A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


VAJİNAL KÜLTÜR (Servikovajinal kültür)

Mikrobiyolojik bir tahlildir.
Vajinal enfeksiyon şüphesinde uygulanır.
Kadınlarda; Candida, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, Gardn...

Devamını Oku

VDRL TESTİ (Venereal disease research lab testi)

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olan Sifilis tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir.
Sadece erken ve geç dönem sifilis lezy...

Devamını Oku

VİTAMİN B12 (Vit B12, Siyanokobalamin)

Sıklıkla istenen biyokimyasal bir tahlildir.Temel olarak B12 vitamini eksikliğinin tanısında kullanılır Hematopoezis ve normal nöronal fonk...

Devamını Oku

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)

Lipid metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılan biyokimya testidir.

Normal Değerleri yaşa göre değişebilir
0-3 yaş 7,...

Devamını Oku

Vajen Kültürü (VAJİNAL KÜLTÜR) (Servikovajinal kültür)

Vajinal enfeksiyonlar,vaginit tanısında kullanılır.
Kadın doğum doktorlarınca sıklıkla istenir.
Kadınlarda; Candida, Trichomonas, N...

Devamını Oku

VALPROİK ASİT

Tedavide kullanılan Valproik asit düzeyinin takibinde araştırılır.
İlaç düzeyi gösteren bir tahlildir.
Normal Değer:
Terapöt...

Devamını Oku

Valproik Asit Düzeyi

Sara, epilepsi tedavisinde  kullanılan Valproik Asit ilacının düzeyinin takibinde kullanılır.

Normal Değer:
Terapötik konsa...

Devamını Oku

VANİLMANDELİK ASİT (VMA, 3-Metoksi, 4-Hidrosimandelik asit)

Özellikle yüksek tansiyona neden olan Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid t...

Devamını Oku

VARİCELLA ZOSTER ANTİKORLARI IgM ve IgG

Su çiçeği tanısında kullanılan serolojik ELİSA testleridir.
Önceden geçirilmiş veya yeni geçirilmiş su çiçeği enfeksiyonu yönün...

Devamını Oku

Varicella ZosterVirusu (VZV)ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)

Su çiçeği hastalığının serolojik yöntemle  tanısında yaygın olarak kullanılır.
Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olar...

Devamını Oku

VAZOPRESSİN

ADH hormonu olarak da bilinir.
Normal Değer: 0-8 pg/ml'dir.

Vazopressin testinin kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir: 
E...

Devamını Oku

VDRL TESTİ (Venereal disease research lab testi)

Cinsel hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan bir tahlildir.
Sifilis tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir. Sadece erken ve g...

Devamını Oku

VİBRİO KÜLTÜRÜ (Kolera kültürü)

Kolera hastalığı tanısında kullanılan bakteriyolojik bir tahlildir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulan bir bakteriyolojik kültür tahl...

Devamını Oku

VİBRİO KÜLTÜRÜ (Kolera kültürü)

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında Kolera tanısında kullanılmaktadır. 

...

Devamını Oku

VİTAMİN A (Vit A, Retinol)

Malabsorbsiyon sendromu ayırıcı tanısında ve A vitamini seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılır.
Biyokimya testidir.

Normal ...

Devamını Oku

VİTAMİN A (Vit A, Retinol)

Malabsorbsiyon sendromu ayırıcı tanısında ve A vitamini düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan biyokimyasal bir tahlildir.

Nor...

Devamını Oku

VİTAMİN B12 (Vit B12, Siyanokobalamin)

Vitamin B 12 sıkça istenen bir tahlil olup normal değerleri aşağıda verilmiştir:

7 gün den küçük yeni doğanlarda:160-1300 pg/ml

Devamını Oku

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C)

Vitamin C (askorbik asit testi) C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Bir biyokimyasal tahlil türüdür...

Devamını Oku

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C)

Bu test; C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Vitamin C, nöropeptitler, adrenal kortikal steroid horm...

Devamını Oku

VİTAMİN D3 (Vit D3, 25-Hidroksi kolekalsiferol, 25 (OH) Kalsiferol, Kalsiferol)

Temel olarak insanlarda D vitamini düzeyinin ölçülmesinde kullanılan bir biokimya tahlilidir.
D vitamini,kalsiyum ve fosfor metabolizması ...

Devamını Oku

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E)

Vitamin E testi sıklıkla istenen bir tahlil değildir.Biyokimya laboratuvarlarında doktorların istekte bulunması halinde çalışılır.
E ...

Devamını Oku

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E)

E vitamini, insanlarda lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için öneme sahip bir antioksidandır.
Malabsorbsiyon, prematüre infantl...

Devamını Oku

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)

Kan yağları ile ilgili bir biyokimya kan testidir.
Normal Değerleri aşağıda verilmiştir:
 0-3 yaş      : 7,30 mg/dl

Devamını Oku

VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)

Hematoloji laboratuvarlarında çalışılan bir testtir.
Akkiz (sonradan olma)  veya konjenital (doğuştan) von Willebrand hastalığının (...

Devamını Oku

VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)

Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin tak...

Devamını Oku

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)

Aktif veya geçirilmiş su çiçeği (varicella zoster) enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır.
Su çiçeği döküntül...

Devamını Oku