a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI

 İdrar yolu enfeksiyonu, sistit  veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır.

İdrar kültüründe…
Devamını Oku

İKİLİ TEST

Gebelikte kullanılan birinci trimester tarama testidir.
Bu testin durumuna göre fetusün durumu ve gebeliğin seyri hakkında bilgi sahibi olunur.

Kadın…
Devamını Oku

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Üçlü tarama testi olarak da bilinir.
Bebekte konjenital bir anomali olup olmadığının anlaşılması için yapılan bir tahlildir.
Özellikle down sendromu…
Devamını Oku

İMMÜNFENOTİPLENDİRME PANELİ (Lösemi paneli, Lenfoma paneli)

Lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir.


Devamını Oku

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar) (Bence-Jones proteini)

Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir.
Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde…
Devamını Oku

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)

Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar,…
Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN A (IgA)

Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. 
IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda…
Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN D (IgD)

IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.

Normal Değer: 2,00-99,30 IU/ml'dir. 


Devamını Oku