, IgG ise doğal veya aşılama ile kazanılan bağışıklığı gösterir.ELİSA yöntemi ile çalışılma...

Devamını Oku

KADMİYUM (Cd)

Kadmiyuma maruz kalan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.İş sağlığı ve güvenliğinde de koruyucu amaçl...

Devamını Oku

KALSİTONİN (Tirokalsitonin, hCT)

Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Ekseriyetle endokrinoloji uzm...

Devamını Oku

Kalsiyum (Ca) Tahlili

 Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metastazları, çe...

Devamını Oku

KALSİYUM (İdrar)

Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vita...

Devamını Oku

KAN GRUPLARI ve Rh TAYİNİ (ABO grupları)

Kan grupları ve Rh tiplendirmesinin yapılmasında kullanılır.

...

Devamını Oku

KAN KÜLTÜRÜ (Hemokültür)

Özellikle hastanede yatan hastalarda enfeksiyon şüphesi olduğundan kandan alınan örnekte enfeksiyon bulunup bulunmadığını ortaya koyan mi...

Devamını Oku

KAN Ph

Asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılan bir kan tahlilidir.
Normal Değer: 7,35-7,45'dir.

...

Devamını Oku

KANAMA ZAMANI

Klasikleşmiş bir hematoloji testidir.Günümüzde yerini kanama pıhtılaşma zamanını inceleyen INR,APTT ve PT gibi testlere bırakmaktadır.<...

Devamını Oku

KANDA PLASMODİUM ARAŞTIRILMASI

Sıtma hastalığı araştırılmasında kullanılmaktadır.Sıtma paratizinin araştırılması, Plasmodium araştırılması amacıyla uygulanmak...

Devamını Oku

KAPPA HAFİF ZİNCİR (idrar) (Kappa light chain-idrar)

 Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanı...

Devamını Oku

KAPPA HAFİF ZİNCİR (Kappa light chain-serum)

Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immünglobulin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır.
Kappa/Lamb...

Devamını Oku

KARBAMAZEPİN (Tegretol)

İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 5-10 mg/ml
Toksik konsantrasyon >15 mg/ml 

...

Devamını Oku

KATEKOLAMİNLER (İdrar)

Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini art...

Devamını Oku

KATEKOLAMİNLER (İdrar)

Hipertansiyon araştırılmasında sıklıkla kullanılan tahlillerdir.Epinefrin, norepinefrin ve dopaminden oluşmaktadır.
Katekolamin üretim...

Devamını Oku

KETOSTEROİDLER (17-KS)

Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır.
Bununla ...

Devamını Oku

KİST HİDATİK İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON TESTİ (Echinococcus serolojik testi)

Echinococcus hastalığı için serolojik tarama testi olarak kullanılır.
Hastanın exposure öyküsü, kliniği ve radyolojik verileri ış...

Devamını Oku

KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococcus spesifik IgE)

Kist hidatik olarak da bilinen  Echinococcus hastalığı için tarama testi olarak kullanılır.

Normalde negatif olmalıdır.

...

Devamını Oku

KİSTİK FİBROZ (CF) BAĞLANTI ANALİZİ (CF, CFTR)

Kistik fibrozis  tanısınde kullanılan bir tahlildir.
Klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşen, fakat mutasyonun tespit edilemediği ...

Devamını Oku

KİSTİK FİBROZ (CF) MUTASYON ANALİZİ (CF, CFTR)

Hastada kistik fibrozise neden olan mutasyonun tespit edilmesini sağlar.

...

Devamını Oku

KIZAMIK ANTİKORLARI IgM ve IgG (Rubeola IgM ve IgG)

Kızamık virüsüne bağlı enfeksiyonun varlığının ve muhtemel evresinin belirlenmesinde kullanılır.
ELİSA yöntemi ile çalışılan s...

Devamını Oku

KLORÜR (CI)

Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılan biyokimyasal bir testtir.
Dehidratasyon, renal tübü...

Devamını Oku

KLORÜR (İdrar)

Normalde idrardaki klor miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır. Artmış tuz alımı, herhangi bir nedene bağlı masif diürez, potasyum kay...

Devamını Oku

KLORÜR (Ter) (Ter testi, iyontoferez)

Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozisli hastalarda terdeki tuz kaybı anormal derecede yüksektir.
Atılım, normal kişile...

Devamını Oku

KOMPLEMAN C3 (C3)

Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleşir. C3 düzeyindeki artışlar akut i...

Devamını Oku

KOMPLEMAN C4 (C4)

C4 akut faz reaktanlarından biridir.
Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır.
İnsan vücudundaki kompleman sistemindeki hastalıkla...

Devamını Oku

KOPROPORFİRİN

Porfiriaların etyoloji ve tipinin belirlenmesi ve obstrüktif sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır. Kurşun zehirlenmesi, karaciğer h...

Devamını Oku

KORTİZOL (Hidrokortizon, Compound F)

Hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılan bir hormon testidir.
Genellikle endokrinoloji doktorlarınca ist...

Devamını Oku

KORTİZOL (İdrar) (İdrarda serbest kortizol)

Cushing sendromunun tanısı için sensitivite ve spesifitesi en yüksek olan testtir.Bu nedenle klinikte önemi büyük bir laboratuvar testidir.<...

Devamını Oku

KREATİN

Sıklıkla istenen bir biyokimyasal kan testidir.Kreatin değerinin yüksek ve düşük çıktığı durumlar aşağıda belirtilmiştir.
Diyetl...

Devamını Oku

KREATİN KİNAZ (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz)

İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.
Akut Myocard Infarktüsü, progresif musküle...

Devamını Oku

KROM (Cr)

Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.

Normal Değer:
Tam Kan 2,8-45,0 mg/L
24 saatlik idrar 0,1-2...

Devamını Oku

KRYOFİBRİNOJEN

Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek ...

Devamını Oku

KRYOGLOBULİN

Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır.
Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kol...

Devamını Oku

KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ

Kulak enfeksiyonları tanısında istenen mikrobiyolojik bir kültür testidir.
Patojen bakteri ürememelidir.  
 Kulak akıntısına neden...

Devamını Oku

KURŞUN (Pb)

Özellikle kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilgili işlerde çalışıp kurşuna ...

Devamını Oku