A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


İMMÜNGLOBULİN A (IgA)

Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. 
IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enf...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN E (IgE)

Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan bir tahlil yöntemidir.
Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronkopulm...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN G (IgG)

Ig G, bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır.
IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kron...

Devamını Oku

İNDİREK COOMBS

Kan uyuşmazlığı şüphesinde kullanılan bir tahlildir.
 Rh (-) hamilelerde yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis...

Devamını Oku

İNHALANT ALLERJENLER (Phadiotop)

Solunum yoluyla alınan allerjenlere karşı oluşan IgE varlığının taranmasında kullanılır.
Normalde negatif olmalıdır.

...

Devamını Oku

INSULIN

Sıklıkla kullanılan bir endokrinolojik tahlildir.
İnsülin direncinin değerlendirilmesinde büyük öneme sahiptir.

No...

Devamını Oku

ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (56°C)

Alkalen fosfataz yüksekliklerinin nedeninin araştırılmasında kullanılır.
Klinikte en önemli kullanım alanı kemik ve karaci...

Devamını Oku

ISLET ADACIK ANTİKORU (Pankreas islet cell antikor, ICA)

Tip I diabetes mellituslu (DM) hastaların %90’ında pozitiftir. Tip I DM’ta klinik bulgular başlamadan yıllar önce antikor saptanabilir.End...

Devamını Oku

İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI

 İdrar yolu enfeksiyonu, sistit  veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır.

İdr...

Devamını Oku

İKİLİ TEST

Gebelikte kullanılan birinci trimester tarama testidir.
Bu testin durumuna göre fetusün durumu ve gebeliğin seyri hakkında bilgi sahibi olu...

Devamını Oku

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Üçlü tarama testi olarak da bilinir.
Bebekte konjenital bir anomali olup olmadığının anlaşılması için yapılan bir tahlildir.
Öze...

Devamını Oku

İMMÜNFENOTİPLENDİRME PANELİ (Lösemi paneli, Lenfoma paneli)

Lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir.

...

Devamını Oku

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar) (Bence-Jones proteini)

Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir.
Özellikle multiple myelomanın değ...

Devamını Oku

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)

Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. ...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN D (IgD)

IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.

Normal Değer: 2,00-99,30 IU/ml'dir. 

...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN ELEKTROFOREZİ

Bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıkların araştırılmasında kullanılır.Diğer adı da mmünofiksasyon Elektroforezi'dir.

...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ (IgG indeksi)

Multiple skleroz ve diğer merkezi sinir sistemi demiyelizan hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.


...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI (IgG1, IgG2, IgG3, IG4)

Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyo...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN M (IgM)

Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kr...

Devamını Oku

İMMÜNKOMPLEKS C1q (C1q, Compleman component C1q, C1q binding test)

Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör.SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, ıyme hastal...

Devamını Oku

İNDİAN INK BOYALI PREPARAT

BOS’da cryptococcus neoformans varlığının araştırılmasında kullanılır.

Normalde negatif olmalıdır.

...

Devamını Oku

İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ARPKD) BAĞLANTI ANALİZİ (Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı)

İnfantil polikistik böbrek hastalığı (ARPKD), en sık görülen kalıtsal renal kistik hastalıklardan biridir. İnsidansı canlı doğumlarda...

Devamını Oku

ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (65°C) (Bk. Plasental Alkalen Fosfataz)

Kanda slkalen fosfataz yüksekliği sebebinin araştırılmasında tercih edilen bir tahlildir. nedeninin araştırılmasında kullanılır.&nb...

Devamını Oku

İYONİZE KALSİYUM (Ca1, Ca+2)

Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun %50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğ...

Devamını Oku

İYOT (I)

Biyokimyasal bir tahlildir.
Spot idrar kreatinine oranlanarak verilir.  İyot testi, tıpta tanı amaçlı olarak  besinler veya ilaçlarla al...

Devamını Oku