A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


TİROİD-STİMULATİNG HORMON (TSH, s-TSH, Tirotropin)

Tiroid bezi hastalıkları tanı ve takibinde en sık istenen tahlillerden biridir.
Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tedavi tak...

Devamını Oku

TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE TESTİ

Gebelikte geçirilen primer enfeksiyon konjenital toksoplazmozise neden olabilir.
Avidite testi enfeksiyonunun başlangıcının 4 aydan daha...

Devamını Oku

TRİGLİSERİT (TG)

Sıklıkla istenen biyokimyasal bir kan tahlilidir.Vücudumuzdaki kan yağları hakkında bilgi verir.
Hiperlipideminin  tanı ve değerlendi...

Devamını Oku

TROMBOSİT (Platelet sayısı)

Hemogram yani kan sayımı parametrelerinden biridir. Koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
...

Devamını Oku

TROPONİN T

Yaygın olarak kalp krizi (AMI) tanısında kullanılır. Sensitivitesi troponin I’ya göre daha yüksektir.
AMI’dan 2-6 saat sonra yüks...

Devamını Oku

TACROLİMUS (FK506)

İlaç düzeyini ölçen bir tahlildir.İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Normal Değer:
 Terapötik konsantrasyon 5-20 ng/ml
 ...

Devamını Oku

TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)

İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

İdrar enfeksiyonu, taş düşürme, kum dökme ve b...

Devamını Oku

TAM KAN SAYIMI (Complete blood count, CBC, Hemogram)

Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın genel sağlık durumu hakkında...

Devamını Oku

TANATOFORİK DİSPLAZİ (TD) MUTASYON ANALİZİ

Tanatoforik Displazi doğumu takip eden ilk saatler içinde ölümle sonuçlanan kalıtsal bir hastalıktır.
Hastalık, akondroplazinin allelki...

Devamını Oku

TEK MUTASYON ANALİZİ

Genetik laboratuvarlarında yapılan bir incelemedir.İndeks vakanın hastalık fenotipini göstermesine neden olan mutasyonun ailede bulunduğu du...

Devamını Oku

TEKSİFLE ARB ARANMASI (Tbc basil aranması, Aside dirençli basil aranması)

Tüberküloz tanısında kullanılan bakteriyolojik testlerden biridir.Sıklıkla uygulanmaktadır.
Her mikroskobi alanında 1-9 basil (+4) Poz...

Devamını Oku

TEOFİLİN

İlaç düzeyi takibinde kullanılan biyokimyasal bir analizdir.
Normal Değer: Terapötik konsantrasyon 5-20 mg/ml
               ...

Devamını Oku

TESTESTERON (Serbest)

Sıklıkla istenen bir hormon tahlilidir.Normal değerleri, kullanım alanlarıı ve yorumlanması aşağıda belirtilmiştir:

Normal De...

Devamını Oku

TESTESTERON (Total)

Testesteron her iki cinste de sıklıkla istenen bir hormon tahlilidir.Testesteron normal değerleri ve klinik kullanımına dair aşağıda detayl...

Devamını Oku

TİROGLOBULİN (Tg)

Tiroid kanserli hastaların takibinde kullanılır.
Folliküler ve papiller tiroid karsinomları, hipertiroidizm ve subakut tiroiditte tiroglob...

Devamını Oku

TİROİD MİKROZOMAL ANTİKOR (Anti-mikrozomal antikor, Anti-M)

Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Hashimoto tiroiditi, tiroid karsinomları, hipotiroidizm, pernisyöz anemi ve Grav...

Devamını Oku

TİROİD PEROKSİDAZ ANTİKORLARI (TPO antikorları)

Otoimmün tiroid hastalıklarının (Hashimato troiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb) tanısında kullanılır.
Otoimmün tiroi...

Devamını Oku

TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)

TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG), T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir.
Genellikle TSH düzeyi ile uyu...

Devamını Oku

TOKSOPLAZMA ANTİKORLARI IgM, IgG ve TOTAL ANTİKOR

Özellikle gebelik dönemindeki kadınlarda yapılan testlerdir.Rahim içi enfeksiyon durumunda bebeğe zarar veren bir enfeksiyon olduğundan sık...

Devamını Oku

TOKSOPLAZMA PCR

Son derece duyarlı ve güvenilir bir testtir. Toxoplasma gondii’ye ait B1 geninin PCR ile tespit edilmesi prenatal toksoplazma enfeksiyonunun ta...

Devamını Oku

TOTAL ASİT FOSFATAZ (TAF, TAP)

Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Prostat dışındaki bazı dokularda da (karaciğer dalak, eritrositler, trombositle...

Devamını Oku

TOTAL EOZİNOFİL SAYISI (Eozinofil sayısı)

Eozinofil bir akyuvar türüdür.Kan sayımı parametrelerinden biridir.Temel olarak allerjik hastalıkların tanısında yol göstericidir.
Kli...

Devamını Oku

TOTAL PROTEİN (BOS)

Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Menenjit ve ensefalomyelit gibi kan-beyin bariyerinin bozulduğu durum...

Devamını Oku

TOTAL PROTEİN (İdrar)

Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Glomerüler ve tübüler zedelenmeler ile aşırı üretime bağlı olarak (ör.gammopatiler) pr...

Devamını Oku

TOTAL PROTEİN (TP)

Nutrisyonel durumun (beslenme) değerlendirilmesi ile böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
Hiperimmünoglobulinemi,...

Devamını Oku

TOTAL T3 (Total triiodothyronine, TT3)

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır. Kronik hastalığı olan veya uzu...

Devamını Oku

TOTAL T4 (Total tiroksin, TT4)

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır.
Tiroksin replasman tedavisi alan ...

Devamını Oku

TPIHA (TPHA, Treponema pallidum hemaglütinasyon testi)

Cinsel yolla bulaşan Sifilisin serolojik teşhisinde doğrulama testi olarak kullanılır. Tedavi takibinde değeri yoktur.

...

Devamını Oku

TRANSFERRİN (Siderofilin, Tf)

Plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir.
Demik eksikliği anemisi, gebelik, östrojen kullanımı ve her türlü iltihabi durumd...

Devamını Oku

TRİCHOMONAS KÜLTÜRÜ

Bakteriyolojik bir analizdir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır.Trichomonas vaginalisin üretilerek belirlenmesinde kullanılır. Belirlen...

Devamını Oku

TRİKLOROASETİK ASİT (TCA)

Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.
Normal Değer: <50 mmol/L 

...

Devamını Oku

TRİKLOROETANOL (TCE)

Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

Normal Değer: <50 mmol/L'dir.
<...

Devamını Oku

TROMBİN ZAMANI (Trombin pıhtılaşma zamanı)

Bir hematoloji testidir. Hipofibrinojenemi ve heparin benzeri antikoagülanların varlığının belirlenmesi ile streptokinaz tedavisinin takibind...

Devamını Oku

TROPONİN I (TnI, TropI)

Kalp hastalıklarında  AMI (Myocard İnfarktüsü) tanısında kullanılır.
Kardiyoloji  doktorlarınca istenen bir tahlildir.
AMI’dan ...

Devamını Oku

TSH RESEPTÖR ANTİKORU (Tiroid-Stimulating immünoglobulin, TSI)

Bir tiroid bezi hastalığı olan hipertiroidi nedeninin tespitinde kullanılır. Özellikle Graves hastalığı ile hipertiroidinin ayırıcı tan...

Devamını Oku

TÜBERKÜLOZ MAJÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ

İzole edilen M.tüberculosis bakterisinin streptomisin, rifampisin, pirazinamid, izoniazid ve etambutole karşı duyarlılığın gösterilmesinde...

Devamını Oku

TÜBERKÜLOZ MİNÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ

İzole edilen M.tuberculosis bakterisinin kapreomisin, ethionamid, ofloksasin, klofazimin, kanamisin, rifabutin ve PAS’a karşı duyarlılığın...

Devamını Oku

TÜBERKÜLOZ MOLEKÜLER TANI (Tbc DNA; Tbc PCR; Gen-probe MTD)

Örnekte doğrudan M.tuberculosis varlığının gösterilmesinde kullanılır. Bu yöntemle, örnekte 1 basil/ml yoğunluğunda bile tanı konulab...

Devamını Oku

TÜBÜLER FOSFAT REABSORBSİYONU (TRP)

Paratiroid bez fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipoparatiroidizm ve pseudohipoparatiroidizmde TRP artarken, hiperparatiroidi...

Devamını Oku

TUZ (İdrar)

Vücut elektrolit dengesi ve tuz diyetinin takibinde kullanılmakta olan bir biyokimya tahlilidir.

Normal Değer: 6,00-12,00 g/gün  olmalı...

Devamını Oku