a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

ADENOVİRÜS IgG

Üst ve alt solunum sistemi, konjonktuvit ve ishal etkeni olan Adenovirüse karşı gelişen bağışıklığın gösterilmesinde kullanılır.
Nadiren fatal…
Devamını Oku

ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA)

Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz…
Devamını Oku

ADENOZİN DEAMİNAZ (Mayi)

Özellikle tüberküloz efüzyonlarının ve tüberküloz menenjitin tanısında kullanılır.
Vücut sıvılarından yapılan bir analizdir.
 Lenfoma, SLE ve…
Devamını Oku

Adrenalin

Adrenalin testinin diğer adı da epinefrindir.Bir biyokimya testidir.Temel olarak hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastalığı olanlarda hastalığın…
Devamını Oku

ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON (ACTH, Kortikotropin)

Pitüiter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik CRH salınımı), hipokortizolizm (Addison hastalığı,…
Devamını Oku

AKONDROPLAZİ (ACH) MUTASYON ANALİZİ (Cücelik; FGFR3 Gen Analizi)

Akandroplazi hastalığı  kemik ve kıkırdak gelişim bozukluğu ile karakterizedir. Seyrek olarak ölümle sonlanır.
Klinik ve radyolojik olarak tanısı…
Devamını Oku

AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI (aPTT, Parsiyel tromboplastin zamanı, PTT)

Aktifleştirilmiş kısmi tromboplastin zamanı (aPTT) olarak da bilinir.
Kanama ve pıhtılaşma ile ilgili bir sorun olup olmadığını araştırmak için…
Devamını Oku

AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI (APC rezistansı)

 Başlıca faktör V Leiden mutasyonuna bağlı olarak gelişen APC rezistansının araştırılmasında tarama testi olarak kullanılır. İki şekilde çalışma yapılır…
Devamını Oku